Home

Algemene voorwaarden

Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Geomaat B.V. Op alle dienstverlening van Geomaat B.V.  is de DNR 2011 (eerste herziening die op 3 juli 2013 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 56/2013) van toepassing.

Een exemplaar downloaden: DNR2011

Verder lezen Sluiten