Home

Privacy statement

Geomaat respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en van iedereen die in contact komt met onze diensten. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld en dat de verwerking van persoonsgegevens conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming plaatsvindt.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij bij Geomaat met uw persoonsgegevens omgaan. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

Wij plaatsen geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet voordat u de functionele cookies heeft geaccepteerd. Met het voortzetten van het bezoek op onze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Onderstaat vindt u de privacy gerelateerde artikelen die bij Geomaat van toepassing zijn.

 


Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring is de directie, welke gevestigd is in Groningen.

Artikel 2 – Websites van derden

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren dan ook om altijd de privacy   statement van de betreffende website te lezen.

Artikel 3 – Betreffende persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt.

Dergelijke persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– Emailadres

– IP-adres

Artikel 4 – Doel van deze verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch en/of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst opdracht.

Artikel 5 – Delen van persoonsgegevens met derden

 Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke plicht.  

 Artikel 6  – Vragen en verzoeken om inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U heeft het recht bezwaar te maken de verwerking van uw persoonsgegevens. Heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens dan heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, laat ons dit dan weten, zodat wij hier mee aan de slag kunnen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen, bezwaren, verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar: info@geomaat.nl

Artikel 7  – Cookies

Op onze websites maken wij gebruik van (functionele en analytische) cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw apparaat, bijvoorbeeld uw computer, tablet of telefoon.

In deze cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website. Wij maken geen gebruik van speciale software of cookies om de identiteit of het gedrag van de individuele bezoeker te achterhalen.

Op onze site gebruiken wij de volgende soorten cookies:

  • Functionele cookies: dit om een goede werking van onze website te garanderen en om het gebruik hiervan eenvoudig te maken.
  • Analytische cookies, waaronder Google Analytics: dit om te kunnen zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. De informatie die Google op deze manier verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
  • En met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Nogmaals, dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Wilt u cookies verwijderen of uitschakelen? Dat kan via de instellingen van uw browser. Houdt u er rekening mee dat enkele functionaliteiten van de website dan mogelijk niet meer naar behoren werken.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

Klik hier

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard tot de wettelijke verplichte bewaartermijn verloopt. Daarnaast bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verwerkt. Indien er een overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens gedurende meerdere jaren bewaard in het kader van de wettelijke administratieplicht. Wanneer u ons een bericht stuurt via email of via het aanmeldingsformulier op onze website, kan dit bericht daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van back-upprocedures en wettelijke plichten gedurende meerdere jaren kan worden bewaard.

Artikel 9 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en diensten op onze website.

Artikel 10  – Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 11 – Contact

Voor al uw vragen over onze producten en/of services of over informatie op onze website, kunt u contact opnemen via info@geomaat.nl of telefonisch via +31 (0)50- 311 95 59.

 

Verder lezen Sluiten