Home

Certificering

Geomaat vindt een veilige werkomgeving, het terugdringen van de CO2-uitstoot en het leveren van kwaliteit erg belangrijk. Wij zijn hiervoor op verschillende manieren gecertificeerd. Bovendien hebben we een KAM-coördinator in dienst die alle zaken rondom kwaliteit controleert, coördineert en waarborgt. Naast de gestelde kwaliteitsstandaard toetsen we klanttevredenheid en voeren we projectevaluaties uit.

Verder lezen Sluiten

Veiligheid

Veiligheid is een onderwerp dat leeft bij iedereen. Wij vinden werken in een veilige en gezonde omgeving van cruciaal belang. Om die reden is het een belangrijk onderdeel in ons dagelijks werk, waar alle medewerkers en onderaannemers bewust van moeten zijn én naar moeten handelen. Om aan te tonen dat wij hiervoor zorgen, is Geomaat VCA**-gecertificeerd.

Geomaat VCA certificering

Duurzaamheid en milieu

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een duurzame wereld. Ook onze opdrachtgevers vinden duurzaamheid en milieu belangrijke onderwerpen. Hoe wij bijdragen aan een duurzame wereld?

Wij reduceren onze CO2- uitstoot tot een minimum: we rijden elektrisch waar mogelijk en monitoren onze CO2-uitstoot om bij te kunnen sturen. Maar ook werken wij op een milieuvriendelijke manier, rekening houdend met de eisen en verwachtingen van de klant. Zo gebruiken we duurzame materialen en doen we veelvuldig aan hergebruik. Dit milieuvriendelijk werken monitoren én tonen we aan met ons certificaat ISO 14001.

Geomaat certificeringen ISO 14001

In onderstaand schema staat onze CO2-uitstoot weergegeven. Dit is de CO2 prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.skao.nl).

Geomaat CO2 uitstoot

Bekijk hier ons CO2 bewust niveau 3 – certificaat. Daarnaast stellen we jaarlijks het ‘Energie actieplan’ vast, hierin staan onze plannen beschreven als het gaat om CO2-reductie. Bovendien zijn wij aangesloten bij het keteninitiatief De Duurzame Leverancier.

Geomaat certificeringen CO2 presetatieladder

Kwaliteit

Vakmanschap – één van onze kernwaarden – staat nauw in relatie met kwaliteit. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en efficiëntie centraal staan in onze werkprocessen. Producten leveren met hoge kwaliteit is ons uitgangspunt. Een gedegen werkproces draagt hieraan bij. Om onze kwaliteit te waarborgen zijn wij al jaren NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Geomaat certificeringen ISO 9001

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!

Eens per kwartaal verzenden wij een nieuwsbrief over onze nieuwste projecten en innovaties. De gegevens die u ons verstrekt blijven vertrouwelijk.  Het is elk moment mogelijk om u uit te schrijven.

Ik schrijf me graag in