Actueel

Ballast Water Treatment System

Voor de installatie van het Ballast Water Treatment System (BWTS) zet ons 3D-scanteam zich regelmatig in. Vanwege de wet rondom ballast water van zeeschepen is het verplicht om dit systeem aan boord te hebben. Dit geldt voor nieuwe schepen, maar ook voor bestaande zeeschepen. En dáár ligt de uitdaging: het toevoegen van het BWTS aan reeds bestaand leidingwerk op het schip. Deze installatie moet niet alleen passen in de machinekamer, maar ook feilloos aansluiten op de bestaande leidingen.

  • Zweden
  • Wolfard & Wessels
Verder lezen Sluiten

Ballastwater zorgt voor stabiliteit en evenwicht op een schip. Ook blijft zo de scheepsschroef onder water wanneer de lading (deels) is gelost. Het probleem? Met ballastwater wisselen schepen – vaak per ongeluk – als een soort varend aquarium leven uit tussen de verschillende werelddelen. Dit kan negatieve gevolgen met zich meebrengen op ecologisch en economisch vlak. Ook kan de verspreiding van bepaalde exoten in sommige gevallen een negatief effect hebben op de volksgezondheid.

Om die reden stelt de International Maritime Organisation (IMO) een Ballast Water Management Plan verplicht aan boord van zeevarende schepen. Dit betekent voor veel schepen dat het Ballast Water Treatment System aan boord geïnstalleerd moet worden.

3D-scan

Een 3D-scan biedt vaak de oplossing om nieuwe installaties feilloos aan te laten sluiten op reeds bestaand leidingwerk. Zo ook voor het toevoegen van het Ballast Water Treatment System.

Geomaat brengt de bestaande leidingen en de ruimte nauwkeurig in kaart door 3D-laserscannen. Op basis van onze 3D-scan kan vervolgens de engineeringspartij aan de slag; in dit geval Wolfard & Wessels. Zij zorgen voor een passend ontwerp van het BWTS. Door onze scan is de huidige installatie tot op millimeter-niveau in kaart gebracht.

Afgelopen jaren zijn onze 3D-laserscanspecialisten al aan boord geweest van circa 50 schepen voor het maken van een 3D-scan. Belangrijk is de nauwkeurigheid en onze flexibiliteit. Wolfard & Wessels schakelt keer op keer Geomaat in voor deze opdracht en is dan ook een tevreden klant. Dat vinden wij een groot compliment.

Tot op de millimeter

Het ‘prefab’ realiseren van de installatie gebeurt op basis van onze data. Daarom moeten onze data tot op de millimeter nauwkeurig zijn. Correcte data zijn namelijk van belang voor de engineering van het Ballast Water Treatment System.

Waar dit nieuwe leidingwerk op sommige plekken ‘gewoon’ moet passen tussen de bestaande leidingconstructie door, moet het op andere plekken tot op de millimeter aansluiten op bestaande leidingen. Daarom zorgen wij ervoor dat de data (de 3D-scan) exact op XYZ liggen. Onze specialisten rekenen alle 3D-scans aan elkaar en verwerken dit tot één geheel: de 3D-puntenwolk. Deze ligt precies in het coördinatenstelsel.

> Om een compleet overzicht te krijgen van de huidige situatie, leveren we naast de 3D-scan ook 360-gradenbeelden.

360-gradenbeelden

Tijdens het 3D-laserscannen zorgen wij ook direct voor 360-gradenbeelden. Deze fotobeelden koppelen wij aan de scandata en presenteren het vervolgens in een digitale omgeving. Via deze digitale omgeving (een webviewer) kan de opdrachtgever gemakkelijk de 360-gradenbeelden bekijken. In principe is het een waardevolle aanvulling op de 3D-scan voor de engineering van de installatie.

Naast het leveren van een waardevol product is flexibiliteit een belangrijk uitgangspunt.

Zweden

Flexibel zijn, dat is belangrijk in de scheepvaart. Door de 3D-scan hoeft een schip niet meer weken in een dok te liggen, maar kan de installatie volledig voorbereid worden.

Voor de rederijen is het belangrijk dat het schip zo weinig mogelijk stil ligt. Het schip ligt meestal maar één of twee dagen in de haven. Het is dus belangrijk dat ons scanteam flexibel is in haar planning. Een voordeel is dat al onze 3D-laserscan specialisten zowel kunnen scannen als verwerken. Wij komen dus snel ter plaatse en scannen ook schepen in het buitenland.

Zo is één van onze scanspecialisten een aantal weken geleden naar een haven aan de oostkust van Zweden geweest. Het zeeschip ging bijna weer huiswaarts richting Engeland. Vanwege de COVID omstandigheden in Engeland en de tijdsdruk die er was, ging onze specialist naar Zweden. Dit betekende testen, voorzorgsmaatregelen en thuisquarantaine na afloop. Al met al, was het een korte zakelijke reis die onze specialist met veel plezier heeft gemaakt voor de opdrachtgever. Zo kan Wolfard & Wessels zich volledig richten op een goede engineering en installatie van het Ballast Water Treatment System.

Meer weten over 3D-laserscannen en het BWTS? Neem gerust contact op.

Marten Heres

Marten Heres

Projectleider Bouwmaatvoering & 3D laserscanning