Actueel

Deformatiemetingen stuwen en sluizen Amerongen

Geheel conform de eisen van Rijkswaterstaat heeft Geomaat de deformatiemetingen van het stuw- en sluiscomplex in Amerongen uitgevoerd.

  • januari 2019
  • Amerongen
Verder lezen Sluiten

Voor de revisie van het stuw- en sluiscomplex in Amerongen moesten er voorafgaand aan de werkzaamheden nulmetingen worden gedaan. Het doen van deformatiemetingen voorafgaand aan dergelijke werkzaamheden is de eerste stap binnen veel projecten, op deze manier stellen we het uitgangspunt vast. Op basis van dit uitgangspunt kan een verandering aan het kunstwerk of object op een nauwkeurige wijze worden bepaald. Zodra de revisiewerkzaamheden door de aannemer zijn afgerond, voeren we een herhalingsmeting uit. Door de herhalingsmeting te vergelijken met de nulmeting kunnen  we constateren of er deformaties zijn opgetreden tijdens de revisiewerkzaamheden.

Geomaat heeft zowel de nulmetingen van de 3 stuw- en sluiscomplexen te Amerongen, Driel en Hagestein uitgevoerd, als de herhalingsmeting voor het complex Amerongen. De herhalingsmetingen voor Driel en Hagestein voeren we uit  wanneer de revisiewerkzaamheden afgerond zijn.

Het project vond plaats in een complexe omgeving, maar dit was geen probleem voor de senior landmeter Jan de Boer en zijn team. Door de ervaring met dergelijke complexe situaties, is er goed geanticipeerd op de uitdagingen en valkuilen. Zo is er efficiënt en nauwkeurig gemeten.

Deze data is verwerkt tot diverse producten, waaronder een uitgebreide rapportage, grafieken, meetbestanden en foto’s. Allemaal volgens de productspecificaties van RWS.

Door de ervaring met dergelijke complexe situaties, is er goed geanticipeerd op de uitdagingen en valkuilen. Wilt u meer weten over deformatiemetingen? Neem gerust contant met mij op!

Niels Woltman