Actueel

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

Innovatie zit in ons DNA, zo zijn wij betrokken bij het Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM) programma. Dit is een vierjarig programma waar 20 bedrijven bij betrokken zijn. Wat we doen? technologische usecases ontwikkelen en testen. Dit zijn technologische innovaties die bijdragen aan de verbetering van de digitale infrastructuur in Nederland. Binnen dit programma ontwikkelen we deze technologische toepassingen om deze te bewijzen in een use case. Zo zien we wat goed werkt en wat nog beter kan.

Verder lezen Sluiten

Voor de uitvoering van het DITM programma wordt er subsidie verleend vanuit de Europese Unie (RVO) vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).

Het DITM programma

Voor ons betekent DITM: Automatisch kaarten vervaardigen uit 3D-puntenwolken en 360-gradenbeelden. Daarbij vergelijken we de ingewonnen data met bestaande kaarten (mutatiesignalering) en actualiseren we de bestaande kaarten automatisch.

Binnen het DITM programma doen wij verschillende dingen:

  • Wij winnen data met onze Streetmapper in. Dit noemen we binnen dit programma: nauwkeurige ground truth data. Hierdoor weten we exact waar objecten fysiek in de wereld staan. Deze data gebruiken we om de nauwkeurigheid van de technologische use cases van de projectpartners te testen. Als voorbeeld toetsen we of een auto puur op camerabeelden een nauwkeurige positie van een object kan bepalen.
  • Het automatisch vinden en tekenen van objecten. Vanuit onze ingewonnen 3D-puntenwolk en 360-gradenbeelden, willen we geautomatiseerd features extracten. Onze interne afdeling Proces & Innovatie heeft nu al systemen ontwikkeld die op basis van Artificial Intelligence automatisch verkeersborden vinden in 3D-puntenwolken. Dit willen we natuurlijk zoveel mogelijk uitbreiden met andere objecten die automatisch gevonden worden. Te denken valt aan het automatisch vinden en tekenen van lichtmasten, bomen enzovoort. Het uiteindelijke doel is dat het systeem zelf vindt welk type object het is en waar het object fysiek in de ruimte staat.

Waar staan we nu

Onze afdeling Proces & Innovatie houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen van software en tools om onze werkprocessen te versnellen en onze producten kwalitatief te verbeteren. Zo ook binnen programma DITM. Wat we al bereikt hebben en waar we momenteel mee bezig zijn beschrijven we aan de hand van bestaande producten die verder ontwikkeld zijn en nieuwe producten waarvan we nu in staat zijn om ze te realiseren.

Effect DITM programma op bestaande producten

Doordat wij verschillende automatiseringen toepassen in de realisatie van onze producten betekent dat voor bestaande producten dat we minder handwerk nodig hebben. Ook wordt de kwaliteit van de producten hoger door de snelle en accurate detecties. Hierdoor hebben projecten een kortere doorlooptijd (en zijn daardoor goedkoper).

Door de ontwikkelde software en tools classificeren wij 3D-puntenwolken automatisch. Dat betekent dat we objecten herkennen in de 3D-puntenwolk. Punten en objecten die we liever niet in de puntenwolk zien, filteren we er automatisch uit (ruis, mensen, auto’s).

Vanuit een geclassificeerde 3D-puntenwolk vinden we automatisch objecten zoals: verkeersborden, lichtmasten en geleiderail. Niet alleen waar ze staan, maar ook de lengte (hoogte) en scheefstand. Samen met de reeds aanwezige detecties van markeringslijnen, geleiderail en markeringspijlen maken we nu al voor 75% automatisch kaarten van wegen in Nederland.

Uiteraard zorgt dit ook voor tijdwinst. De kaarten worden niet meer voor 100% door mensen gemaakt, maar voor een groot deel door computers die dit 24/7 uitvoeren.

Naast een hogere kwaliteit en een kortere doorlooptijd leveren onze automatiseringen ook voordelen op voor de privacy van de opdrachtgever. Doordat wij automatiseringen inzetten komt er geen karteerwerk buiten de EU. Ook is er geen externe cloudservice nodig doordat wij alles in huis realiseren. De data blijft dus binnen de poort. Verder verwijderden wij in het kader van privacy ook geautomatiseerd ruis uit de 3D puntenwolken, zoals bijvoorbeeld personen of kentekens.

Effect DITM programma: er ontstaan nieuwe producten

Doordat wij aan het DITM programma deelnemen zijn instaat om een aantal nieuwe producten te realiseren. Dit zijn producten zoals: het automatisch realiseren van een verkeersborden database van bijvoorbeeld een gemeente, rijksweg of een nog groter areaal. Hierbij slaan we automatisch allemaal gegevens van de borden op, informatie zoals de exacte locatie van het bord, wat voor type bord het is, de scheefstand van het bord en de kijkrichting.

Door de inzet van onze innovatieve toepassingen zijn wij in staat om nu boomanalyses te maken. Zo kunnen wij geautomatiseerd de positie, de hoogte van de boom, de kruinbreedte en de stamdiameter bepalen.

Een ander ‘nieuw product’ is de automatische mutatiesignalering (asset management). Wij hebben software ontwikkeld die automatisch het verschil zoekt tussen bestaande en gedetecteerde objecten. Hierdoor kunnen wij semi- automatisch een areaal updaten.

Automatisch objecten tekenen

Onze afdeling Proces & Innovatie is al jaren bezig met het ontwikkelen van tools en software. Binnen dit DITM programma hebben we dat nog verder ontwikkeld. Zo zijn wij nu in staat om automatisch objecten te tekenen vanuit een 3D-puntenwolk. Zo vinden en tekenen wij automatisch al de volgende objecten: geleiderail, lichtmasten, maaiveld, auto’s, wegmeubilair en bomen.

Ons uiteindelijke doel is automatische kaartvervaardiging. Hiermee bedoelen we dat we data in de computer stoppen en dat er een X aantal uren later een kaart is gerealiseerd door de computer. We werken elke keer aan losse onderdelen om dit uiteindelijk te kunnen realiseren. Onderdelen hiervan zijn: verkeersborden detectie, object detectie, het automatisch bijwerken van bestaande tekeningen. En ook onze bestaande innovaties blijven we verbeteren.

En we blijven innoveren, de komende jaren zijn we nog met dit programma bezig.

Automatische kaartvervaardiging

Innovatie zit in ons DNA!

Jolle Jelle de Vries
Meer actueel
Alles zien