Actueel

Pijpleidingstelsel van defensie

Tijdens de koude oorlog heeft de NAVO een pijpleidingstelsel aangelegd wat loopt van Rotterdam door België, door Duitsland (tot voormalig Oost-Duitsland) helemaal tot aan Zuid-Frankrijk (Nice). Dit pijpleidingstelsel wordt nog steeds gebruikt voor het transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden. Geomaat brengt voor de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) in kaart waar en hoe diep de leidingen exact liggen. Ook alle veranderingen (mutaties) op en rond het pijpleidingstelsel brengen wij nauwkeurig in kaart.

Verder lezen Sluiten

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) verzorgt en bewaakt het transport van vliegtuigbrandstoffen naar militaire en civiele vliegvelden. Dit doen ze via een eigen pijpleidingnetwerk in de grond. Het in kaart brengen van de leidingen is van belang voor onderhoud en beheer. Maar ook voor eventuele bouw en akkerbouw op en rondom de leidingen. De leidingen liggen namelijk vaak in het akkerland en natuurgebieden.

De pijpleiding brengen wij in kaart door landmeetkundige metingen.

Geomaat leidingen meten defensie pijpleiding organisatie landmeten

Landmeetkundige metingen

Door landmeetkundige metingen leggen wij vast waar de leidingen exact lopen. Twee vaste landmeters, Floris en Kevin, zorgen voor het inmeten met de GPS- en Tachymeter. Zij hebben inmiddels rond de 100 kilometer ingewonnen. Het tracé loopt van Denenkamp tot en met Utrecht en is in totaal ruim 165 kilometer lang! Onze specialisten op kantoor verwerken de metingen in ArcGIS.

ArcGIS

Het verwerken van de metingen gebeurt in ArcGIS. Dit doen onze specialisten op kantoor. Het voordeel dat de metingen in ArcGIS worden verwerkt is dat de metingen direct in te laden zijn in het beheersysteem van DPO. Ander bijkomend voordeel is dat de voortgang van het werk goed te monitoren is. Alle partijen hebben inzicht in de voortgang van het project. Op een overzichtelijk dashboard is direct zichtbaar hoeveel kilometer er gemeten is en hoeveel kilometer er nog gemeten moet worden. Ook is inzichtelijk hoeveel metingen al verwerkt zijn. Verder wordt er opgeslagen wat de meetdatum is, met welk meetinstrument het is ingemeten, welk type object er gemeten is, kortom heel veel informatie is inzichtelijk in ArcGIS.

Een ander voordeel is dat onze landmeters alle bijzonderheden die ze tegenkomen ook in dit dashboard zetten, inclusief foto’s. Op deze manier kan de opdrachtgever precies zien waar paaltjes, bomen en huizen staan. Ook worden speciale bijzonderheden die onze landmeters tegenkomen gemeld.

Onze metingen worden opgeleverd als ESRI-shapefiles. Dit is een uitwisselingsformat speciaal voor geografische informatie. Onze afdeling PI (proces & innovatie) heeft een speciale tool ontwikkeld die onze meetgegevens omzet in dit format. Zo is de data toegankelijk en direct werkbaar voor het DPO.

Mutaties

Alle mutaties op en rond de pijpleidingen houden we bij in ArcGIS. Zijn er bijvoorbeeld huizen of schuren op de leidingen gebouwd? Of ligt er een oprit over het pijpleidingenstelsel? Zijn er bomen op de leidingen gegroeid? Wij meten alle objecten vijf meter links en vijf meter rechts van de pijpleiding in. Denk hierbij ook aan afrastering, lantaarnpalen et cetera. Hierbij hebben wij een meldingsplicht als er binnen 3 meter objecten staan die risicovolle situaties veroorzaken of wanneer de leiding beschadigd is.

Speciale apparatuur

Voor de uitvoering van dit project gebruiken we speciale apparatuur om de pijpleiding te detecteren. We gebruiken namelijk een precisie kabel- en pijpleidingzoeker. Hiermee hebben we voor de NAM al ruim 2000 kilometer aan leidingen gecontroleerd.

Door onze werkwijze maken we direct inzichtelijk waar en hoe diep de leidingen liggen. Deze gegevens verwerken we daarna in ArcGis.

Eén van onze kernwaarden is vakmanschap, om te garanderen dat wij vakmanschap leveren zorgen wij ervoor dat we altijd werken met de nieuwste apparatuur. Hierdoor hebben we voor dit project de nieuwste GPS-ontvanger van Leica gebruikt waarmee ‘scheef meten’ mogelijk is. Dit speciale apparaat heeft een compensator, die rekent de metingen weer recht. Deze GPS-stok biedt uitkomst wanneer het niet mogelijk is om de stok recht te plaatsen. Ook is het mogelijk om met dit apparaat foto’s te maken. Deze foto’s worden door middel van fotogrammetrie direct in het veld aan elkaar gerekend waardoor er heel exact visuele plaatsbepalingen gemaakt kunnen worden. Erg waardevol voor dit project!

Akkerland

De leidingen liggen ook vaak in akkerland. Hierbij is het belangrijk om te weten hoe diep de leidingen liggen in verband met de bewerkingen van het akkerland. Het is hierbij van groot belang dat het pijpleidingstelsel niet geraakt wordt. Nieuwe leidingen die gelegd worden, moeten verplicht 1.20 meter onder het maaiveld liggen. Maar leidingen van 50/60 jaar oud liggen vaak minder diep.  Het updaten van de data is dus ook van belang voor de boeren met akkerland waar het pijpleidingstelsel doorheen loopt.

Feiten

  • Het hele stelsel is 550 kilometer lang.
  • Nieuw gelegde leidingen liggen: 1.20 meter diep. Leidingen van 50/60 jaar oud liggen minder diep.
  • Transport: kerosine.
  • Jaarlijks gaat er ruim 4,5 miljard liter kerosine doorheen. Schiphol is met 2 miljard liter de grootste civiele afnemer.
  • Flow gemiddeld: tussen 60.000 en 500.000 liter per uur.
  • Capaciteit hoofdleiding: 550.000 liter per uur (evenveel als 14 tankauto’s).
  • Maximale druk: 80 bar.
  • 1e aanleg: rond 1957.

Bron: Defensie Pijpleiding Organisatie 

Ik vind het mooi dat we betekenisvol werk verrichten voor een organisatie die zich breder strekt dan Nederland!

Ernst ten Napel

Ernst ten Napel

Projectleider Geo
Meer actueel
Alles zien