Producten

Deformatiemeting

Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) kunnen verschuiven of verzakken. Daar houden ontwerpers altijd rekening mee. Door het verschuiven of verzakken, kan schade ontstaan. Daarom vragen overheden, zoals Rijkswaterstaat, ons regelmatig naar deformatiemetingen. Door te monitoren – regelmatige metingen te doen – voorkomen we gevaarlijke situaties bij kunstwerken en viaducten. De informatie van een meting levert correcte informatie voor een zorgvuldig beheer en onderhoud van kunstwerken, viaducten en bruggen. Een deformatiemeting starten we eerst met een nulmeting.

Verschuiven of verzakken kunstwerk

Zodra het kunstwerk is geplaatst, volgt de nulmeting. Hierin stellen we de uitgangssituatie vast. De meting geeft informatie over de plaats en de vorm van het kunstwerk. Wij kijken of dit overeenkomt met het ontwerp. De nulmeting vormt het uitgangspunt van de vervolgmetingen, de deformatiemetingen. Eventuele verschuiving of verzakking van het kunstwerk kan zo vastgesteld worden. Zo kan Rijkswaterstaat op tijd maatregelen nemen om gevaarlijke situaties en schades te voorkomen.

Deformatiemeting: beheer, onderhoud en inspecties

Met een deformatiemeting heeft Rijkswaterstaat basisinformatie voor een zorgvuldig beheer en onderhoud. Verder ondersteunen de metingen de visuele inspecties voor Rijkswaterstaat. Alles voor goed onderhoud!

Deformatiemetingen voeren wij ook uit voor gemeenten, waterschappen, provincies, zoutwinningsmaatschappijen en gaswinningsbedrijven. Ook voeren wij deformatiemetingen uit bij grote bouwprojecten waarbij wij de gebouwen in de omgeving monitoren op verzakkingen.

Lees meer over visuele inspecties door ons zusterbedrijf Eyefly.

Referentieprojecten

2023

 • Deformatiemetingen John Frostbrug
 • Deformatiemetingen verruiming Twentekanalen
 • Deformatiemetingen Rijkswaterstaat
 • Deformatiemetingen kunstwerken COMOL5

2022

 • Jaarprogramma deformatiemetingen RWS 2022
 • Verruiming Twentekanalen
 • PC Lemmer – Delfzijl
 • Kunstwerken N34
 • Zettingsmeting gestuurde boring A6 Lemmer

2021

 • N33-deformatiemetingen kunstwerken
 • Deformatiemetingen Kunstwerken Rijkswaterstaat
 • Monitoring spoorbrug Franeker
 • DFM kunstwerken A12
 • Monitoring omgevingsobjecten – Eemskanaal

Meer info:

Verder lezen Sluiten

Voordelen

 • Rijkswaterstaat kan op tijd maatregelen nemen om te voorkomen dat er gevaarlijke situaties of schade ontstaan.
 • De metingen dragen bij aan een zorgvuldig beheer én onderhoud van kunstwerken.
 • De metingen leveren de juiste basisinformatie.
 • De metingen ondersteunen visuele inspecties.