Home

Inmeten veerhavens

Voor de herinrichting van de veerhavens van Terschelling, Vlieland, Harlingen, Ameland, Holwerd, Schiermonnikoog en Lauwersoog meten wij deze in. Nadat de nieuwe situatie gerealiseerd is meten wij deze opnieuw in.

Verder lezen Sluiten

Er wordt gewerkt op zeven haven locaties, de renovatie- en onderhoudswerkzaamheden verschillen per locatie. De werkzaamheden omvatten onder andere de vervanging van enkele damwanden, levensduur verlengende maatregelen bij kadeconstructies, onderhoud van auto- en voetgangersbruggen, vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties en het vervangen van de verlichting. Ook wordt op diverse locaties het terrein heringericht: verharding, hekwerken en meubilair wordt vernieuwd.

De werkzaamheden aan de veerhavens zullen naar verwachting begin 2025 gereed zijn.

Onze aanpak

Eén van de opdrachtgevers binnen de combinatie veerhavens heeft een 3D-puntenwolk van de volgende havens beschikbaar gesteld: Harlingen, Holwerd, Lauwersoog, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland. Op basis van deze puntenwolk hebben wij van zes van de zeven havens een nul-DTM gerealiseerd. Alleen van de Grandyk was nog geen 3D-puntenwolk beschikbaar. Dit is de toegangsweg richting de haven in Holwerd. Hier hebben we dus zelf gemeten en een DTM gerealiseerd. Dit DTM is de basis voor de asfaltoverlaging van de Grandyk en het naastliggende fietspad.

Grondslag

In elke veerhaven hebben we een aantal grondslagpunten gemeten die samen een grondslagnetwerk vormen. De aannemer gebruikt dit grondslagnetwerk voor alle werkzaamheden. Hierdoor kan de combinatie veerhavens alle werkzaamheden controleren op X, Y en Z- coördinaten.

Bouwkundige opnames en monitoring

Voorafgaand aan de werkzaamheden hebben wij nul-deformatiemetingen uitgevoerd bij de kunstwerken. Tijdens de werkzaamheden worden er één of meer herharlingsmetingen uitgevoerd.

Deformatiemetingen

Van de havengebouwen, de auto- en voetgangersbrug maken wij deformatiemetingen. Kunstwerken (viaducten, portalen, bruggen et cetera) kunnen verschuiven of verzakken, hier houden ontwerpers altijd rekening mee. Door regelmatig metingen uit te voeren en daarmee de kunstwerken te monitoren voorkomen we gevaarlijke situaties bij kunstwerken en viaducten. De informatie van een deformatiemeting levert correctie informatie op voor zorgvuldig beheer en onderhoud van kunstwerken, viaducten en bruggen.

As-built – revisietekening

Nadat de werkzaamheden gereed zijn, meten wij de nieuwe situatie in. Van de ingewonnen data maken wij een as-built revisietekening die wordt verwerkt tot een DTB (Digitaal Topografisch Bestand). Een DTB is de basis voor de andere bestanden die samen het opleverdossier van Rijkswaterstaat vormen.

Het opleverdossier

Wij verwerken de data van de gerealiseerde situaties in de veerhavens in de volgende beheerbestanden van Rijkswaterstaat: DTB, KernGIS, Beheerkaart Nat (BKN), BGT en een NLCS bestand (Nederlandse CAD Standaard).

Bouwcombinatie Veerhaven

Combinatie Veerhavens is de opdrachtgever van dit project en bestaat uit: de Boer en de Groot (waterbouw, waaronder kade) en SPIE (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, waaronder beweegbare bruggen).

Fantastisch project op mooie locaties!

Ernst ten Napel

Ernst ten Napel

Projectleider Geo