Home

Monitoring opslagtanks

Onze specialisten monitoren twee nieuwgeplaatste opslagtanks voor KWS. We controleren de tanks op eventuele afwijkingen en of ze de hoeveelheid aan inhoud aankunnen in verband met eventuele verzakkingen. Hier gaat het om brandstoftanks gevuld met HVO/diesel. Maar ook het monitoren van opslagtanks met een andere inhoud is waardevol; denk aan een watertank, een melktank, een biertank of grote een silo. We doen nauwkeurige hoogtemetingen op 8 verschillende meetmomenten. Hierbij was het stapsgewijs vullen met water in combinatie met de metingen van groot belang, dit deden wij ‘risico gestuurd’. We realiseren dit in korte tijd, zo kan Oliehandel Joontjes in Meppel de brandstoftanks snel gebruiken.

  • Oliehandel Joontjes
  • Meppel
Verder lezen Sluiten

Oliehandel Joontjes in Meppel investeert flink in het opslagdepot. KWS Infra realiseerde voor Joontjes een tweetal betonnen funderingen voor de nieuwe brandstofopslagtanks. De funderingen hebben ieder een doorsnede van wel 13 meter! Hierop staan de twee opslagtanks met beiden een inhoud van 1500 m³. Zo kan Joontjes veel meer HVO/diesel in opslag hebben.

Onze specialisten inventariseren voor KWS of iedere opslagtank voldoet aan de opleveringseisen, dit doen wij door het monitoren van de vulling en veiligheid van de opslagtanks. Een cruciaal onderdeel voor alle opslagtanks in de industrie!

Risico gestuurd

Voordat de opslagtanks in gebruik genomen worden, monitoren wij de vulling van de brandstoftanks in opdracht van KWS. Wij monitoren de opslagtanks op een risico gestuurde manier. Dit betekent dat de tanks stapsgewijs gevuld worden met water, waarna wij de onderkant van de tank meten met een waterpas. Zo monitoren wij de opslagtank mét vulling stap voor stap: van een dubbele nulmeting van de opslagtank (leeg object) tot aan het procentuele vullen van de tank (25, 50, 75 en 100 procent). Onze metingen zijn van cruciaal belang, wanneer tijdens onze monitoring blijkt dat de tanks de hoeveelheid aan inhoud niet aankunnen zouden de tanks kunnen gaan verzakken. Daarom is het belangrijk dat wij de tanks risico gestuurd monitoren.

Voorafgaand doen wij altijd aan werkvoorbereiding en schrijven we een plan van aanpak. Zo ook voor dit project. Bij dit project is het belangrijk dat het soepel en snel verloopt. Dit omdat Oliehandel Joontjes de tanks graag snel in gebruik wil nemen nu ze af zijn. KWS wil de gegevens het liefst dezelfde dag nog ontvangen. Door onze strakke planning en door vooraf goed te overleggen met de opdrachtgever is dit gelukt.

Meetmomenten

We monitoren de tanks op acht verschillende momenten, oftewel 8 meetmomenten. Om onszelf extra goed te controleren voeren we een dubbele 0-meting uit. Daarna monitoren we de tanks wanneer ze voor 25, 50, 75 en voor 100 procent gevuld zijn. De tanks blijven 48 uur gevuld voor 100 procent om te kijken of de tanks geen brandstof verliezen, dit monitoren wij. Daarna monitoren wij de tanks opnieuw wanneer ze weer leeg zijn.

Bij dit project was het voldoende om hoogtemetingen uit te voeren, maar wanneer er meer gegevens van belang zijn kunnen de tanks ook gemeten worden met een 3D-laserscanner.

De gegevens presenteren wij in overzichtelijke tabellen in een dossier aan de opdrachtgever.

Door een goede samenwerking konden we snel de resultaten communiceren waardoor we geen tijd verloren tijdens dit kritieke onderdeel van de uit te voeren werkzaamheden – Willem Koops, projectleider KWS

Meetpunten

Het is belangrijk om vaste meetpunten te gebruiken, zo krijg je nauwkeurige en correcte data. Tijdens de voorverkenning kwamen we erachter dat er geen vaste en geschikte meetpunten op de tanks aanwezig zijn. Om nauwkeurigheid in de metingen te garanderen, zijn er op onze aanwijzingen speciale punten aan de tanks gelast. Onze specialisten gebruiken deze meetpunten bij ieder meetmoment. En zo zullen deze punten bij een herhalingsmeting opnieuw eik-punt zijn. Hierdoor zorgen we ervoor dat de uitgangspunten van onze metingen nooit verschillen, dit zorgt voor de meest nauwkeurige data!

Geomaat resultaten monitoring opslagtanks Oliehandel Joontjes Meppel

Meetgegevens gepresenteerd met toestemming van de opdrachtgevers

Wij hebben een snelle aanpak, controleren onszelf vaak en in een korte doorlooptijd hebben we een goede uitwerking weten te realiseren!

Pier Kooistra

Pier Kooistra

Projectleider Infra