Home

Poort van Bunnik (A12)

Geomaat is nauw betrokken bij de beheerfase van de A12 tussen Utrecht en Veenendaal. Het is inmiddels 8 jaar geleden dat dit deel van de A12 grootschalig verbreed en aangepast is door de Poort van Bunnik (een samenwerking van een aantal BAM-bedrijven). Op dit moment zijn zij verantwoordelijk voor de beheerfase van dit tracé. Hiervoor benaderde de Poort van Bunnik ons. Zo verzorgen wij alle geodetische werkzaamheden die van belang zijn in de beheerfase. Namelijk het inwinnen van geo-data, realisatie GIS-kaart, deformatiemetingen, asfaltmaatvoering en herinrichtingsplannen.

Verder lezen Sluiten

De A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal heeft in 2013 een derde rijstrook gekregen en is nu een tweebaansweg met een vluchtstrook. Door het toevoegen van een extra rijstrook moesten ook alle kunstwerken op dit traject aangepast worden. Na afronding van dit project is de aannemerscombinatie 20 jaar verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de weg. Na deze 20 jaar wordt het tracé overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Zo’n zelfde project vindt plaats in het noorden van het land aan de N33, de Poort van Noord. Geomaat is ook betrokken bij de Poort van Noord. Hierover is de opdrachtgever zeer tevreden. En zo zijn we ook betrokken geraakt bij dit onderhoudscontract van de Poort van Bunnik, vanuit onze vestiging in Amersfoort.

Animatie Poort van Bunnik 

Geodetische werkzaamheden

Wij verzorgen alle geodetische werkzaamheden die van belang zijn in de beheerfase van dit project. Na de aanpassingen in 2013 is de 0-situatie van de weg ingewonnen. Nu (8 jaar later) winnen wij de A12 opnieuw in met de Streetmapper-IV. Doordat het tracé ongeveer 31 kilometer lang is, is de data inwinnen met de Streetmapper de beste optie. Van de ingewonnen data realiseren wij een 3D-puntenwolk. Uit deze puntenwolk halen wij allerlei informatie die van belang is voor het beheer van een Rijksweg. Denk hierbij aan informatie zoals de C5-IRI waarden (langsonvlakheid), de verkanting van de weg en alle assets die zich in het tracé bevinden.

GIS-kaart en het updaten van DTB en KernGIS

De volgende stap is het verwerken van de data in een geografisch informatiesysteem. De 3D-puntenwolk wordt verwerkt tot een nauwkeurige en volledig actuele GIS-kaart. Hierna werken wij de veranderingen bij in de beheersystemen van Rijkswaterstaat: Digitaal Topografisch Bestand (DTB) en KernGIS volgens de meest recente productspecificaties en data-eisen. BAM gebruikt de GIS-kaart voor het verdere beheer van de Poort van Bunnik en de nauwkeurig ingewonnen geometrie als onderlegger voor toekomstige aanpassingen van de Rijksweg.

Deformatiemeting

Na de realisatie van een nieuwe Rijksweg is het van belang potentiële veranderingen van kunstwerken en wegen te monitoren. Dit doen we door deformatiemetingen uit te voeren aan de kunstwerken. Deze deformatiemetingen worden uitgevoerd conform de meest actuele product specificaties van Rijkswaterstaat.

In het tracé van de Poort van Bunnik liggen 28 viaducten, ecoducten en onderdoorgangen, waarvan enkele viaducten naast elkaar liggen. Wij voeren deformatiemetingen uit aan deze kunstwerken om te kijken of de kunstwerken vervormen of ‘bewegen’ in de tijd.

Door het monitoren van kunstwerken worden gevaarlijke situaties bij kunstwerken voorkomen. De informatie van een meting levert correcte en nuttige informatie op voor een zorgvuldig beheer en onderhoud van kunstwerken. Een deformatiemeting start altijd met een nulmeting na realisatie van het kunstwerk. Wij vergelijken onze deformatiemetingen met de deformatiemetingen die in 2013 gedaan zijn. Zo kan de data goed vergeleken worden en kan er heel precies bekeken worden of de kunstwerken potentieel ‘bewegen’.

Asfaltmaatvoering

Bij dit project komen bijna alle expertises van Geomaat aan bod. Zo ook onze expertise maatvoeren. Wij verzorgen namelijk voor diverse werkvakken de asfaltmaatvoering. De 3D GIS-kaart die uit onze hoogwaardige puntenwolk is ingewonnen komt hier goed van pas om nauwkeurig freescijfers te bepalen en uitzetbestanden voor het terugzetten van onder andere de wegbelijning, te maken. BAM asfalteert deze delen en wij verzorgen hiervoor de asfaltmaatvoering.

Ecoduct Rumelaar

In het traject van de A12 Poort van Bunnik bevindt zich een ecoduct: Rumelaar. Voor dit ecoduct hebben wij een herinrichtingsplan gemaakt wat onder andere bestond uit het afvoeren van oude grond en het aanbrengen van nieuwe grond inclusief beplanting. Voordat de werkzaamheden begonnen hebben wij de werkgrens uitgezet en aanwezige kabels en leidingen in het terrein verklikt.

Om deze ontgraving goed te monitoren en de juiste hoeveelheden grond te bepalen is voorafgaand aan de werkzaamheden een nul-DTM ingewonnen. Vervolgens is tijdens de ontgraving wekelijks een tussentijdse meting uitgevoerd. Deze metingen zijn uitgevoerd om volumebepalingen uit te voeren, zodat gecontroleerd wordt hoeveel grond is ontgraven en of er voldoende grond op de benodigde plaatsen is teruggebracht.

Wij brengen de ontgraving in beeld en zorgen dat er precies genoeg grond wordt teruggeplaatst. Ook voeren wij deformatiemetingen uit om te kijken of de werkzaamheden invloed hadden op het kunstwerk. Na afronding meten wij het ecoduct opnieuw in en wordt een as-built tekening gemaakt voor Rijkswaterstaat.

Facts

Algemeen

  • Trajectlengte: 31 kilometer

Deformatiemetingen

  • 28 viaducten, ecoducten of onderdoorgangen
  • 385 meetpunten
  • 3/4 van het werk in de nachtelijke uren

GIS-kaart

  • Lengte belijning: 285 kilometer
  • Lengte verharding: 160 kilometer
  • Lengte geleiderail: 113 kilometer
  • Aantal puntobjecten: 11.146 stuks
  • Aantal lichtmasten: 1.211 stuks
  • Aantal verkeersborden: 984 stuks

Het is een prachtig project waar ik met veel plezier aan werk! Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem gerust contact op!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping