Actueel

Visuele weginspectie

Het instant houden van een goed wegennet, daarvoor is visuele weginspectie waardevol. Onze weginspecteurs analyseren grondig ieder type wegdek, waaronder asfalt. Zij leveren vervolgens de resultaten over de huidige status van het wegdek. Zo heeft u met onze weginspecties dan ook snel een duidelijk adviesrapport in handen.

Verder lezen Sluiten

Het grondverzet- en aannemingsbedrijf in Scharnegoutum werkt aan de reconstructie van het fietspad langs De Lende. Hiervoor wordt ook een groot stuk van de rivier opnieuw uitgegraven. Het pad wordt breder en volgt straks op een aantal locaties de oevers van de uit te graven meanders. Bovendien worden er kano- en visvoorzieningen aangelegd. Dit is allemaal onderdeel van gebiedsontwikkeling Beekdal Linde. Het project is al een langdurige wens van de Gemeente Weststellingwerf.

Vanwege dit project zal er veel transport plaatsvinden over de wegen rondom De Lende. Deze wegen zijn veelal landweggetjes die niet berekend zijn op dagelijks zwaar transport. Om die reden is goed wegbeheer van essentieel belang.

Status van de weg

Voor een goed wegbeheer brengen wij de huidige status van de weg in kaart. Dit doen onze weginspecteurs door het uitvoeren van een visuele inspectie. Hierbij leggen zij gedetailleerd de staat van de weg vast: Hoe ziet het asfalt eruit? Zijn er schuren in de weg? Of is er sprake van verzakking? De visuele weginspectie doen we voorafgaand aan alle werkzaamheden van onze opdrachtgever. Op die manier zorgen we voor een ‘nulmeting’ en hebben we alle eventueel bestaande schades vastgelegd.

Adviesrapport

Vervolgens leveren wij een adviesrapport over de betreffende wegen. Dit is inclusief foto’s en de kwalificatie van de eventuele schades. Hierbij hanteren wij de richtlijnen van het CROW. Hierover later meer.

Dit adviesrapport zorgt ervoor dat er na de afronding van de reconstructie van het fietspad goed wegbeheer plaatsvindt. Zo kan men de weg indien nodig weer herstellen naar de oorspronkelijke staat. Eventuele verzakkingen, scheuren of andere zaken zijn goed te herleiden. Door een objectieve en vakkundige weginspectie voorkomen we discussie en komt dit het wegbeheer ten goede.

Conform CROW-richtlijnen

Onze weginspecteurs werken volgens de CROW-richtlijnen. Zij hebben de opleiding tot Visueel Inspecteur Wegen succesvol afgerond en zijn nu gecertificeerd door het CROW. Deze opleiding heeft ervoor gezorgd dat ze een goede basis hebben om de juiste afwegingen te maken bij te nemen onderhoudsmaatregelen wanneer het gaat om wegbeheer. Gediplomeerde inspecteurs zijn bekend met de schadebeelden en weten hoe ze deze conform de CROW-systematiek op een goede en betrouwbare manier moeten vastleggen.

Weginspecteur

Dankzij de opleiding van het CROW en de reeds aanwezige kennis en ervaring van onze asfaltspecialisten, kunt u bij Geomaat terecht voor een goede weginspecteur. Zij leveren u een adviesrapport over de huidige status van de weg. En ook naderhand inspecteren zij de weg en brengen zij weer een objectief oordeel uit. Op die manier kunt u samen met de betrokken partijen goed afstemmen of de weg schade heeft geleden en of er verbetering moet plaatsvinden.

Voor al uw vragen over het maken van een asfaltontwerp, freesplannen of beheer van asfalt kunt u bij Geomaat terecht! Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? Neem gerust contact op!

Marcel Kuipers

Marcel Kuipers

Commercial Manager