Actueel

De Rijnlandroute

De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44 en de A4 bij Leiden en wordt gebouwd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Er komt een nieuwe weg met een geboorde tunnel (de N434), en er worden delen van de N206 in Leiden (Europaweg) en Katwijk (Tjalmaweg) aangepast en vernieuwd. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Als raamcontractant van Van Gelder, die in opdracht van aannemerscombinatie Comol5 werkt, zijn wij al vanaf 2016 bij alle fasen van het eerste deel van dit project betrokken. Benieuwd naar onze werkzaamheden op dit grote infrastructurele werk? Lees dan verder.

Verder lezen Sluiten

Waarom de Rijnlandroute?

De Rijnlandroute verbetert de doorstroming en zorgt voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling in de regio Holland Rijnland. Dit is nodig want in Zuid-Holland werken en recreëren ruim 3,5 miljoen mensen. Voor de bereikbaarheid van de woonwijken en bedrijven in de regio is een goede infrastructuur noodzakelijk. Nu maar ook in de toekomst.

Foto: Topview Luchtfotografie

Wat doet Geomaat?

Al sinds 2016 zijn wij betrokken bij de werkzaamheden rondom het eerste deel van de Rijnlandroute. Vanuit het raamcontract dat wij met Van Gelder hebben verzorgen wij de maatvoering op dit grote infrastructurele werk.

Als eerste hebben wij de weg gescand met onze Streetmapper. Van deze ingewonnen data realiseren wij een 3D-puntenwolk, die wij vervolgens verwerken tot een Digitaal Terreinmodel (DTM). Dit is het uitgangspunt voor het ontwerp van de weg die Van Gelder realiseert.

Daarnaast zorgen wij voor de maatvoering van de wegen en het zand. Wij zijn verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, maatvoering en verwerking van de gegevens. Ook winnen wij de nieuw gerealiseerde situatie in voor het bijwerken van de gegevens in het opleverdossier van Rijkswaterstaat.

Wat is er gerealiseerd?

De Rijnlandroute bestaat uit drie delen: De aanleg van de nieuwe weg tussen de A4 en de A44: de N434 – bestaande uit een bijna 2,5 kilometer lange tunnel en een verdiepte ligging van 1,4 kilometer -, de verbrede en verdiepte aanleg van de Tjalmaweg N206 bij Valkenburg en het verbreden van de Europaweg N206 tussen de A4 en het Lammanschansplein.

Het eerste deel, de aanleg van de N434 met tunnel is de grootste opgave. De twee tunnelbuizen liggen op ongeveer 35 meter diepte en hebben een diameter van maar liefst 11 meter. De aanleg van de tunnel is hierdoor een enorme klus. Voor de aanleg van de nieuwe N434 zijn ook delen van de A44 en A4 aangepast en verbreed en komen er twee nieuwe knooppunten bij: Ommedijk en Hofvliet. Ook de aansluiting Leiden-West is inmiddels fors veranderd.

Complexiteit en planning

De projectleider vertelt: “Het is een complex project, er moeten veel dingen samenkomen binnen een korte periode. Als we naar een faseringsstap toewerken dan hebben we veel te maken met weekend- en nachtwerk. Dat vraagt flexibiliteit van onze mensen. We moeten van de ene situatie naar de andere situatie plannen, daarbij moeten we veel hoogteverschillen oplossen. Dát maakt het werk complex”.

Diverging Diamond Interchange

Het verkeer is via een ‘Diverging Diamond Interchange’ (DDI) omgeleid. Dit om zo de doorstroming te bevorderen op de N206 tijdens de werkzaamheden. Dit is een door Comol5 uit Amerika overgenomen systeem om het verkeer om te leiden. Sinds de ingebruikname sorteerde het verkeer gedurende 2,5 jaar in een vroeger stadium links voor op de aansluiting Leiden-West. Het verkeer rijdt in deze situatie over een korte lengte aan de linkerzijde over de weg. Er vinden minder kruisingen plaats waardoor het verkeer gedurende de werkzaamheden aan de Rijnlandroute veilig en goed door blijft stromen.

Dit systeem is binnen een relatief korte termijn gebouwd en binnen een korte termijn omgebouwd naar de nieuwe situatie. Wij stonden voor een flinke uitdaging om de ombouw naar de nieuwe situatie in één weekend te maatvoeren, maar het is ons gelukt!” vertelt de projectleider.

En hoe is de samenwerking met Van Gelder?

De projectleider vertelt enthousiast “De samenwerking verloopt top! We hebben echt het één team, één taak gevoel. Onze mannen zitten al zolang op het project dat ze onderdeel zijn geworden van het team. Ze werken lange weekenden en veel nachten, dat verbroedert!”.

Het verhaal van Marius

Het personeel maakt het bedrijf, is ons motto binnen Geomaat. Om deze reden zetten we onze collega’s graag centraal. Een collega die bij dit project grote stappen heeft gemaakt is Marius. Marius werkt nog maar relatief kort bij Geomaat. Hij komt vanuit de aannemerij en is bij ons begonnen als landmeter en uitzetter. “In een relatief korte tijd is hij van een groentje doorgegroeid naar een ervaren maatvoerder. Alle facetten van het maatvoeren, ook de complexiteit ervan had Marius zo onder de knie. Doordat Marius een achtergrond in de aannemerij heeft, snapt hij heel goed wat hij aan het doen is. Maar daarnaast moet je het nog wel even doen, en dat doet hij zeker en dat vind ik erg knap! Hij werkt op de Rijnlandroute samen met twee ervaren maatvoerders. Van hen leert hij super veel, learning on the job noemen we dat!” aldus de projectleider.

Marius vertelt zelf “Het is reuze interessant want er gebeurt van alles op de Rijnlandroute. Het meest bijzondere vond ik de ombouw van het DDI-systeem naar de nieuwe situatie. Hiervoor moet je anders denken dan dat je normaal doet. Het verkeer reed met het DDI-systeem in tegenovergestelde richting, Engels zeg maar. Dus de verkanting en alles moest aangepast worden” aldus Marius.

 

Foto’s in de tunnels zijn gemaakt door fotograaf Vincent Basler

Opleverdossier

Na de realisatie van de Rijnlandroute zijn wij nu (juni 2023) betrokken bij de oplevering van geodetische werkzaamheden en areaalgegevens. Zo hebben wij het hele traject ingewonnen met de Streetmapper en heeft Eyefly de moeilijk bereikbare locaties van boven ingewonnen met een drone. Door de inzet van twee scanmethodes winnen wij veel data in waarmee wij een volledig beeld creëren. Deze data gebruiken wij voor het opleverdossier van Rijkswaterstaat: DTB, KernGIS, BGT en Doorrijprofielen. Naast areaalgegevens hebben wij ook nuldeformatiemetingen uitgevoerd aan alle nieuwe kunstwerken. Bekijk onze animatie hieronder om de gerealiseerde situatie te zien.

Opleverdossier Rijkswaterstaat

We werken al zolang samen met Van Gelder aan dit project, we hebben echt het één team één taak gevoel!

Gerko Tibbe

Gerko Tibbe

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien