Actueel

Digitaal meten – fierljeppen

In 2008 is het digitaal meten in de fierljepsport ingevoerd. Hierdoor kan de afstand van de sprong exact gemeten worden. Door de inzet van landmeetkundige apparatuur en specialistische software is het mogelijk om de sprong op enkele centimeters nauwkeurig vast te leggen en controles uit te voeren. Wij hebben een nieuw meettoestel aan de Friese Fierljepbond aangeboden. Dit apparaat heeft meer mogelijkheden in vergelijking met het vorige apparaat. Ook is de software voor het meten en registreren van de sprongen compleet vernieuwd.

Verder lezen Sluiten

Achtergrond

Geomaat is al jaren bekend met de fierljepsport. Zo is directeur Jolle Jelle de Vries opgegroeid met het Fierljeppen. De fierljepschansen van It Heidenskip lagen op het erf van zijn opa en oma en zelf heeft hij ook een aantal jaar de sport beoefend. Zijn dochter beoefent de sport nu met veel plezier.

De Fierljepsport is en blijft continue in ontwikkeling. Zo is de afgelopen 15 jaar de overstap van aluminium polsen naar carbon polsen gemaakt. Ook zijn er diverse schansen vernieuwd waardoor er weer verdere sprongen gemaakt kunnen worden. Bij al deze ontwikkelingen zijn sponsoren belangrijk. Geomaat is daarom al vijf jaar hoofdsponsor van de fierljepvereniging in Winsum.

Een stukje historie

In 2005 werd er een recordafstand gesprongen tijdens een fierljepwedstrijd. Deze afstand werd met de hand nagemeten en Jolle Jelle de Vries was hierbij aanwezig en dacht: dit kan beter. “In de winter daarna ben ik aan het nadenken geweest en via onze apparatuurleverancier ben ik in contact gekomen met Andre Noordermeer. Samen bedachten we een plan hoe fierljepafstanden digitaal gemeten konden worden. Zo heeft Andre software ontwikkeld waarmee de digitaal gemeten sprong automatisch verwerkt wordt naar een afstand, welke automatisch op het scorebord komt en ook direct live op de website getoond wordt tijdens een wedstrijd.”

In de zomer van 2006 mochten ze een eerste demonstratie geven op het NFM (Nationaal Fierljepmanifestatie). De Fierljepbond was na de demonstratie overtuigd van de voordelen van deze nieuwe meettechniek en ook in de PBH (Polstokbond Holland) werd dit initiatief verder uitgewerkt.

En zo is het ontstaan dat vanaf 2008 de afstanden van sprongen digitaal gemeten worden. Naast dat er nu gebruik wordt gemaakt van een carbon pols is het digitaal meten één van de grote veranderingen in de sport geweest. En met succes, want de onderlinge verschillen tussen de springers wordt steeds kleiner. Regelmatig komt het voor dat er een wedstrijd op slechts één of enkele centimeters wordt beslist.

Werkgroep

De verschillen worden steeds kleiner en records worden met steeds kleinere verschillen verbroken. Het is belangrijk dat de metingen juist en betrouwbaar uitgevoerd worden. Begrippen die we vanuit de landmeetkunde goed kennen.

De afgelopen jaren is er een werkgroep gevormd met deelnemers van het FLB en PBH om het gehele proces van digitaal meten verder uit te bouwen. Zo zijn er procedures vastgesteld voor het meten van recordsprongen en ook kan er op ieder moment tijdens een wedstrijd gecontroleerd worden of de gemeten afstanden juist zijn en is de procedure van het starten en afsluiten van een meting verder uitgebreid.

Ook is er een aparte module gemaakt voor het controleren van de hoogteligging van de schansen waarmee alle oneffenheden in de aanloop gevisualiseerd worden. Jolle Jelle de Vries (Geomaat) en Andre Noordermeer (Multigeo) hebben aan deze werkgroep deelgenomen.

Nieuw toestel en software

Voor deze nieuwe software hadden ze ook een nieuw toestel nodig. De FLB wilde graag gebruik maken van een toestel met de functie om automatisch op een spiegel te richten (ATR: Automatic Target Recognition). Ook moet het toestel meer informatie naar de computer versturen, o.a. spiegelconstantes. In nauwe samenwerking met Sytze Hilbrand Boschma (technische commissie FLB) is de vernieuwde software ontwikkeld en het nieuwe apparaat gebruiksklaar gemaakt voor de vrijwilligers die het apparaat bedienen tijdens de wedstrijden. Wij hebben een toestel met deze functionaliteiten ter beschikking gesteld aan de FLB.

Officieel in gebruik genomen

Op 8 juli 2023 is het nieuwe meettoestel met bijbehorende software officieel in gebruik genomen. Jolle Jelle de Vries heeft dit overhandigd aan Etty Kramer-Spriensma, voorzitter van de FLB. De komende jaren zal de naam van Geomaat te zien zijn boven de digitale scoreborden. Een prachtige samenwerking tussen FLB en Geomaat.

Prachtig hoe landmeetkunde, innovatie en sport samenkomen!

Jolle Jelle de Vries