Actueel

Doorvaartprofielen en brughoogtemetingen

Geomaat is ook actief op en rond het water!

Voor onze vaste opdrachtgever Rijkswaterstaat hebben wij een tiental bruggen ingemeten om de doorvaarthoogtes te bepalen en/of te controleren.

Verder lezen Sluiten

Indien aanwezig bij de brug zijn de hoogteschalen ook ingemeten en gecontroleerd. Dit alles ten behoeve van het Rijkswaterstaat product ‘Brughoogtemetingen’. Door de inzet van de juiste landmeters, onze geavanceerde apparatuur, de intern ontwikkelde softwaretools, de specialisten en een goede voorbereiding zijn wij vooruitstrevend en kunnen wij aan de hoge eisen voldoen. Dit draagt bij aan het leveren van de vereiste kwaliteit, dit is iets wat bij Geomaat hoog in het vaandel staat. Hierdoor was Rijkswaterstaat dan ook zeer tevreden over de door ons geleverde eindproducten.

Voor een vergelijkbaar project hebben wij met behulp van een 3D-laserscanner het dek van enkele openstaande bruggen in kaart gebracht. Dit is gedaan om zo de doorvaarthoogtes én breedtes te bepalen. Dit werd zeer nauwkeurig in kaart gebracht, waarbij wij eveneens aan de eisen van Rijkswaterstaat voldeden. Nog een ander bijkomend voordeel van deze uitvoeringsmethode is dat er meer informatie wordt ingewonnen. Ook informatie van de nabije omgeving van de brug wordt met deze methode ingewonnen.

Wij kunnen concluderen dat alle componenten samen Geomaat tot een innoverend en meedenkend bedrijf maakt, zowel op de weg als op het water. Met een tevreden opdrachtgever!

Marten Heres

Marten Heres

Projectleider Bouwmaatvoering & 3D laserscanning