Actueel

Drukproef en monitoring brug Eelderwolde

In Eelderwolde hebben wij de staat van een brug in kaart gebracht en monitorden we de brug tijdens een drukproef. Bij een drukproef wordt gekeken hoeveel gewicht een brug kan dragen. Hierbij werkten wij samen met Quattro Expertise.

Verder lezen Sluiten

De draagkracht van de brug testen

De Boer en De Groot voert onderhoud uit aan verschillende bruggen in Eelderwolde. Tijdens de werkzaamheden leek een brug te verzakken. Er is onderzoek gedaan waaruit naar voren kwam dat een randligger -dit is een deel van de constructie- van de brug misschien niet sterk genoeg is. Een brug moet een bepaald gewicht kunnen dragen. In overleg met de gemeente, De Boer en De Groot en Royal Haskoning DHV is besloten om een drukproef uit te voeren.

Nulmeting andere bruggen

Wij voerden een nulmeting uit bij twee andere bruggen die ook risico hadden om te verzakken. We brachten de gehele bruggen in kaart en legden ruim 200 scheuren en andere beschadigingen vast. Dit hebben we analoog gemeten met meetstickers en door foto’s te maken en digitaal met een Total Station. Na de nulmeting zijn de leuningen verwijderd en zijn beide bruggen grondig bekeken. We voerden een herhalingsmeting uit om te kijken of er iets met de brug gebeurde.

Voorbereiding drukproef

In de voorbereiding op de drukproef werkten we samen met Quattro Expertise. Zij zijn gespecialiseerd in het digitaal meten van trillingen en schades. Quattro Expertise heeft bij de vier grootste scheuren digitale scheurmeters geplaatst. Bij de kleinere scheuren plaatsten wij analoge scheurmeters. Verder maakten wij ter voorbereiding grondslag rondom de brug.

Uitvoeren drukproef

Na de nulmeting voerden we de drukproef uit. Er wordt gewicht op de brug gelegd en gemeten wat er met de brug gebeurt. Onze landmeter meet de brug in alle verschillende processtappen in met Total Station. In iedere stap is gekeken of en hoe de brug veranderde naarmate er meer gewicht op de brug werd gelegd. Veert de brug terug? Blijft de brug gezakt? Wat doen de vier grootste scheuren? Dit gaat door tot het maximale gewicht wordt bereikt. Uiteindelijk is de drukproef succesvol uitgevoerd: de brug kan de normale belasting aan.

“We hebben een fijne samenwerking met Geomaat. Pier is een betrokken projectleider en in de communicatie zijn de lijnen kort.” – Quattro Expertise

Mooi om te zien dat De Boer en De Groot ons vraagt voor input en te ondersteunen tijdens het gehele proces. De technische en innovatieve ondersteuning van Quattro Expertise sluit daar perfect op aan. Een mooi voorbeeld van partnerschap!”

Pier Kooistra

Pier Kooistra

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien