Actueel

Het riool areaal van gemeente Fryske Marren

Wij brengen het riool areaal in kaart voor gemeentes, dit keer voor de gemeente Fryske Marren. Veel rioolstelsels zijn flink verouderd. Bij heftige regenval door klimaatverandering komen veel straten blank te staan en lopen kelders onder. Nu we middenin de herfst zitten, vaak een periode met heftige regenval, is het extra van belang om te onderzoeken of het huidige riool areaal het wel aankan. Wij maken het huidige riool areaal en daarmee het probleem inzichtelijk. Voor de gemeente Fryske Marren hebben wij het riool areaal in kaart gebracht.

  • Gemeente Fryske Marren
Verder lezen Sluiten

Door het veranderende klimaat valt er nu veel meer regen in een kortere periode dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Veel gemeenten doen onderzoek naar hun riolenstelsel. Gekeken wordt of het huidige stelsel deze heftige neerslag wel aankan. Hierbij is het van belang om te weten hoe hoog de rioolbuizen liggen. Door te weten wat de hoogte van de rioolbuizen is, is het inzichtelijk hoe het water stroomt en of het water zich op bepaalde punten ophoopt en daardoor niet verder kan stromen. Een riool wordt altijd gemaakt op basis van een bepaalde watercapaciteit, dit betekent dat het riool een maximale hoeveelheid water in één keer kan afvoeren.

Wij brengen het riool areaal in kaart voor gemeentes!

Inmeten

Voor de gemeente Fryske Marren brengen wij het actuele beeld van het rioolstelsel in kaart. Hierbij meten wij de binnen-onderkant-buizen (BOB’s), de putbodems en de diameter van de buis in. Hierdoor is inzichtelijk waar het water heen vloeit. Alle meetpunten meten we in ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil (NAP).

Een voordeel van het in kaart brengen van het riool areaal ten tijde van COVID-19 is dat er veel mensen thuiswerken. Putten liggen vaak op de weg en doordat het minder druk is op de weg, is het gemakkelijker om deze in te meten.

Inmeten met de nieuwe meetmethode

De nieuwe meetmethode komt erg goed van pas bij dit project. Alle data verwerken en coderen we meteen digitaal. Hierdoor hoeft er minder verwerking op kantoor plaats te vinden en sluipen er minder snel fouten in. “Ik was bezig met het schrijven van de werkvoorbereiding van dit project, toen ik bedacht dat er een slimmere manier moest zijn voor het inmeten van deze gegevens. Ik ben naar de afdeling Proces & Innovatie gelopen en samen hebben we een tool ontwikkeld die het inmeten van putten en riolen vergemakkelijkt. Hierdoor is het inmeten volledig digitaal en veel sneller dan traditioneel inmeten. Deze tool was gemakkelijk gemaakt aan de hand van de nieuwe meetmethode” – aldus, projectleider Niels Woltman.

Door deze tool kan er direct in de code genoteerd worden hoe diep de BOB ligt. Ook wordt zowel de BOB-waarde als de richting van de buis automatisch berekend en verwerkt. Hiermee verkleinen we de kans op fouten en hoeft er niets meer berekend of van papier overschreven te worden.

De tool is speciaal gemaakt voor het inmeten van putten en riolen en wordt momenteel ook ingezet voor de gemeente Westerkwartier. Voor de gemeente Westerkwartier meten we in Oostindie (Leek) ook alle putten en riolen in.

Verwerken in de database

Na het inmeten van alle gegevens verwerken wij dit in de database van de desbetreffende gemeente. Zo is het areaal weer op orde en is inzichtelijk waar de gemeente berekening en eventuele aanpassingen op uit kan laten voeren.

Wij meten goed, snel en betrouwbaar uw riool areaal in! Benieuwd wat wij voor uw project kunnen betekenen? Neem gerust contact op!

Niels Woltman