Actueel

Inmeten kabels en leidingen

Wij hebben veel ervaring met het inmeten van kabels en leidingen. Zo meten wij al vanaf 2016 het glasvezelnetwerk in. Ook andere kabels en leidingen meten wij snel en nauwkeurig in. Goede communicatieve afstemming met de legploeg is daarbij cruciaal. Benieuwd naar onze werkwijze? Lees dan verder.

Verder lezen Sluiten

Ongoing proces  – vandaag meten is morgen verwerken

Kabels en leidingen worden vaak in een groot gebied aangelegd, daarbij is het natuurlijk niet mogelijk om alles in één keer aan te leggen maar wordt dit vaak verdeeld in gedeeltes. Hierdoor is het inmeten ook een ongoing proces en heb je te maken met deelleveringen. Wanneer er een gedeelte is aangelegd en de geul is nog open dan komt onze landmeter (in afstemming met de legploeg) om de kabels en leidingen in te meten. Ons motto is: vandaag meten, morgen verwerken. Daarbij leveren we dagelijks of op het moment dat de klant wenst. Dit zorgt voor snelheid in het proces en daardoor kunnen alle partijen door. De gegevens verwerken wij ook snel zodat ze geregistreerd staan bij KLIC.

Onze werkwijze voor het inmeten van kabels en leidingen

Bij het leggen van kabels en leidingen gaat het om revisie/as-built. Dit heeft als doel om later de exacte locatie van de kabels en leidingen te weten:

  1. Nadat de kabels zijn gelegd, gaan wij (in afstemming met de legploeg) het aangelegde traject inmeten.
  2. Wij meten verschillende aangebrachte objecten in. Voorbeelden hiervan zijn: een gestuurde boring, een persing en koppelpunten.
  3. De objecten zijn niet altijd zichtbaar, vandaar dat de opdrachtgever de aangebrachte objecten markeert met wegenverf en piketten.
  4. De resultaten van de metingen verwerken wij in een as-built/revisietekening en leveren wij aan KLIC. De data verwerken we dagelijks in AutoCAD of GIS formaat.
  5. Bij deze projecten is de planning leidend. Over de voortgang is dagelijks overleg tussen de uitvoerders van de opdrachtgever en de landmeters van Geomaat. Waar zijn de legploegen bezig en welke gebieden zijn de komende dagen gereed? Deze info is nodig zodat de landmeter de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren.
  6. Met de metingen, leggen we zichtbare en verklikte kabels en leidingen, locatie en eventueel diepte vast.

Verschillende metingen

Er is onderscheid te maken tussen verschillende metingen. Het onderscheid dat wij maken is tussen: combiwerk en solowerk. In beide metingen hebben wij veel ervaring.

Combiwerk – onder combiwerk verstaan wij het inmeten van een geul waarin verschillende partijen meedoen, zoals bijvoorbeeld: Ziggo, een waterbedrijf, Enexis, et cetera.

Solowerk – onder solowerk verstaan wij het inmeten van een enkele leiding zoals een watertransportleiding.

Aantal keren ter plaatse

Hoe vaak wij ter plaatse komen stemmen we af met de opdrachtgever. Vaak doen wij het zo dat we de geul één keer inmeten en de aansluitingen een tweede keer. Dit alles natuurlijk in goed overleg met de legploeg. Want de legploeg wil natuurlijk de geul op tijd weer dichtgooien. Er moet goede communicatie zijn zodat onze landmeter op het juiste moment kan meten.

Plan van aanpak

Voordat wij van start gaan maken we samen met de opdrachtgever een plan van aanpak om het proces van meten en verwerken goed op elkaar af te stemmen. Een plan van aanpak is de fundering voor een goed lopend project. Afhankelijk van de scope van het project maken we graag iets om een goed overzicht te houden op de voortgang en levering.

Referentieprojecten:

 

De verwerking moet snel, kwalitatief en betrouwbaar zijn. Geomaat bedenkt altijd slimme tools waardoor ze nog efficiënter kunnen werken – Alexander Heldoorn, projectleider Van Gelder Telecom.

Wij hebben veel ervaring in het inmeten van kabels en leidingen. Ik vertel u er graag meer over!

Niels Woltman