Actueel

Maatvoeren TenneT station – Eemshaven - Vierverlaten

Tussen de Eemshaven en Vierverlaten wordt het bestaande 220 kV-station vervangen door een 380 kV-hoogspanningsverbinding. Het vergroten van de capaciteit past bij de groeiende behoefte naar duurzame elektriciteit. Daarnaast breiden ze het hoogspanningsstation Vierverlaten uit om van hieruit stroom op het netwerk te verdelen. Om deze aanpassingen te realiseren moeten de onderstations aangepast worden. Wij verzorgen de maatvoering van het betonwerk van de onderstations. Een project in de voortuin van ons hoofdkantoor in Groningen!

Verder lezen Sluiten

De energievoorziening in Europa en Nederland verduurzaamt. De hoeveelheid duurzaam opgewekte stroom groeit en daarmee de fluctuaties op het net. De 380 kV-verbinding zorgt voor een betere aansluiting van de grootschalige opweklocatie Eemshaven op het landelijke en internationale hoofdtransportnet van elektriciteit. Dit is onder meer van belang voor de transport van duurzame energie.

Van 2.20 naar 3.80 kV-station

In Groningen (Vierverlaten) zit nu een TenneT station. Hiervandaan gaan twee lijnen: één lijn gaat richting Friesland en de andere gaat naar de Eemshaven. Het bestaande 2.20 kV-onderstation wat hier nu ligt vervangen we door een 3.80 kV-station om aan de huidige energievraag te kunnen blijven voldoen.

SPIE is de hoofdaannemer van dit project. De combinatie Dura Vermeer en Friso bouwgroep, bouwt de fundaties van de onderstations. Bij dit project zijn we zowel door SPIE, Dura Vermeer & Friso bouwgroep betrokken bij alle verschillende fasen van de aanpassingen van deze TenneT lijn. Van de filterinstallatie in de Eemshaven tot het aanpassen van het station in Groningen.

Bouwrijp maken

Voordat het nieuwe 3.80 kV-station gerealiseerd werd, is het gebied bouwrijp gemaakt. Wij hebben van het 2D-ontwerp van de opdrachtgever een 3D-model gemaakt. Aan de hand van dit 3D-model maken wij machinebesturing voor de kranen. Machinebesturing zetten wij in zodat er precies zoveel wordt afgegraven zoals in het ontwerp bedacht is. Nadat het gebied is afgegraven en daarmee bouwrijp is gemaakt heeft onze vaste maatvoerder verschillende DTM-metingen uitgevoerd van de beginsituatie. Ook heeft hij het inmeten van de cunetten verzorgd. Naar aanleiding van deze data hebben wij de grond- en zand hoeveelheidsberekeningen uitgevoerd. Dit doen we om de grondbalans te controleren. Daarna kan er begonnen worden aan de realisatie van het nieuwe 3.80 kV-station.

Maatvoerder

Jan is onze vaste maatvoerder op dit project. Hij verzorgt alle maatvoering in Vierverlaten en in de Eemshaven. Zo verzorgt hij in opdracht van Dura Vermeer en Friso bouwgroep de betonmaatvoering van de betonpoeren waar de uiteindelijke installaties op komen te staan. Hiervoor heeft Jan eerst een grondslagnetwerk gemaakt. Zo komt de data exact in het RD- en NAP-stelsel te liggen. Bij dit project is dat erg belangrijk, hierdoor worden de betonpoeren zo geplaatst zoals in het ontwerp bedacht is. Jan heeft na het aanbrengen van de fundaties ook de nieuw gelegde kabels en leidingen voor SPIE ingemeten.

Maatvoering controletool

Onze afdeling Proces & Innovatie (PI) heeft een maatvoering controletool ontwikkeld. Met deze tool worden de ontwerplijn en de ingemeten lijn semiautomatisch met elkaar vergeleken. Landmeten en maatvoeren is controleren, op deze manier wordt er snel en efficiënt gecontroleerd waardoor tolerantieoverschrijdingen in de uitvoering tijdig worden gesignaleerd en aangepast.

Strakke planning

In 2018 is het terrein van het 380 kV-station bouwrijp gemaakt. In 2019 zijn we begonnen met de werkzaamheden en is de eerste update van het 220 kV-station gemaakt. Daarna zijn alle partijen begonnen aan de realisatie van de 380 kV-stations. Midden 2020 is ook de tweede fase van het 220 kV station geüpdatet.

De verwachting is dat in 2023 de nieuwe verbinding in gebruik genomen kan worden.

Door de korte lijn tussen maatvoerder en uitvoerder en de open communicatie tussen het projectteam verloopt het werk soepel en prettig. Een schoolvoorbeeld van samenwerking!

Gerko Tibbe

Gerko Tibbe

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien