Actueel

Mobile Mapping op N247 Bereikbaar Waterland

Ons Mobile Mapping team scant de N247 met de Streetmapper-IV voor het reconstructieproject Bereikbaar Waterland. De situatie van de bestaande weg leggen wij vast in een Digitaal Terrein Model (DTM). Op basis hiervan wordt er een nieuw ontwerp voor de weg gemaakt. Een reconstructie van de N247 is hard nodig aangezien de doorstroming en bereikbaarheid voor het openbaar vervoer en wegverkeer in deze regio steeds meer onder druk komen te staan. De N247, gelegen tussen de A10 bij Amsterdam en de A7 bij Hoorn, is een belangrijke provinciale weg voor het verkeer richting regio Waterland.

  • N247
  • KWS
Verder lezen Sluiten

Op dit moment is de reistijd (vooral in de spits) voor automobilisten en busreizigers in regio Waterland zeer onbetrouwbaar. De reistijd varieert van 15 minuten tot wel een uur. Met de reconstructie wil de provincie Noord-Holland de doorstroming, bereikbaarheid en de veiligheid van deze weg verbeteren, met behoud van de leefbaarheid en natuurwaarden. De provincie wil voor elk type vervoer een eigen baan creëren, kruispunten verbeteren en het OV toegankelijker maken. Op deze manier wordt de N247 maximaal benut. Wij scannen het gedeelte van de ringweg A10 tot de kruising van de N244 bij Volendam.

De N247, een aftakking van de A10

De N247, een aftakking van de A10, is een belangrijke verkeersader. De A10 is de Ring om Amsterdam en de drukste snelweg van heel Nederland. Wij scannen de N247 met onze Streetmapper. Dit project voeren wij uit in opdracht van KWS, onderdeel van Volker-Wessels.

Het asfalt wat nu op de weg ligt is aan onderhoud toe. Het is de bedoeling dat dit gedaan wordt door middel van een reconstructie of een overlaging. Een overlaging betekent dat ze de toplaag van het oude asfalt er af frezen en een nieuwe laag asfalt weer aanbrengen. Wij winnen gegevens in die van belang zijn voor het maken van het asfaltontwerp.

Digitaal Terrein Model (DTM)

De ingewonnen data verwerken wij tot een 3D-puntenwolk en daarna tot een Digitaal Terrein Model (DTM). Een DTM is een zeer gedetailleerde weergave van het aardoppervlak. De huidige situatie brengen we in kaart én tonen we in 3D. Hierin nemen we alle objecten mee die zich in de opnamescope bevinden. Het DTM is ten behoeve van het asfaltontwerp voor de N247.

Het werk is opgedeeld in twee gedeelten, deze twee gedeelten zijn de twee kruispunten die in het traject zitten. Vijf kilometer van het hele traject scannen we niet, hier komen geen lastige punten of kruisingen voor. Op dit traject wordt hoofdzakelijk overlaging toegepast. Op de andere gedeelten worden vrij veel aanpassingen gedaan, om deze reden leveren wij van deze gedeelten een DTM.

Data controleren en verwerken

Onze specialisten controleren de data nauwkeurig en verwerken het daarna verder tot het eindproduct. Alle gegevens die voor de opdrachtgever van belang zijn, zijn te zien in het product. Bij dit project leveren we een nauwkeurig DTM dat wordt gebruikt voor het asfaltontwerp en het bepalen van frees- en asfalthoeveelheden. Ook is het DTM uitermate geschikt om de huidige verkanting en langsonvlakheid te controleren en het ontwerp hierop aan te passen.

Planning

Voor zo’n omvangrijk project aan een belangrijke verkeersader is een goede planning van groot belang. Wij hebben het DTM aan de opdrachtgever geleverd. KWS gaat nu de komende periode gebruiken voor het maken van de werkvoorbereiding voor de reconstructie. Het ontwerp maken ze definitief en ze stellen de planning op. De werkzaamheden beginnen dit jaar (2021) en zijn naar verwachting eind 2023 gereed.

Het voelt goed om bij te dragen aan zo’n omvangrijk project aan een belangrijke verkeersader in Nederland!

Alfred Mulder

Alfred Mulder

Projectleider Mobile Mapping
Meer actueel
Alles zien