Actueel

Ontwikkeling Emmapolder

Voor de ontwikkeling van de Emmapolder in de Eemshaven brengen wij dit terrein exact in kaart. Geomaat en Eyefly hebben hun krachten gebundeld om dit specifieke gebied nauwkeurig in kaart te brengen inclusief de waterhuishouding. Het is namelijk belangrijk dat de bergingscapaciteit binnen de polder voldoende blijft voor het toekomstig gebruik van het terrein.

Verder lezen Sluiten

Voor Groningen Seaports brengen wij het gebied exact in kaart voor toekomstige bouw. We meten de exacte taludgrens, de maaiveldhoogtes en de duikers in. Eyefly heeft het gebied ingewonnen met de drone en van deze ingewonnen data een puntenwolk gerealiseerd. Ook hebben ze een detailopname gemaakt van een specifiek gebied inclusief bijbehorende profielen.  

Combinatie exacte data en big data

Voor ieder project kiezen we de beste inwinmethode, voor dit project is het een combinatie van exacte data en big data. Voordat we beginnen te meten zorgen we altijd voor een gedegen werkvoorbereiding. Dit doen we zodat we alle locaties uitvoerig én efficiënt inmeten. Voor dit project hebben we ervoor gekozen om traditioneel inwinnen te combineren met de expertise drone-mapping van ons zusterbedrijf Eyefly. Dit is de snelste en meest efficiënte manier om het gebied in kaart te brengen!

Traditioneel inwinnen – Geomaat

Wij brengen het terrein gedetailleerd in kaart door traditioneel inwinnen met een GPS en Total Station. Onze landmeter heeft situatiemetingen en 66 dwarsprofielen van de sloten rondom het projectgebied gemaakt. Ook heeft hij alle duikers op een traditionele wijze ingemeten en alle topografische lijnen zoals hoogtelijnen, verhardingen, insteek van sloten en andere objecten in het gebied ingewonnen.

We hebben de opdrachtgever voorzien van detailinformatie van de objecten in het veld. Zo hebben wij in onze metingen de staat van de duikers meegenomen. Zo weet de opdrachtgever nu dat veel duikers verstopt zaten of schade hadden.

Drone-mapping – Eyefly

Eyefly heeft het hele gebied van ongeveer 133 hectare ingewonnen met een drone voorzien van een 100 Megapixel camera. Hiermee behalen zij een detailniveau van 1 cm per pixel. Met deze camera maken ze duizenden foto’s met hoge overlap. Deze hoge overlap in combinatie met de GPS en hoogtegegevens van elke foto stelt Eyefly instaat om een 3D-puntenwolk en een 2D-orthomosaic te realiseren. Een orthomosaic is een gedetailleerde weergave van de werkelijkheid wat wordt gemaakt door het combineren van alle ingewonnen foto’s. Voor beide producten halen zij een nauwkeurigheid van ongeveer 3 cm in XYZ.

Verwerking van de data

Na het inwinnen van alle data verwerken onze specialisten de data. Zij combineren de drone-mapping data met de traditioneel ingewonnen data. Hiervan realiseren zij een Digitaal Terreinmodel (DTM+) inclusief dwarsprofielen.

Om de data exact in het RD-NAP stelsel te leggen maken we gebruik van grondslagpunten. Hierdoor past de traditioneel ingewonnen data precies op de drone-data en ligt het exact in XYZ.

Voor dit project hebben we een LandXML geleverd. Dit is een hoogtemodel van het maaiveld zonder bebouwing, oppervlakte verstoring en al het andere ruis. Dus een heel schoon beeld van het maaiveld.

De werkzaamheden door Geomaat zijn op een snelle en innovatieve manier uitgevoerd, zonder in te leveren op kwaliteit. Groningen Seaports is in elke stap, van voorbereiding tot oplevering, meegenomen in de werkwijze van Geomaat. Dit om zo inzicht te verkrijgen in de wijze van inwinning en de nauwkeurigheid hiervan. Een zeer geslaagde samenwerking! – Rens Visser, Groningen Seaports

Dit project is een mooi voorbeeld van exacte data in combinatie met big data. Hiermee verkrijgt de opdrachtgever een heel precies beeld van het oppervlakte en de hoogteverschillen!

Niels Woltman
Meer actueel
Alles zien