Producten

Lengte- en dwarsprofielen

Een lengteprofiel is een profiel genomen over de lengte van een situatie zoals een weg, kade, oever of situatiemeting, op een vooraf aangegeven positie. Denk hierbij aan een lengteprofiel ter plaatse van de as van de weg of ter plaatse van de kant van de weg. Een dwarsprofiel is een profiel genomen haaks op deze situatie (dwars op de situatie). Wanneer de lengte- en dwarsprofielen van een situatie zijn ingemeten dan heb je een doorsnede van de situatie. Verschillende berekeningen zijn hierop uit te voeren, denk hierbij aan de dikte van de verhardingen en de hoogtes ten opzichte van elkaar.

Opdrachtgevers

Wij verzorgen de profielen voor verschillende opdrachtgevers, met ieder specifieke wensen of eisen. Voorbeelden van opdrachtgevers zijn: waterschappen, aannemers GWW en gemeenten.

Zo willen waterschappen weten wat de ligging is van hun kaden en oevers. Gemeenten komen vaak bij ons voor lengte- en dwarsprofielen van bijvoorbeeld situatiemetingen en aannemers gebruiken voor her-asfalteringswerkzaamheden. Wanneer de weg gereed is, kunnen ze met de lengte- en dwarsprofielen aantonen of er is voldaan aan de C5- en IRI waarden. Door deze diversiteit, verschilt de beste inwinmethode van de profielen per project.

Inwinnen

Ter voorbereiding op een bestek of uav-gv contract is een juist uitgangspunt belangrijk. Een nulmeting is hierbij het vertrekpunt voor een goede voorbereiding. Lengte- en dwarsprofielen van kaden en oevers stellen we vast door middel van traditioneel inwinnen. Bij een situatiemeting verschilt de aanpak per project: traditioneel inwinnen of met de Streetmapper-IV. Van de weg winnen we veelal in met de Streetmapper-IV. Alle afwijkingen in de lengte- en dwarsprofielen van de weg brengen we in kaart, dit presenteren we gemakkelijk met een controlescan van het wegdek.

Rijcomfort (C5 – IRI):

Ook het rijcomfort brengen we in kaart. Hiervoor hoeft Geomaat niet nogmaals te meten, dit detecteren we sinds 2019 uit de reeds ingewonnen 3D-puntenwolk. We gebruiken hiervoor de door onszelf ontwikkelde C5-IRI tool. Voldoet de weg niet aan de gestelde eisen? Wij maken voor u een asfaltontwerp.

Eénmalig inwinnen, meervoudig gebruik

Met de Streetmapper-IV winnen wij veel data in, hieruit maken wij een 3D-puntenwolk. Uit deze puntenwolk zijn de lengte- en dwarsprofielen, C5-IRI waarden, verkanting, spoorvorming, de geleiderail en objecten langs de weg snel te bepalen. Door al deze data is de huidige toestand van de weg dus inzichtelijk. U kunt zelf aangeven welke uitwerking u wenst en betaalt alleen daarvoor.

Referentieprojecten

2023

 • Profielmetingen Waterschap Drents Overijsselse Delta (DOD)
 • Oevers Lelystad Dronten
 • Brede Groene Dijk

2022

 • Diverse metingen Waterschap Noorderzijlvest
 • Diverse metingen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (o.a. Polsbroek)
 • Diverse metingen Drents Overijsselse Delta (o.a. Kampen en Deventer)

2021

 • Profielen Reitdiep
 • Slochterstraat Sappemeer
 • Profielen Vosholen – fase 2

 

Verder lezen Sluiten

Voordelen

 • éénmalig inwinnen, meervoudig gebruik
 • wij leveren lengte- en dwarsprofielen voor: wegen, kaden en oevers en situatiemetingen
 • maatwerk wanneer het gaat over de beste inwinmethode
 • zeer precieze gegevens beschikbaar door hoge hoeveelheid data