Producten

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

BGT staat voor Basisregistratie Grootschalige Topografie – het is een digitale kaart – en is geregeld in de wet. In de BGT kunnen alle burgers en bronhouders de ligging van wegen, gebouwen, spoorlijnen, waterwegen en groenvoorzieningen inkijken. De kaart is op 20 cm nauwkeurig.

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor het actualiseren van de gegevens. Bronhouders zijn onder andere: 388 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, het ministerie van Economische Zaken (landbouwgrond), het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat en ProRail.

BGT is hét bestand als het gaat om ruimtelijke ontwikkeling. De BGT zorgt bijvoorbeeld voor een heldere inventarisatie tijdens de oriënteringsfase van een nieuw te bouwen school, een verzorgingstehuis of een weg en het uitzetten van wandel- of fietsroutes. Ook draagt het bij aan een topografische kaart, zoals Google. Met de BGT kun je analyses doen op veel beleidsterreinen. De BGT werkt landelijk en is altijd actueel. De BGT is uniform ingericht en gebruiksvriendelijk. Voor burgers en bronhouders werkt dit uitermate efficiënt: het bespaart kosten en administratieve rompslomp. Geomaat is partner voor bovengenoemde bronhouders. Wat kunnen wij voor hen betekenen?

Geomaat levert alle expertise voor de digitale kaart

 1. Wij werken volgens de norm van BGT en zorgen ervoor dat de kaart geheel voldoet aan alle BGT-eisen. We zijn specialisten voor het inwinnen van landmeetkundige data.
 2. Het grote voordeel voor bronhouders is dat wij met één keer goed inmeten, niet alleen de gegevens hebben voor de BGT, maar dezelfde meting voor meerdere doelen kunnen gebruiken. Voorbeeld: Als we een weg inmeten met de  streetmapper, dan krijgt de opdrachtgever een opleverdossier. Met diezelfde meting kunnen we een BGT-kaart maken. Eén meting voor meerdere doelen. Efficiënt voor de bronhouder en besparing van kosten!
 3. Wij zijn partner van gemeenten en provincies, NEO* en VGI**.

Als er iets in de openbare ruimte moet worden aangepast, wij hebben de expertise in huis!

*NEO is specialist in geo-ICT en aardobservatie en verleent landelijk diensten aan de overheid, de provincies en de gemeenten als het gaat om BGT.

**VGI Vastgoed is dé expert in het aankopen en verkopen van strategisch en gunstig gelegen grondposities in heel Nederland.

Meer informatie:

Landmeten

Referentieprojecten

2023

 • BGT en BAG werkzaamheden Gemeente Steenwijkerland
 • BGT mutatie groenvlakken Provincie Utrecht
 • BAG en BGT werkzaamheden Gemeente Midden Drenthe
 • Beheerregister Keringen BGN Waterschap Brabantse Delta
 • BGT werkzaamheden Gemeente Amsterdam

2022

 • zes meetrondes Raamcontract Gemeente Amsterdam
 • Diverse BGT projecten Provincie Utrecht
 • Diverse BGT opdrachten Raamcontract Gemeente Steenwijkerland
 • Divers BAG/BGT-metingen Gemeente Midden-Drenthe
 • BGT update DBFM contracten N31 en A12
 • BGT verwerking 40 fastned stations

2021

 •  Medewerker gegevensbeheer
 •  N200-BGT, AGV en Haarlemmermeer
 •  BGT Markerwadden
 •  Verwerken BGT Moerdijk
Verder lezen Sluiten

Voordelen:

 1. Wij werken volgens de norm van BGT en zorgen ervoor dat de kaart geheel voldoet aan alle BGT-eisen.
 2. Met één keer goed inmeten, hebben we niet alleen de gegevens voor de BGT, maar kunnen we de gegevens voor meerdere doelen gebruiken.
 3. Als er iets in de openbare ruimte moet worden aangepast, wij hebben de expertise in huis!