Expertises

Landmeten

Landmeten is het opmeten van percelen, objecten of andere oppervlakken met de modernste apparatuur, waaronder de tachymeter – de kenmerkende driepoot – of GPS. Maar het is meer dan meten alleen: de landmeetkundige verwerkt de data tot geo-informatie. Als onderdeel van geodesie is de landmeetkunde het beschrijven van de topografie.

Verder lezen Sluiten

Het opmeten of inmeten doe je met allebei: òf alleen de tachymeter òf alleen GPS. Dit is afhankelijk van de situatie. Met deze apparaten bepalen we de onderlinge positie van punten van het aardoppervlak met een zo groot mogelijke precisie.

De landmeter meet afstanden in posities en hoogten (x, y, z), en bepaalt zo coördinaten. Hierbij is goed gereedschap het halve werk:

 • een tachymeter waarmee de landmeter de horizontale richting, de verticale hoek en de (schuine) afstand bepaalt
 • een waterpasinstrument in combinatie met een baak voor de hoogteligging van punten
 • GPS (Global Positioning System) voor plaatsbepaling / bepaling coördinaten
 • 3D-laserscanapparatuur om ruimtelijke punten te bepalen
 • Een laptop, tegenwoordig onmisbaar voor een landmeter

Wat doet een landmeter?

De landmeter brengt gebieden, (bouw)terreinen en percelen et cetera in kaart, oftewel inmeten van data. Vervolgens beschrijft de landmeter de ingewonnen data en verwerkt het tot geo-informatie.

Het in kaart brengen noemen we ook wel een situatiemeting. Als je de resultaten vergelijkt met een eerdere meting, dan spreek je over een mutatiemeting. Bij een deformatiemeting controleren we of een kunstwerk – meer dan bouwkundig is toegestaan – vervormt. Bij een revisiemeting laat je de wijzigingen zien ten opzichte van de oorspronkelijke tekening.

Voorbeelden van landmeten zijn:

 • kadastrale metingen
 • inmeten van kabels en leidingen
 • inmeten van Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
 • grondwerk: het inmeten van depots
 • metingen van kunstwerken
 • inmeten van straten voor bijvoorbeeld reconstructie
 • metingen van gebieden voor bijvoorbeeld ontwerp uitbreidingsplan of weg

Geo-informatie

Landmeten ontwikkelt steeds verder.

Door de huidige digitalisering gaat landmeten verder dan een situatie-, mutatie- of deformatiemeting. We zijn de data voor steeds meer doelen gaan gebruiken. Hierdoor is het begrip geo-informatie ontstaan. Terwijl je bij landmeten spreekt over fysieke doelen, spreek je bij geo-informatie over virtuele doelen.

Voorbeelden van fysieke doelen:

 • (water)wegen
 • fietspaden
 • verkeersborden
 • leidingen
 • markeringen

Voorbeelden van virtuele doelen:

 • gemeentelijke bestemmingsplannen
 • eigendoms-, gemeentelijke of provinciegrenzen
 • verschillende soorten gebiedsindelingen

Virtuele doelen registreren we en houden we bij in CAD of GIS-systemen. GIS-systemen zijn Geografische Informatie Systemen, waarin je ‘slimme’ digitale kaarten en afbeeldingen maakt.

Uitgebreid en doelgroepgericht product-portfolio

Geomaat heeft hierdoor een uitgebreid productportfolio. Dat is ontstaan door kennis van en ervaring met registratiesystemen van onze klanten. Voorbeelden zijn de landelijke basisregistraties hieronder.

Kennis van basisregistraties

Data voor landmeten en geo-informatie ontwikkelen zich voortdurend. Veel is in Nederland opgeslagen in officiële databanken –  basisregistraties – van de overheid.

Geomaat heeft ervaring met:

 • BAG – Basisregistraties Adressen en Gebouwen (bestaat uit twee basisregistraties)
 • BRT – Basisregistratie Topografie
 • BRK – Basisregistratie Kadaster
 • BGT – Basisregistratie Grootschalige Topografie (voorheen GBKN)

Landmeten: nieuwe ontwikkelingen

Geo-informatie kent voor Geomaat geen geheimen meer. Wij leggen de lat hoog: dit betekent dat wij steeds blijven ontwikkelen, nieuwe mogelijkheden ontdekken en werken met geavanceerde en gekalibreerde apparatuur. Onze landmeters doen hiermee complexe projecten voor een diversiteit aan opdrachtgevers. In de grond-, weg- en waterbouw en voor ingenieursbureaus, waterschappen, gemeenten, provincies en Rijkswaterstaat zijn we actief.

Niet alleen hebben we specialisten in het veld, maar ook op kantoor. De laatste verwerken, combineren, beheren en analyseren dagelijks de landmeetkundige data. Door onze afdeling Proces & Innovatie lopen we voor op het gebied van innovatie. Hightech-tools zetten we in voor het analyseren en verwerken van de geo-informatie. Zo ontwikkelden we de nieuwe meetmethode.

De nieuwe meetmethode

Met de nieuwe meetmethode zijn we binnen Geomaat klaar voor de toekomst. We meten efficiënt en waarborgen kwaliteit in het veld en op kantoor! Bekijk de video hieronder over onze nieuwe meetmethode, of lees hier hoe het precies werkt.

Pluspunten

 • innovatief door onze afdeling Proces & Innovatie
 • efficiënt werken bespaart de opdrachtgever kosten
 • specialisten in binnen- én buitendienst

 Ik denk graag mee over de meetaanpak die het beste past bij een project

Niels Woltman

Projecten landmeten

Meer zien

Producten Landmeten

Alle producten

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief!

Eens per kwartaal verzenden wij een nieuwsbrief over onze nieuwste projecten en innovaties. De gegevens die u ons verstrekt blijven vertrouwelijk.  Het is elk moment mogelijk om u uit te schrijven.

Ik schrijf me graag in