Producten

Hoogtemeting

Bij een hoogtemeting meten we de hoogteverschillen tussen een aantal vaste punten in het landschap. Wij gebruiken hiervoor een waterpasinstrument en een baak.
Grote waterpasprojecten zijn de NAP-peilmerkcontroles van Rijkswaterstaat. Dit NAP-net bestaat uit ongeveer 35.000 zichtbare peilmerken, bronzen boutjes met de tekst NAP. Deze vind je in onder andere transformatiehuizen, kerken, kaden en bouwwerken. Naast de zichtbare peilmerken, zijn er 400 ondergrondse peilmerken. De hoogteverschillen tussen de onderlinge peilmerken zijn precies vastgelegd. Hierdoor kunnen we veranderingen snel vaststellen.

Hoogtemeting bij Geomaat

We optimaliseren onze werkprocessen voortdurend door tools. Dat zie je terug in:

 1. Het Voorverkennen: Vóór het waterpassen, gaan we voorverkennen. Daarbij is de informatie digitaal in te zien. Aan de hand hiervan bekijkt de landmeter de staat van het fysieke peilmerk. Is het beschadigd? Is het nog aanwezig? Hij maakt eventueel een nieuw peilmerk.
 2. Werken in de Cloud: Elke dag staan de geüpdatete gegevens in de cloud. Er is één document dat iedereen kan inzien en wijzigen. De informatie is altijd actueel.
 3. Uniformiteit van werken: De peilmerkenregistratie gebeurt uniform en geautomatiseerd, onder andere door een actuele foto, het nummer van het object en de meetdata.
 4. De planning: Die is uitgebreid, duidelijk en overzichtelijk. We kunnen hiermee de meetploegen goed aansturen en de voortgang monitoren.
 5. De controles: De meetploeg meet heen en terug. Dit betekent dat er altijd een check is of de meting goed is gegaan. Dat is op tienden (!) van millimeters nauwkeurig.

Onze opdrachtgevers

We doen projecten voor Rijkswaterstaat en ingenieursbureaus, grote en kleine projecten.

Referentieprojecten

2023

 • Waterpassen Ameland
 • 6 tunnels Amstelveen
 • Waterpassen Twenthe Rijn
 • Bodemdaling Vlist en Spengen

2022

 • NAP onderhoud Drenthe (800 km)
 • Intergetijdengebied metingen Zeeland
 • Bodemdaling Vlist en Spengen
 • Bodemdaling Bergen – Alkmaar
 • Bodemdaling Harlingen – Leeuwarden

2021

 • Hoogtemetingen in het intergetijdengebied
 • Waterpassen NW-Drenthe
 • Waterpassen ZW-Friesland NOP
 • Waterpasmeting Bergen – Alkmaar
 • Waterpassing Schiermonnikoog
 • Waterpassing Betuwe

Meer informatie

Landmeten

Verder lezen Sluiten

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op!

Niels Snijdood