Producten

Kadastrale meting

Bij een kadastrale meting leggen we de precieze grenzen vast van een terrein of kavel. Dit doen we bijvoorbeeld voorafgaand aan nieuwbouwprojecten of bij de aanpassing van de grenzen van een kavel.

Dat gaat zó: De opdrachtgever geeft grenspunten door aan de landmeter en de landmeter meet de nieuwe grenzen. Grenspunten zijn fysiek aanwezig in de vorm van piketten of een schutting. Daarnaast meet de landmeter extra punten in de nabije omgeving.

Op kantoor plaatsen we deze gegevens op de kadastrale kaart (inpassing kadastrale kaart) en zorgen we voor de juiste codering. Dit gebeurt in TIR/MOVE. Dat is meteen een check of de grensmeting nauwkeurig is. De informatie in TIR/MOVE is leidend voor het kadaster. De grenspunten, de nabijheidsrelatie en de inpassing op de kadastrale kaart zijn eisen die het kadaster stelt aan een kadastrale meting. Daarna maken wij de nieuwe kaveltekeningen en leveren de gegevens aan de opdrachtgever.

Werkzaamheden:

 • uitzetten
 • inmeten volgens de eisen van het Kadaster
  – grenspunten – nabijheidsrelatie – inpassing kadastrale kaart
 • verwerken en controleren van de gegevens in TIR of MOVE3
 • het maken van kaveltekeningen volgens de eisen van het Kadaster
 • adviseren opdrachtgever

GML – voorlopig kadastrale grens

Wij kunnen ook GML (Geography Markup Language) bestanden maken. Een GML-bestand is voor het voorlopig splitsen van percelen. Een opdrachtgever levert digitaal de coördinaten aan in DWG formaat. Van deze coördinaten maken wij een GML-bestand. Dit bestand kan door een notaris of overheidsinstantie ingeladen worden in de applicatie SPLITS. Hiermee kan er snel voorlopig gesplitst worden en wordt er digitaal aangegeven waar de grens ongeveer komt. Op deze manier ontstaat er direct een nieuw perceelnummer waardoor de overdracht sneller kan plaatsvinden. Binnen 12 tot 18 maanden moet de voorlopige grens definitief gemaakt worden, ook hierbij helpen wij u graag. Lees hier meer over GML.

Voor wie doen we onze opdrachten:

 • Rijkswaterstaat, gemeenten, projectontwikkelaars/makelaars, woningbouwcorporaties, agrarische bedrijven, notariskantoren
 • kadaster
 • particulieren

Referentieprojecten

2023

 • Verkaveling Energiecampus Leeuwarden
 • Splitsing Duinkersoord Vlieland
 • Inwinnen perceelsgrenzen Kadaster

2022

 • Uitzetten diverse perceelsgrenzen Rijkswaterstaat
 • Stadsdock Dokkum
 • Diverse Grensmaasprojecten
 • Splitsingen Vlieland
 • Diverse grensrecontructies

2021

 • Inwinning perceelsgrenzen Rijkswaterstaat
 • 35 percelen Drenthe
 • Uitzetten kavels De Laan Zuid
 • Waterpark Langelille
 • Grensmaasproject 2021 Aan de Maas

Meer info:

Landmeten

Verder lezen Sluiten

Voordelen:

 • Het bespaart kosten door de meetgegevens zelf aan het kadaster te leveren.
 • Als we uitzetten en inmeten met elkaar combineren, bespaart dit kosten.
 • Wij realiseren snel een afspraak (binnen 2 weken).