Actueel

Raamcontract provincie Utrecht

Sinds de zomer van 2021 hebben wij een raamcontract met de provincie Utrecht voor het uitvoeren van landmeetkundige diensten. Wij voeren verschillende werkzaamheden uit zoals het maken van Digitale Terreinmodellen (DTM’s), het bijwerken van de Basiskaart Grootschalige Topografie– (BGT IMGeo), het opsporen van mutaties in BGT (mutatiesignalering) en het opnemen van wegkenmerken binnen het areaal van de provincie. Hieronder lichten we een aantal projecten uit die onder dit raamcontract vallen, waaronder: de loopbrug in Bunnik, zonnefietspad Maartensdijk en de tramremise in Nieuwegein.

  • Provincie Utrecht
Verder lezen Sluiten

DTM+ Loopbrug – Bunnik

We beginnen met de loopbrug in Bunnik. De provincie heeft een nieuwe bestemming voor de loopbrug in Bunnik. De provincie wil namelijk van de loopbrug een fietsbrug gaan maken. Voor het ontwerp hiervan hebben wij een Digitaal Terreinmodel (DTM+) gerealiseerd.

Drone-mapping

Voor het inwinnen van de data kiezen wij altijd de meest efficiënte en nauwkeurige methode. Voor het inwinnen van de loopbrug hebben we ons zusterbedrijf Eyefly ingeschakeld. Met een drone breng je namelijk in een korte tijd het hele gebied nauwkeurig in kaart. Ook heb je op deze manier geen last van het verkeer én is Eyefly in het bezit van alle certificaten voor het vliegen met een drone.

DTM+

Als eerste heeft Eyefly grondslagpunten ingemeten zodat de drone-data exact op X, Y, Z ligt. Daarna hebben ze door middel van drone-mapping alle data ingewonnen. Deze data is verwerkt tot een nauwkeurige 3D-puntenwolk.

Aan de hand van deze 3D-puntenwolk hebben wij een Digitaal Terreinmodel + (DTM) gerealiseerd. Een DTM is de basis voor ieder terreinontwerp, zo ook voor de brug. In een DTM + staat alle data van het terrein plus alle data van objecten boven het maaiveld, zoals borden, putjes, paaltjes, kastjes en bomen.

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT IMGeo)

Ook houden wij voor de provincie Utrecht het BGT bij. Dit is een digitale kaart waar de exacte ligging van wegen, gebouwen, spoorlijnen, waterwegen en groenvoorzieningen inzichtelijk zijn. Deze kaart is op 20 cm nauwkeurig en moet worden bijgewerkt door bronhouders.

Zo hebben wij de N417 ingewonnen voor het BGT na groot onderhoud. De provinciale weg N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading heeft in 2021 een grote onderhoudsbeurt gehad over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit groot onderhoud was nodig om de weg in een goede en veilige conditie te houden.

Zonnefietspad Maartensdijk

Het meest innovatieve aan dit traject is het zonnefietspad. Vorig jaar is het zonnefietspad langs de N417 geopend. Zoals de provincie Utrecht zelf schrijft: ‘Dit pilotproject biedt ruimte voor de innovatieve SolaRoad waarbij dubbel gebruik wordt gemaakt van de ruimte: zowel voor fietsen als voor het opwekken van duurzame energie’. In 2040 wil de provincie Utrecht energieneutraal zijn. Het zonnefietspad langs de N417 in Maartensdijk is een proef die moet uitwijzen of deze vorm van energiewinning zich leent om in de toekomst vaker en op grotere trajecten toe te passen.

Mobile Mapping – BGT

Wij hebben de aangepaste N417 inclusief fietspad ingewonnen met onze Streetmapper na afronding van het project. Van deze ingewonnen data hebben wij een 3D-puntenwolk gerealiseerd, in deze data winnen we alle BGT geometrie in, daarna wordt het bestaande BGT gereviseerd naar de nieuwe situatie. Na een controleslag door de provincie wordt het aangepaste BGT IMGeo bestand geüpload naar de landelijke voorziening (LV).

Nieuwe tramremise – Nieuwegein

Overal waar de weg in de provincie Utrecht wordt aangepast winnen wij deze in om bij te werken in het BGT. Maar ook andere dingen zoals een tramremise winnen wij in (om bij te werken in het BGT). Zusterbedrijf Eyefly heeft deze remise ingewonnen met de drone. Van boven is duidelijk zichtbaar hoe de sporen liggen en kunnen mutaties gemakkelijk gesignaleerd worden. Voor deze remise werken wij het BGT bij, maar ook maken wij in AutoCAD een revisietekening. De revisietekening is een goede basis voor een verder ontwerp of werkzaamheden aan de remise. Ook presenteren wij de data in een GIS-bestand (GDB), voor assetmanagement worden verschillende kenmerken geregistreerd om nauwkeurig de status van het areaal te kunnen monitoren.

Op deze orthomosaicfoto’s kan je zelfs de nummers van de wissels op het spoor zien, ongelooflijk!’- aldus de informatiemanager van de provincie Utrecht.

Mooi om zoveel verschillende werkzaamheden uit te voeren binnen het raamcontract!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping