Actueel

Ruim 2000 duikers inmeten voor gemeente Steenwijkerland

Voor de gemeente Steenwijkerland meten we ruim 2000 duikers in. Een duiker is kokervormige constructie in bijvoorbeeld een uitrit of dam. De duiker wordt aangelegd om water met elkaar te verbinden. De gemeente wil weten waar de duikers liggen en wat de staat van de duikers is. Zo kunnen zij controleren of de duikers op de plek volgens de registratie liggen, waar onderhoud nodig is en waar het water naartoe gaat.

  • Steenwijkerland
Verder lezen Sluiten

Goede werkvoorbereiding: efficiënt inmeten

Voordat we aan de slag gaan, bepalen we wat de beste meetmethode is. Op deze manier gaan onze landmeters efficiënt aan de slag en weten we dat de methode aansluit bij de vraag van onze opdrachtgever. We voeren de metingen het gehele jaar door uit. We voeren zoveel mogelijk uit in de tijd dat de begroeiing laag is, want dan zijn de duikers goed zichtbaar. We zetten meerdere landmeters in om zoveel mogelijk in een zo kort mogelijke periode in beeld te brengen. Hierbij heeft iedere collega een ‘eigen’ gebied om in te meten.

Duikers in beeld brengen

Onze landmeters brengen verschillende onderdelen van de duiker in beeld volgens een vaste procedure. De duikers worden meestal ingemeten met een GPS. Op locaties met een beperkt GSP-signaal (bijvoorbeeld op een plek waar veel bomen staan), meten we met een Total Station. We meten de diameter van de duiker, de vorm van de buis, de binnen-onderkant-buis (BOB’s) en wat de staat is. Eventuele schades worden geregistreerd. Ook maken we van iedere duiker foto’s. Op deze manier is er een compleet beeld van de duiker. Vaak kan onze landmeter aan de rand van de sloot de duiker inmeten. Soms is het nodig om in een waadpak het water in te gaan. Naast de duiker meten onze landmeters ook de slootbodem en stuwen in voor een compleet areaal. Deze informatie gebruikt de gemeente om te weten hoe het water stroomt.

 

Proces en innovatie

Onze afdeling Proces en Innovatie heeft een tool ontwikkeld waarmee onze landmeters één keer meten om meerdere onderdelen te registreren. Na de meting verwerken en analyseren wij de data. Vooraf hebben wij een meetprotocol ontvangen van de gemeente. Door onze kennis en tools kunnen wij ieder gewenst format aanleveren bij onze opdrachtgever. Als de metingen en verwerkingen zijn afgerond, sturen wij de data naar de gemeente. Deze data wordt vervolgens verwerkt in het beheersysteem.

Vooraf de beste meetmethode bepalen zorgt ervoor dat we efficiënt werken.

Niels Woltman