Actueel

Snelle en nauwkeurige levering maatvoering N344

Tijdens dit tijdsintensieve project waren goede voorbereiding en afstemming cruciaal. Samen met TWW (onderdeel ReintenInfra BV) realiseerden wij in opdracht van de Provincie Overijssel de aanpassingen aan de N344. Van voorbereiding tot eindoplevering verzorgden wij alle maatvoering.

  • Holten - Deventer
  • Oktober 2019
Verder lezen Sluiten

Het onderhoud van de N344 bestaat onder meer uit het vervangen van het asfalt, de aanleg van een rotonde voor de verkeersveiligheid en het vernieuwen en verbreden van fietspaden. Er waren in het verleden op dit traject veel ongelukken gebeurd. Door de aanpassingen is de weg een stuk veiliger voor auto- en fietsverkeer. Omdat het project in zeer korte tijd klaar moest zijn, was het een tijdsintensief project. Hierbij zijn goede voorbereiding en afstemming cruciaal!    

Goede voorbereiding en afstemming

Voordat TWW met dit project begon was nauwkeurig en snel inmeten van Geomaat nodig. En ook tijdens het project bleven we betrokken. Wij zorgen voor begeleiding, ondersteuning en advies in infrastructurele maatvoering. TWW maakt een nieuwe rotonde op de kruising met de Oude Molenweg én legt over het gehele traject nieuw asfalt aan op de rijbaan.

Het hoofddoel van TWW is het veiliger maken van de N344. Omdat de provincie de weg vanwege de verkeersintensiteit het liefst zo kort mogelijk wil afsluiten, heeft het project precies 7 uitvoeringsdagen.

De grootste werkzaamheden zijn uitgevoerd van 4 tot en met 14 oktober. In deze periode was de weg volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er is dag en nacht doorgewerkt om zo het project gereed te krijgen in deze korte periode. Het complete project zal eind december 2019 klaar zijn.

Partnerschap

Wij geloven dat meedenken en proactief samenwerken met de opdrachtgever leidt tot de beste resultaten. Daarom zetten we personeel efficiënt in, sturen actief aan op de voortgang en automatiseren met onze zelf ontwikkelde tools en software. Als we hieraan een goede voorbereiding koppelen, minimaliseren we knelpunten en komt niemand tijdens het project voor verrassingen te staan.

Keuze voor Geomaat

Er is gekozen voor Geomaat omdat wij veel ervaring hebben met de maatvoering van wegen en het maken van asfaltontwerpen die aansluiten bij bestaande situaties. Verder hebben wij ervaring met tijdsintensieve asfaltprojecten zoals het maatvoeren van de A2. Geomaat is in staat om zonder verkeershinder grote wegen snel en nauwkeurig in te scannen met de Streetmapper-IV.

Uitdaging

Voor TWW is dit een groot en intensief project waar de expertise van Geomaat goed bij aansluit. Dit project moesten wij binnen 9 dagen uitvoeren. De Provincie erkent dat dit werk is wat normaal 6 à 8 weken duurt maar wat nu in 9 dagen klaar moest zijn. Geomaat coördineerde tijdens het gehele project de maatvoering en heeft er voor gezorgd dat deadlines zijn gehaald.

Erg belangrijk bij de start van een groot tijdsintensief project is de nulmeting. Die winnen we in met de Streetmapper-IV. Door deze nulmeting worden lengte- en dwarsprofielen duidelijk en aan de hand daarvan doen we de werkvoorbereiding. De ingewonnen gegevens zetten we over naar een 3D-puntenwolk. Deze 3D-puntenwolk laden we in het programma PaveCalc. Hierin maken we een asfaltontwerp wat aansluit bij de huidige situatie. Aan de hand van het asfaltontwerp bepalen we de freescijfers en zetten we de digitale lijnen uit.

Doordat het project in zo’n korte tijd klaar moest zijn, zetten we de Robot Plotter in voor het uitzetten van de frees- en asfaltmarkeringen en de blijvende belijning. Tijdens de aanleg van het nieuwe asfalt waren er verschillende maatvoerders actief.