Home

Liendert LIVE - Orthomosaic

Binnen het project Liendert LIVE hebben wij in samenwerking met zusterbedrijf Eyefly een orthomosaic gerealiseerd. Een orthomosaic is een hoge resolutie geogerefereerde 2D luchtfoto. Een orthomosaic is te vergelijken met Google Earth, maar dan op veel hogere resolutie. Voor de realisatie van een orthomosaic passen we de techniek fotogrammetrie toe. Hierbij voegen we honderden foto’s samen tot één foto. De orthomosaic ligt daarbij nauwkeurig op XY-coördinaten en wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

  • Liendert
Verder lezen Sluiten

De data inwinning is onderdeel van het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE). In het project werken wij samen met AeroVision, Gemeente Amersfoort, RIVM, NEO, StrateGis, HydroLogic en Stichting Future City om de toepasbaarheid van Digital Twins te toetsen en verder te ontwikkelen. Dit om zo meer inzicht te krijgen in de inrichting van de openbare ruimte. De Europese Unie draagt bij aan de financiering van het project via het Kansen voor West II programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op de website van project LIVE lees je meer over het project.

Digitaliseren

Een orthomosaic kun je 2D karteren, je kan hem namelijk in QGIS en ArcGIS laden. Met deze software wordt de informatie in de orthomosaic naar objecten, lijnen en vlakken (shapefiles) vertaald. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld alle verhardingen, woningen, groenvoorzieningen, objecten en dergelijke te digitaliseren. Ook de verschillende verhardingssoorten en de visuele staat van de weg kunnen bepaald worden aan de hand van de orthomosaic. Verder is het ook mogelijk om berekeningen en mutatiesignaleringen hier op uit te voeren.

Toepassingen orthofoto

Een orthomosaic is enorm bruikbaar voor verschillende toepassingen zoals stedenbouw, milieuanalyses en natuurbehoud. Orthofoto’s zijn erg nuttig bij het detecteren van schade aan infrastructuur en gebouwen. Ze stellen inspecteurs in staat om nauwkeurig en op afstand schadegevallen te identificeren, variërend van scheuren in gebouwen tot erosie van wegen. Het resultaat hiervan is vaak snel respons en herstel.

Dankzij de hoge resolutie kunnen nauwkeurige metingen van afstanden, oppervlaktes en objectafmetingen uitgevoerd worden. Ingenieurs, stedenbouwkundigen en landmeters gebruiken deze metingen voor planning, ontwerp en analyse van infrastructurele projecten.

Data combineren

Door orthofoto’s te combineren met andere geografische datasets, zoals grondgebruik, demografische informatie en infrastructuur gegevens, kunnen complexe ruimtelijke analyses worden uitgevoerd. Dit levert waardevolle inzichten op voor stadsplanning, rampenpreventie en andere toepassingen. Ook cartografen kunnen profiteren van hoge resolutie orthofoto’s om nauwkeurige en aantrekkelijke kaarten te maken. Deze kaarten zijn nuttig voor navigatie, toerisme, landgebruiksplanning en veel andere toepassingen. Overheden en beleidsmakers kunnen ook gebruik maken van de hoge resolutie orthofoto’s bij het plannen van stedelijke ontwikkeling, het identificeren van potentiële risico’s en het vaststellen van prioriteiten voor infrastructuurprojecten.

Een schat aan informatie

Kortom, hoge resolutie orthofoto’s zijn binnen verschillende projecten van toepassing doordat ze een schat aan informatie over een gebied bevatten. Dit variërend van infrastructuurbeheer tot milieuanalyse en ruimtelijke planning. De gedetailleerde weergave en nauwkeurige metingen maken het een onmisbare bron voor professionals en onderzoekers in verschillende vakgebieden.

Lees hier meer over project Liendert in de andere artikelen binnen deze reeks:

Visualisatie 3D-stadsmodel Liendert

Een prachtig project om van begin tot eind bij betrokken te zijn!

Carl Lankveld

Carl Lankveld

Projectleider Geo & Mobile Mapping