Actueel

Vlieg met ons mee door Liendert in 3D

Zoals we eerder al schreven zijn we bezig met de realisatie van een Digital Twin van de Amersfoortse wijk Liendert. Inmiddels is alle data van de wijk ingewonnen en zijn we volop aan de slag met de verwerking. Aangezien we veel data ingewonnen hebben, zowel met de Streetmapper als met de drone, is het nogal een verwerkingsproces. Lees hieronder verder over de eindproducten waar wij aan werken.

  • Liendert
Verder lezen Sluiten

De data inwinning is onderdeel van het project Liendert Interactieve Visuele Ervaring (LIVE). In het project werken wij samen met AeroVision, Gemeente Amersfoort, RIVM, NEO, StrateGis, HydroLogic en Stichting Future City om de toepasbaarheid van Digital Twins te toetsen en verder te ontwikkelen, om zo meer inzicht te krijgen in de inrichting van de openbare ruimte. De Europese Unie draagt bij aan de financiering van het project via het Kansen voor West II programma van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Op de website van project LIVE lees je meer over het project.

3D-puntenwolken

Wij hebben data met onze Streetmapper ingewonnen vanaf de straten en Eyefly heeft met hun drone data ingewonnen vanuit de lucht. De data van deze twee inwinmethoden combineren wij door middel van specialistische software en ingemeten grondslagpunten tot een één 3D-puntenwolk.

Door het combineren van hoge resolutie data vanuit de lucht (met de drone) en het combineren van data vanaf de grond (Streetmapper) creëren wij een zeer volledige 3D-puntenwolk. Zo zijn bijvoorbeeld de daken zichtbaar en ook de gevels, portieken, boom(stammen) en andere relevante objecten.

Workflow

Door onder andere ons werk binnen project LIVE ontwikkelen wij een workflow voor het creëren van 3D-stadsmodellen/Digital Twins.

Hierdoor is het voor ons straks mogelijk om een 3D-stadsmodel ‘keuze menu’ aan te bieden. Hierin kan de opdrachtgever bepalen wat hij/zij belangrijk vindt om terug te zien in een 3D-stadsmodel of wat extra uitgewerkt moet worden.

Om te zorgen voor de meest nauwkeurige 3D-puntenwolk combineren wij verschillende inwinmethodieken. Hierbij luisteren wij altijd goed naar de vraag van de klant. Door project LIVE kunnen wij verschillende mogelijkheden uitwerken, visualiseren en beschrijven. Dit zodat opdrachtgevers weten wat er mogelijk is en wat het beste aansluit bij zijn of haar behoeftes.

Eerste gedeelte verwerkt

Inmiddels hebben we een eerste gedeelte van de wijk vertaald naar een 3D-mesh. Dit gedeelte hebben we in een game engine ingeladen waardoor het mogelijk is om met een fictieve drone ‘door de wijk te vliegen’.

Het gaat hier om een zeer grote hoeveelheid data. In totaal is er ongeveer 2 Terabyte aan ruwe data ingewonnen wat verwerkt wordt in specialistische software. Het aan elkaar rekenen van de data neemt veel tijd in beslag omdat deze combinatie van technieken op dit detail- en nauwkeurigheidsniveau momenteel nog niet toegepast worden. Het is dus ‘pionieren’ om de juiste werkwijze te vinden en een goede workflow te bepalen. Naar verwachting zijn we ongeveer nog een maand bezig om alle eindproducten te genereren.

Ons P&I team (Proces en Innovatie) gaat vervolgens aan de slag met het automatisch verwerken van de 3D-puntenwolk en 3D-mesh tot een LOD 2.2 3D-stadsmodel door de toepassing van Artificial Intelligence technieken.

Geomaat LOD niveaus

Vlieg met ons mee door Liendert

Eindproducten

Van de ingewonnen data realiseren wij een 3D-puntenwolk, 3D-mesh en een 2D-orthomosaic. Deze basis producten gebruiken wij vervolgens om een 3D-stadsmodel (Digital Twin) op LOD niveau 2.2 uit te werken. Daarnaast werken wij ook nog een Digitaal Terreinmodel (DTM) uit.

Alle data delen we met de projectpartners zodat men de gegevens kan gebruiken voor verdere analyses.

En verder?

Op basis van het LIVE project worden unieke eindproducten gerealiseerd met een hoog nauwkeurigheids- en detailniveau. Wij verwachten dat dit detailniveau en de eindproducten in de toekomst de standaard worden omdat de gegevens dan voor meer toepassingen gebruikt kunnen worden dan de 3D-stadsmodellen op het huidige niveau. Wij gaan er dan ook vanuit dat het project in Liendert succesvol uitgevoerd wordt en dat éénzelfde soort projectmatige aanpak ook in andere steden ingezet zal worden.

Dit omdat de komende jaren steden voor grote maatschappelijke opgaven staan: een groeiend tekort aan woonruimte, de energietransitie vraagt om een radicale overgang naar een samenleving die haar energie uit duurzame bronnen haalt, en ook zullen steden door klimaatverandering vaker geconfronteerd worden met periodes van extreme hitte, droogte en neerslag. Ook loopt in veel steden het mobiliteitssysteem tegen haar grenzen aan. Wat al deze opgaven gemeen hebben is dat zij grote gevolgen hebben op de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Het resultaat van dit project is een Digital Twin. De realisatie van een Digital Twin (een digitale tweeling) van een stad of wijk maakt dat de overheid scenario’s makkelijker kan opstellen en vergelijken, dit levert beslisinformatie op. Dit zorgt voor een efficiënter besluit- en uitvoeringsproces bij overheden.

Nieuwsgierig geworden over de realisatie van Digital Twins? Ik vertel er graag over!

Carl Lankveld

Carl Lankveld

Projectleider Geo & Mobile Mapping