Home

De Afsluitdijk

De Afsluitdijk is één van de belangrijkste verdedigingswerken van ons land tegen de zee. Aan zo’n groot verdedigingswerk worden hoge eisen gesteld. Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord en Rebel) –pakken het versterken van de Afsluitdijk in opdracht van Rijkswaterstaat voortvarend aan. Van 2018 tot en met 2023 maakt Levvel in samenwerking met haar partners de Afsluitdijk toekomstbestendig. Geomaat is één van die partners. Want voor dit gigantische project leveren wij het DTM wat ten grondslag ligt aan het asfaltontwerp van Levvel. Ook maatvoeren wij de aanleg van dit nieuwe ontwerp en verzorgen wij de strenge keuringen die bij dit project horen.

  • De Afsluitdijk
  • Levvel
Verder lezen Sluiten

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. Omdat de dijk er al bijna 90 jaar ligt, is hij aan vernieuwing toe. De dijk voldoet namelijk niet meer aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Een andere belangrijke factor is het veranderende klimaat wat gepaard gaat met een stijgende zeespiegel en extreem weer. Hierdoor stroomt vanuit de binnenwateren steeds meer overtollig water het IJsselmeer in. De dijk moet ons onder deze veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen.

De Afsluitdijk krijgt nieuwe spuisluizen, er worden nieuwe pompgebouwen toegevoegd, er komen acht nieuwe spuikokers en ook komt er een vismigratierivier. Er vindt 32 kilometer dijkversterking plaats. Er rijden iedere dag duizenden auto’s over de A7 tussen Noord-Holland en Fryslân. De snelweg krijgt een nieuw wegdek en wordt veiliger dankzij bredere vluchtstroken. Samen maken we de Afsluitdijk gereed voor de toekomst!

-De headerfoto is een artist impression van de uiteindelijke situatie. 

Digitaal Terrein Model als basis

In 2018 hebben wij de Afsluitdijk ingewonnen met de Streetmapper-IV. Dit is de eerste stap in het proces van de versterking van de Afsluitdijk. De ingewonnen 3D-puntenwolk hebben wij verwerkt tot een Digitaal Terrein Model (DTM). Op die manier brengen wij de huidige status van de weg in kaart. Het DTM in combinatie met de grondslag, vormt de basis voor het asfaltontwerp van Levvel.

Bij het maken van het asfaltontwerp moet Levvel rekening houden met een aantal technische aanpassingen. Zo liggen de rijbanen van de Rijksweg A7 nu nog in een dakprofiel, dit betekent dat de afwatering van de rijbaan aan beide kanten is en dat het midden van de weg het hoogste punt is. Beide rijbanen moeten worden omgebouwd naar één groot dakprofiel waarbij alle rijstroken naar één oor gaan. Dit betekent dat alle afwatering van de weg enkel naar de buiten zijden stroomt, hierdoor zijn er minder kolken nodig. De Rijksweg wordt zodanig geoptimaliseerd dat er bredere vluchtstroken ontstaan en minder onderhoud hoeft plaats te vinden. Voor deze verandering wordt de weg verbreed aan de middenbermzijde.

Maatvoering wegen in de volgende fase

Tijdens de uitvoeringsfase zijn wij ook betrokken bij het project door Levvel, waarin wij de maatvoering van de wegen verzorgen. Het voordeel is dat wij al bekend zijn met de weg doordat wij het DTM hebben ingewonnen. Hierdoor zijn wij inhoudelijk al goed op de hoogte, zo weten we bijvoorbeeld dat er een aantal technische aanpassingen zijn gedaan.

Op dit project hebben we een vaste maatvoerder, Bouwe. Hij verzorgt dagelijks de maatvoering van de wegen voor dit project. Op een omvangrijk project als dit is het hebben van één vast aanspreekpunt erg nuttig.

We verzorgen de maatvoering van de gehele rijksweg A7, deze is in totaal 32 kilometer lang. De snelweg krijgt een nieuw wegdek en wordt veiliger dankzij bredere vluchtstroken. Het project is opgedeeld in werkvakken om veiligheid en doorstroming te garanderen. Afgelopen jaar (2020) is de eerste 12 km uitgevoerd. Het komende jaar wordt er 11 km uitgevoerd en het jaar daarop de laatste faseringen.

Samen met Geomaat werken we als team om de A7 te verbeteren en veiliger te maken – Jelmer Hornstra, werkvoorbereider BAM (Levvel)

Data-inwinnen voor strenge keuringen

Na het afronden van een wegvak winnen wij dit gedeelte van de weg in met de Streetmapper-IV. De ingewonnen data verwerken wij tot een as-built/revisie tekening. Verder verzorgen wij voor Levvel verschillende keuringen van het wegvak maar ook daarbuiten. Door deze keuringen tonen we aan dat er gewerkt wordt binnen de gestelde eisen van Rijkswaterstaat. De informatie die nodig is voor de keuringen halen wij uit deze mobiele scandata en aanvullende statische scandata. Dit geeft een compleet en zeer nauwkeurig beeld.

Met het doen van deze keuringen garandeert Levvel dat het nieuwe wegdek en de verbrede vluchtstroken hoogwaardig zijn. Veiligheid staat voorop!

Voorbeelden van keuringen die wij uitvoeren zijn: daglassen, dwarslassen, de hoogtestap en ook de rijmeting. Doordat de Afsluitdijk een primaire zeekering is controleren wij ook het klei tussen de fietspaden en de hoofdrijbaan. Deze klei heeft een minimale overslagbestendige dikte nodig om de veiligheid van ons land tegen de zee te waarborgen. Een extra controle voeren wij uit bij de vluchtstrook.

Alle gegevens die wij inmeten verwerken wij in het opleverdossier van Rijkswaterstaat.

Voor het uitvoeren van de verschillende keuringen zetten wij onze zelfontwikkelde tools in. Deze tools zorgen ervoor dat onze werkprocessen sneller en nauwkeuriger verlopen.

Vismigratierivier

Naast het verzorgen van de maatvoering van wegen, zorgen we ook voor de maatvoering van de bypass die nodig is voor de aanleg van de Vismigratierivier. Via de bypass wordt het verkeer van de A7 langs de werkzaamheden geleid. De Vismigratierivier gaat ervoor zorgen dat vissen weer van zout naar zoet water (en andersom) kunnen zwemmen. De Vismigratierivier is een vernieuwend plan om de Waddenzee en het IJsselmeer weer met elkaar te verbinden.

 

Bron afbeeldingen – Levvel en Rijkswaterstaat 

Indrukwekkend om te werken aan het grootste verdedigingswerk van Nederland tegen de zee!

Pier Kooistra

Pier Kooistra

Projectleider Infra