Home

Maatvoering spoormoten en onderdoorgangen

Het inschuiven of inrijden van spoormoten en onderdoorgangen is een hele klus…. inmiddels hebben wij al voor velen de maatvoering verzorgd: TAAM Amsterdam, Aanpak Ring Zuid, enzovoort. De twee meest recente zijn de spoormoten in Winsum en Zwolle. De uitdaging bij het inschuiven van spoormoten is altijd de korte doorlooptijd, de doorlooptijd moet kort blijven zodat het treinverkeer zo min mogelijk hinder ervaart. Wij zorgen ervoor dat de moten op exact de juiste plek geplaatst worden.

  • Zwolle
  • Winsum
Verder lezen Sluiten

Werkvoorbereiding

Goede werkvoorbereiding is voor het plaatsen van spoormoten noodzakelijk. Om deze reden starten wij altijd op tijd met de werkvoorbereiding. Het maken van een onderdoorgang voor het spoor begint met het voorbouwen van de spoormoot op een andere locatie. Op dat moment gaan wij al ter plaatse om een SMG grondslagnetwerk te maken conform ProRail eisen RLN, hiermee bepalen wij al de exacte X,Y, Z plaatst waar de spoormoot komt te liggen.

Wanneer de spoormoot wordt ingeschoven of ingereden, wordt het treinverkeer tijdelijk stilgelegd. Daarom vinden deze werkzaamheden vaak in het weekend plaats. Het inschuiven/inrijden van de spoormoot moet zo vlekkeloos mogelijk verlopen want dan is de treinvrije periode het kortst. Beide projecten zijn ProRail werken.

Spoormoot Zwolle

De spoormoot in Zwolle is een fietsonderdoorgang aan de Oude Hessenweg, dit is de voormalige N340.

In het eerste weekend van september (2022) is de spooronderdoorgang in Zwolle ingeschoven. Deze onderdoorgang wordt een fietstunnel. In opdracht van Dura Vermeer (regio Noord Oost) hebben wij ervoor gezorgd dat de spoormoot exact op de juiste plaats geplaatst is. Dit komt door zeer nauwkeurige maatvoering ter plaatse en weken werkvoorbereiding vooraf.

Tijdens risicovolle werkzaamheden zoals het plaatsen van een spoormoot, monitoren wij het spoor op verzakkingen, dit doen wij conform de eisen van ProRail RLN. Ook toetsten wij nog een aantal andere elementen voor ProRail zoals: de as berijdbaarheid van het spoor.

Het inschuiven van de spoormoot gebeurt met een schuifbaan die op luchtdruk de moot op zijn plek schuift.

Spoormoot Winsum

In Winsum is in maart dit jaar (2022) de spoormoot ingereden. Deze spoormoot is qua omvang wat kleiner dan die in Zwolle.

In Winsum is een nieuwe verbindingsweg gecreëerd langs de noordelijke dorpsrand, tussen de Onderdendamsterweg en de N361. Omdat de weg een spoor tegenkomt, komt er een onderdoorgang. Door de aanleg van de nieuwe weg en de onderdoorgang hoeft doorgaand verkeer straks niet meer door het centrum te rijden. Daardoor zal het centrum veiliger worden voor fietsers en voetgangers. De planning is dat de nieuwe verbindingsweg begin 2023 open gaat voor verkeer.

De moot is van te voren gemaakt en wordt in één keer op zijn plaats gereden. Zo wordt het treinverkeer maar beperkt stilgelegd en daarmee de overlast beperkt. Tijdens het inrijden zorgden wij voor de maatvoering en spoormonitoring.

Het inrijden van de spoormoot wordt gedaan door hele grote diepladers die al rijdend de spoormoot op zijn plek rijden.

Na het plaatsen

Na het plaatsen van de spoormoot worden de resterende moten van de onderdoorgang in het werk gebouwd. Wanneer alles geplaatst is, meten wij het nogmaals in om hier een as-built revisietekening van te maken.

De beide bovenstaande projecten hebben wij uitgevoerd in opdracht van Dura Vermeer Regio Noord Oost.

Het maatvoeren van spoormoten is precisiewerk

Gerko Tibbe

Gerko Tibbe

Projectleider Infra