Expertises

Maatvoeren

Goede maatvoering is dé basis van een project. Maatvoering is het berekenen en bepalen van alle relevante maten voor het project. Geomaat heeft jarenlange ervaring met maatvoering in de bouw en infra. Onze maatvoerders werken aan de meest complexe en uiteenlopende projecten.

Geomaat doet onder andere de maatvoering van:

Bij grote diverse projecten is een maatvoeringsplan vereist, ook dit kan Geomaat verzorgen.

Verder lezen Sluiten

Maatvoering grond

Voor het graven van watergangen, cunetten of de aanleg van geluidswallen, kaden en oevers is goede maatvoering vereist. Voorheen deden we dit met piketten. Tegenwoordig is machinebesturing de uitkomst!

Toepassing maatvoering grond

Een voorbeeld van maatvoering grond is het maatvoeren van greenwals (geluidswallen of ander groen langs wegen), fietspaden, riolering, et cetera. Geomaat is een partner in Design & Construct contracten. Nauwkeurigheid en controle staan bij ons altijd voorop!

> Lees meer over maatvoering grond

Maatvoering kunstwerken (beton)

Voor de maatvoering van kunstwerken wordt project specifiek bepaald welke vorm van maatvoering vereist is. Bij kleine kunstwerken geven wij bijvoorbeeld alleen de assen en de stramienlijnen aan.  Grote kunstwerken vragen veel meer detailmaatvoering, deze werkzaamheden vragen grote nauwkeurigheid.

Toepassing maatvoering kunstwerken

De bouw van kunstwerken vraagt om nauwkeurige maatvoering. Onze maatvoerders hebben veel ervaring met grote infrastructurele werken. Ook hebben wij ervaring met het inschuiven van kunstwerken. Een specialisme van Geomaat is dat de betonmaatvoerders ook de maatvoering van wegen kunnen verzorgen. Deze combinatie hebben we al op verschillende projecten uitgevoerd.

Ook voor grote energie projecten verzorgen wij de maatvoering. Bij het project windpark Wieringermeer hebben wij de maatvoering voor de ankerkooien al verzorgd. Voor de maatvoering van ankerkooien hebben wij een efficiënte manier bedacht, hier hebben we een werkinstructie voor geschreven zodat we dit efficiënt bij alle werken kunnen toepassen.

> Lees meer over maatvoering kunstwerken

Maatvoering wegen

Bij een nieuwe weg is het van belang dat we de weg aanleggen conform het ontwerp. De aanleg van een nieuwe weg begint bij het uitzetten van de zand- en puinbaan. Het is belangrijk dat dit nauwkeurig gebeurt. Ook bij de reconstructie van bestaande wegen is uiterste precieze maatvoering vereist.

Toepassing maatvoering wegen

Geomaat doet de maatvoering voor grote- en voor kleinere wegen. Een voorbeeld van het inmeten van een grote wegen zijn de: A2 en de N344. Wegen meten we in met de Streetmapper-IV, deze methode zorgt voor nauwkeurigheid en heeft een hoge snelheid van inwinnen. Geomaat maakt een ontwerp voor de reconstructie die aansluit bij de bestaande situatie. Zie hiervoor ook ons product: asfaltontwerp.

> Lees meer over maatvoering wegen

Maatvoering spoor

Bij maatvoering van het spoor gaat het om specialistische kennis en details: het werken op de millimeter nauwkeurig is een vereiste! Voor de opdrachten hebben we verschillende expertises in huis en stemmen we alles af met ProRail.

Bij het inmeten van lange afstanden op het spoor, zetten we onze expertise Mobile Mapping in, bij het inmeten van een stationsgebied, gaat de afdeling Bouw ermee aan het werk en als het gaat om moeilijk bereikbare trajecten en treinincidenten, dan komt Eyefly in actie. Voor werken aan het spoor is Geomaat één partner voor alle expertises!

Toepassing maatvoering spoor

Werken op het spoor houdt in extra maatregelen nemen voor veiligheid en er rekening mee houden waar je je meetapparatuur plaatst. Dit mag geen storing opleveren. Verder hebben we programmeurs in dienst die tools maken om processen te verbeteren. Door repeterende handelingen te automatiseren, beperken we fouten en versnellen we het primaire proces. Dit bespaart tijd en geld.

Bij treinincidenten zetten we een drone in, dit zorgt voor een snellere doorlooptijd en afhandeling van incidenten.

> Lees meer over maatvoering spoor

Maatvoeringsplan

In een maatvoeringsplan staan alle maatvoeringsactiviteiten beschreven tijdens het project. Het doel hiervan is inzicht geven in onze werkwijze en hierdoor risico’s te beperken. Wij beschrijven de processen om producten conform de gestelde eisen te realiseren. Taken en verantwoordelijkheden staan precies in het plan omschreven.

Maatvoeringsplannen maken we voor intensieve projecten. Bij reguliere projecten hanteren wij een standaard aanpak: die beperkt zich tot een werkinstructie voor de landmeter of maatvoerder.

> Lees meer over het maatvoeringsplan

Pluspunten

  • de maatvoering van wegen doen we met de Streetmapper-IV
  • betonmaatvoerders kunnen ook de maatvoering van wegen verzorgen
  • wij hebben een werkinstructie voor maatvoering energie
  • snel en efficiënt een nauwkeurig ingemeten perceel
  • alle maatvoering gebeurt met uiterste precisie
  • jarenlange ervaring
  • moderne landmeetapparatuur

Meer weten over onze maatvoering? Neem gerust contact op!

Pier Kooistra

Pier Kooistra

Projectleider Infra

Producten maatvoeren

Alle producten

Projecten maatvoeren

Meer zien