Actueel

Windplan Groen

In het oostelijke deel van de provincie Flevoland ligt het projectgebied Windplan Groen. Na afronding wekt het windpark naar verwachting 1,9 miljard kWh op, wat gelijk staat aan één jaar elektriciteitsverbruik in de gehele provincie Flevoland. Hiervoor maakt een deel van de bestaande windmolens plaats voor nieuwe exemplaren en worden er op nieuwe locaties windmolens toegevoegd. Uiteindelijk worden er 90 nieuwe windmolens geplaatst.

Verder lezen Sluiten

Het project bestaat in totaal uit 5 fasen. Allereerst moet het land bouwrijp worden gemaakt (fase 1). Daarna worden de fundaties voor de windmolens gebouwd en kabels aangelegd (fase 2). Fase 3 bestaat uit het afbouwen van de kraanopstelplaatsen en het aanleggen van de tijdelijke voorzieningen. Daarna worden de turbines gebouwd (fase 4). De laatste fase is het afwerken van het bouwterrein en de nazorg ervan (fase 5). Geomaat is betrokken in fase 1, 3 en 5.

Fase 1- Bouwrijp maken 

Voordat de nieuwe windmolens worden geplaatst, moet de grond bouwrijp worden gemaakt. Dit is de eerste fase. We hebben het gebied ingemeten met GPS en Tachymeter en de gegevens verwerkt tot een DTM. Van Gelder heeft op basis hiervan een ontwerp gemaakt voor de toegangswegen en de kraanopstelplaatsen. De kraanopstelplaatsen worden in deze fase gemaakt. Er wordt gebruik gemaakt van machinebesturing. De machinebesturing wordt in kranen, shovels en graders ingeladen om alles op de juiste plek en hoogte te krijgen. We verzorgen in deze fase de maatvoering voor bovengrondse infra (werkgrenzen, zand, puin, asfalt en beton) en ondergrondse infra (riool, kabels en leidingen). Er geldt een eis van 0,5% afschot in het asfalt. Normaal ligt een weg onder de 2%. Daardoor is het zetten van kolken en het afwerken van funderingslagen precisiewerk.

Wij meten de nieuwe situaties in en maken hier een as-built tekening van. Van Gelder kan hiermee bij de opdrachtgever aantonen dat het werk volgens de gestelde eisen is uitgevoerd.

Fase 2 – Aanleg kabels en bouw fundaties

Om de opgewekte energie straks te kunnen gebruiken, worden er kabels in de grond gelegd. Dat gebeurt in deze fase. Ook worden de fundaties voor de windmolens gebouwd.

Fase 3 – Afbouw kraanopstelplaatsen en tijdelijke voorzieningen

De hoogste windmolens in Windplan Groen hebben een tiphoogte van 249 meter. De windmolens worden met gigantische kranen geplaatst. Voor de aanvoer van de molenonderdelen en de kraan zijn tijdelijke voorzieningen nodig. Er worden wegverbredingen aangelegd en de kraanopstelplaatsen worden uitgebreid voor opslag. Hier komen onder meer de molenwieken en turbineonderdelen te liggen. Voor deze fase meten wij het gebied in en verwerken we het tot een DTM. Vervolgens kan er verder worden gewerkt aan het ontwerp.

 

Fase 4 – Bouw windmolens

Als alle voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd, kunnen de windmolens worden gebouwd. Dat gebeurt in deze fase.

Fase 5 – Afwerken bouwterrein en nazorg

In de laatste fase worden de bouwterreinen opgeruimd en de wegen en kraanopstelplaatsen omgebouwd naar de eindsituatie. Ook hier voeren wij de maatvoering van het asfalt, controle- en as-built metingen uit voor in het opleverdossier.

 

Het is geweldig om betrokken te zijn bij zo’n omvangrijk project!

Jeroen Watermulder

Jeroen Watermulder

Projectleider Infra