Actueel

3D-model van de Johan Willem Friso Kazerne

In samenwerking met Eyefly realiseren wij een volledig 3D-model van de Johan Willem Friso kazerne in Assen. In 2019 toonden wij met een pilotproject aan de opdrachtgever (Rijksvastgoedbedrijf) wat de combinatie Geomaat-Eyefly doet op het gebied van 3D-laserscanning, Drone-Mapping en 3D-modelleren. Na volle tevredenheid van het RVB, realiseren wij nu het complete plaatje: een uniek totaalproduct van de JWF-kazerne met een 3D-puntenwolk, een mesh en een 3D-Revit model.

  • Assen
  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Grondslag
Verder lezen Sluiten

Het Rijksvastgoedbedrijf wil dit karakteristieke monumentale gebouw in Assen goed onderhouden. Daarom willen ze de huidige staat van het gebouw goed in kaart hebben. Zo weten ze ook welke onderdelen van belang zijn voor de renovatie. Het gebouw is namelijk van grote waarde vanwege de sociaaleconomische historie en de Neo-Renaissancistische bouwstijl.

3D-laserscanning

Met 3D-laserscanning brengen wij snel én nauwkeurig een bestaande situatie volledig 3D in beeld. Zo scannen we bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, woningen, schepen, kunstwerken, monumenten en pijpleidingconstructies in de olie- en gasindustrie. De data van deze scans verwerken we in een 3D-puntenwolk. De 3D-scanner zetten we in op projecten waarbij nauwkeurigheid op de millimeter vereist is. Zo ook bij de Johan Willem Friso Kazerne in Assen.

Om zo efficiënt en nauwkeurig mogelijk te werken, delen we vooraf de scangebieden op in onderdelen. De verschillende onderdelen zijn: de buitenkant, de begane grond en de eerste- en tweede verdieping. In minder dan twee weken scannen we de volledige kazerne. Later op kantoor rekenen we de verschillende onderdelen van de kazerne aan elkaar door middel van grondslagpunten en overlappende data (Cloud 2 Cloud).

Grondslag

Voorafgaand aan het 3D-laserscannen zorgt de landmeter voor het maken van de grondslag. Hij meet grondslagpunten als basis voor de 3D-puntenwolk. Zo leggen we de data exact in het RD- en NAP-stelsel. Dit is van meerwaarde voor de opdrachtgever.

Deze grondslagpunten garanderen dus nauwkeurigheid van onze scandata. Elk grondslagpunt meet onze landmeter met de tachymeter, hiermee verkrijgt het een absoluut coördinaat. Dit vindt de specialist terug in de scan tijdens het verwerken. Bovendien vergemakkelijkt dit het ‘aan elkaar rekenen’ van de verschillende opstellingen van de scanner. Tevens geldt dit tevens als controleslag van onze scandata wat voor een project als deze van essentieel belang is. Tijdens het scannen veranderen we vaak van plek om zoveel mogelijk data in te winnen.

Wij zijn een landmeetkundige organisatie, in hart en nieren. Hierdoor hebben wij ruime kennis en ervaring in landmeten en het maken van grondslagpunten. Dit zorgt ervoor dat de 3D-puntenwolk van de Johan Willem Friso Kazerne precies op XYZ ligt.

Drone-Mapping

Als aanvulling op 3D-laserscanning zetten we de expertise Drone-Mapping in. Ons zusterbedrijf Eyefly is hierin gespecialiseerd: met professionele drones uitgerust met een 100-MP camera brengen zij gebouwen, kunstwerken, terreinen en projectlocaties zeer gedetailleerd in beeld. Hierdoor hebben we de bovenkant van de Johan Willem Friso kazerne ook goed in beeld gebracht. En deze visueel precieze data van de gehele buitenkant komt erg goed van pas bij het realiseren van een 3D-model.

Van de ingewonnen data maken wij een 3D-mesh. Een 3D-mesh is een kleurecht 3D beeld van de bebouwing. Deze mesh is opgebouwd uit honderden 100 megapixel foto’s. Zo haalt de data een hoog detailniveau van 1 millimeter per pixel!

Feiten

  • Het aantal opstellingen wat we gemaakt hebben: 660 (Setup Count)
  • Het aantal punten die we ingewonnen hebben: 11.151.789.490 (Point count)

3D-modelleren

De laatste stap is het 3D-modelleren van de data. Door het slim combineren van verschillende technieken – 3D-laserscanning en Drone-Mapping – realiseren wij een gedetailleerd en correct 3D-model. De basis hiervoor is de puntenwolk in combinatie met de 3D-mesh. Onze specialisten rekenen door middel van grondslag de puntenwolk en de mesh aan elkaar. Hierdoor is het mogelijk om 3D te modelleren. Het 3D-model realiseren we als BIM-model in Revit. Het Revit model is nauwkeurig op LoD 300 (Level of Detail) Hierdoor is het model tevens geschikt als bouwkundige tekening.

Pilot

In 2019 voerden we een pilot uit voor dit project. Na de pilot liet het RVB direct weten tevreden te zijn met het resultaat en de werkwijze van Geomaat. Samen bespraken we uitgebreid het resultaat en gunde het RVB ons het totale project. Tijdens de evaluatie gaven ze duidelijk hun verwachtingen aan van het totale project. En met succes ronden we ook nu het totale project nu af.

Renovatie

Alle data is ingewonnen en 3D-gemodelleerd ten behoeve van de renovatie die aan de kazerne gaat plaatsvinden. Naar aanleiding van het 3D-model worden de punten die gerenoveerd worden beter in beeld gebracht. Het Rijksvastgoedbedrijf gaat de kazerne in authentieke staat herstellen. De renovatie van het monument – oftewel het beschermde stadsgezicht van Assen – brengt hoge eisen met zich mee. Door middel van het opgeleverde 3D-model is het mogelijk om de kazerne in gehele authentieke staat te herstellen mét behoud van detail.

COVID-19

De kazerne is gescand tijdens de eerste COVID-19 golf in maart 2020. In overleg met het Rijksvastgoedbedrijf is besloten dat we doorgaan met het project. Dit omdat afstand bewaren tijdens de werkzaamheden geen probleem is. Achteraf bleek dit een voordeel te zijn door de afwezigheid van een (groot) gedeelte van het personeel.

Wij hebben de Johan Willem Friso kazerne gedetailleerd in kaart gebracht! Aan de hand van het 3D-model wordt de kazerne gerenoveerd!

Marten Heres

Marten Heres

Projectleider Bouwmaatvoering & 3D laserscanning
Meer actueel
Alles zien