Actueel

Aanpak Ring Zuid – update 2

Aanpak Ring Zuid Groningen, een groot infrastructureel project in en om de stad Groningen. Het is een noodzakelijke en grootschalige verbetering; door de enorme groei van Groningen dreigt ‘de belangrijkste toegangspoort’ van de stad dicht te slibben.

Geomaat is vaak betrokken bij infrastructurele-projecten van deze omvang. Een team van maatvoerders, werkvoorbereiders en een coördinator werken voor een langere periode op deze project locatie. Al sinds 2016 zijn wij bij dit project en betrokken, de planning is dat het project eind 2024 af is.

  • Groningen
Verder lezen Sluiten

Al eerder schreven we een artikel over de werkzaamheden: Aanpak Ring Zuid, via deze link kun je het eerste artikel lezen. De werkzaamheden gaan natuurlijk in volle vaart door en er is veel over dit project te vertellen, we gaan hier dus regelmatig een update over plaatsen. In dit artikel besteden we aandacht aan de werkzaamheden op de locatie Julianaplein (cluster 2) en cluster 1 (West), dit zijn de werkzaamheden aan de weg richting Hoogkerk/Drachten vanaf het Julianaplein.

Werkzaamheden

Er gebeuren veel werkzaamheden op de Ring tegelijkertijd. Om het overzicht te bewaren hebben we de werkzaamheden hieronder puntsgewijs voor je opgesomd:

  • Het hele Julianaplein komt te vervallen en wordt vervangen door een ongelijkvloerse situatie. Om dit te realiseren hebben we de ‘tijdelijke T-kruising’ gemaakt. Lees hieronder meer daarover.
  • Het Vrijheidsplein (terrein bij de Gasunie) wordt ongelijkvloers.
  • Tussen het Julianaplein en het Europaplein komt de weg acht meter diep te liggen ‘de verdiepte ligging’. Bovenop de weg komen drie brede deksels, daarbovenop komt een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.

Julianaplein

Het oude Julianaplein bestaat al een aantal weken niet meer. Het Julianaplein wordt vervangen door een ongelijkvloerse situatie – het nieuwe Julianaplein. Door de nieuwe situatie is het straks mogelijk om vanuit alle richtingen door te rijden. Om deze nieuwe situatie te realiseren is de ‘tijdelijke T-kruising’ gerealiseerd. Door de ‘tijdelijke T-kruising’ is het mogelijk om vanuit Assen richting Hoogkerk/Drachten en richting Hoogezand/Duitsland te rijden. Nu de ‘tijdelijke T-kruising’ gereed is, begint het echte werk. Nu wordt er begonnen aan de bouw van het definitieve Julianaplein.

Wij hebben voor alle faseringen van de tijdelijke T-kruising modellen en machinebesturing gemaakt voor de diverse machines die zijn ingezet (kraan, shovel, graders). In de laatste fase van de bouw van de tijdelijk T-kruising is de nieuwe fietstunnel voor de Papiermolen aangelegd. Hiervoor hebben we een cunetmodel gemaakt waarbij we ook rekening hebben gehouden met de aan te brengen gewapende grond en riolering. Op de webcams zie je dan hoe de kranen alles uitgraven zoals wij dat bedacht hebben, dat is mooi om te zien!’Richard Kainama, coördinator.

Deze tijdelijke situatie blijft voor zeker 2 jaar de situatie. Dit is nodig om de definitieve situatie te realiseren.

Grondslagnetwerk

Het project is in totaal verdeeld in vijf verschillende clusters. Cluster vijf (de Helperzoomtunnel) is inmiddels afgerond. Verder lopen de clusters één t/m vier van west naar oost (van Hoogkerk naar Euvelgunne). Elk cluster kent haar eigen werkzaamheden en uitdagingen. In cluster 1 (west) zijn wij het grondslagnetwerk aan het uitbreiden omdat de werkzaamheden hier vorderen. Overal rondom Aanpak Ring Zuid hebben wij spiegels en stickers geplaatst voor ons grondslagnetwerk. Zo hebben we bijvoorbeeld spiegels geplaatst op het TKP-gebouw, Duo, op de Audi-dealer en op het Gasunie gebouw. Samen met MUG Ingenieursbureau zijn we hier in 2016 begonnen met het maken van een grondslagnetwerk en nu breiden we het iedere keer weer uit. In cluster 1 wordt straks begonnen aan uitbreiding/renovatie van een aantal kustwerken en asfalt werkzaamheden, hiervoor moeten er nog een aantal grondslagpunten toegevoegd worden.

Opleverdossiers

Keuringen

Er zijn veel keuringen waar wij aan moeten voldoen bij dit project. Iedere laag asfalt, puin, zand maar ook de kolken en putten, alles heeft bepaalde toleranties en moet gekeurd worden. Ook moeten deze toleranties weer met elkaar overeenkomen. Voorbeeld: de puinbaan is 2 centimeter hoger dan het ontwerp (binnen de toleranties). Als de asfaltlaag dan op dikte wordt gedraaid zoals in het ontwerp bedacht is dan klopt het niet meer. Daar moeten wij natuurlijk rekening mee houden. Wij maatvoeren alles vooraf en meten het na aanleg weer in. “Zo zorgen we ervoor dat iedereen straks vloeiend over de ring rijdt”- aldus Richard.

Deformatiemetingen

Zodra een kunstwerk geplaatst is meten wij het in, de zogeheten deformatiemeting. Hierin stellen we de uitgangssituatie vast. Deze meting geeft informatie over de plaats en de vorm van het kunstwerk. Wij controleren of dit overeenkomt met het ontwerp. Deze meting vormt ook het uitgangspunt voor vervolgmetingen. Eventuele verschuivingen of verzakkingen kunnen op deze manier vastgesteld worden. Zo kunnen er op tijd maatregelen genomen worden, mocht dit nodig zijn.

As-built

Na de realisatie winnen wij samen met MUG Ingenieursbureau de ‘nieuw gerealiseerde situatie’ in. Van deze ingewonnen data maken we samen een volledige as-built revisietekening. Door middel van deze tekening is de nieuwe situatie helder in kaart gebracht en kan deze goed vergeleken worden met de oude situatie.

DTB en KernGIS

Naar aanleiding van de as-built tekening werken wij de beheerbestanden van Rijkswaterstaat bij zoals: het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) en ondersteunen wij MUG Ingenieursbureau in het bijwerken van KernGIS. Het DTB is de beheerkaart van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De beheerkaart laat zeer gedetailleerd zien waar objecten staan op én bij rijkswegen en rijksvaarwegen. Denk aan verlichting, verkeersborden, markeringen, oevers en dijken. KernGIS is een digitale kaart waarbij objecten als punten, lijnen of vlakken worden weergegeven. Aan elk object zijn administratieve gegevens gekoppeld die je kan opvragen en de mogelijkheid bieden voor diverse analyses.

Het is mooi om te zien hoe de werkzaamheden vorderen en je iedere keer in een nieuwe fase terechtkomt!

Richard Kainama

Richard Kainama

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien