Actueel

Aanpak Ring Zuid Groningen

Aanpak Ring Zuid Groningen, een groot infrastructureel project in en om de stad Groningen. Het is een noodzakelijke en grootschalige verbetering: door de enorme groei van Groningen dreigt ‘de belangrijkste toegangspoort’ van de stad dicht te slibben.

Geomaat is vaak betrokken bij infra-projecten van deze omvang. Een team van maatvoerders, werkvoorbereiders en een coördinator werken voor een langere periode op deze project locatie. Al sinds 2016 zijn wij bij de Aanpak Ring Zuid betrokken, de planning is dat het project eind 2024 af is.

  • Groningen
Verder lezen Sluiten

Waarom Aanpak Ring Zuid?

Omdat er veel opstoppingen in het verkeer plaatsvinden en er daardoor veel files veroorzaakt worden is het noodzakelijk om de Ring aan te pakken. Elke dag komen er zo’n 160.000 mensen naar de stad Groningen, veel van hen komen met de auto. De zuidelijke ringweg is dé belangrijkste toegangspoort tot de stad Groningen. Vooral in de spits kan de ringweg deze grote hoeveelheid verkeer niet meer aan. Er ontstaan opstoppingen en er gebeuren ongelukken. De verwachting is dat het in de toekomst alleen maar drukker wordt. Door de Aanpak Ring Zuid worden bestemmingen in de stad beter bereikbaar. Ook past de weg straks beter in de stad waardoor de omgeving leefbaarder wordt. Hiermee maken we Groningen klaar voor morgen!

> De zuidelijke ringweg is maar liefst 12 kilometer lang en loopt dwars door de stad, ongeveer van Hoogkerk tot Westerbroek.

Wat gaat er gebeuren?

Er gebeurt veel! Er zijn grote veranderingen op meerdere plekken van de Ring. Zo komt het hele Julianaplein te vervallen en wordt dit vervangen door een ongelijkvloerse situatie. Door de nieuwe situatie is het straks mogelijk om vanuit alle richtingen door te rijden. Het Vrijheidsplein (terrein bij de Gasunie) wordt ongelijkvloers. Tussen het Julianaplein en het Europaplein komt de weg acht meter diep te liggen ‘de verdiepte ligging’. Bovenop de weg komen drie brede deksels, daarbovenop komt een nieuw groen gebied: het Zuiderplantsoen.

Wat doet Geomaat?

Geomaat verricht alle landmeetkundige grond-, weg- en waterbouw werkzaamheden. Ook assisteren wij bij civiele werkzaamheden. Momenteel wordt er volop gewerkt aan de realisatie van allerlei verschillende elementen in het traject. Hiervoor verzorgen wij de maatvoering. Van de ingewonnen data realiseren we een as-built revisietekening voor in het opleverdossier van Rijkswaterstaat. Verder verzorgen wij voor het opleverdossier ook het Digitaal Topografisch Bestand (DTB).

Hierdoor zijn we betrokken bij alle facetten op de Aanpak Ring Zuid. Dagelijks zijn Geomaat’ers bezig op of met de Aanpak Ring Zuid. “De afgelopen 6 maanden zijn we bijzonder druk bezig geweest. Samen met MUG Ingenieursbureau voeren wij alle landmeetkundige werkzaamheden op de Ring uit”, zo vertelt Richard, coördinator Infra bij Geomaat. Richard is al langer dan een jaar werkzaam op het kantoor van Combinatie Herepoort, de aannemerscombinatie die verantwoordelijk is voor de Aanpak Ring Zuid.

Combinatie Herepoort is de aannemerscombinatie die de ombouw van de zuidelijke ringweg uitvoert. “Het is een zeer dynamisch project waarin we zowel aan de voorkant, in de uitvoering en tijdens de oplevering werk verrichten. Hierin pas ik de verschillende expertises van Geomaat toe. Dit zodat we zo efficiënt mogelijk werken”, aldus Richard.

Wij meten ook alle kunstwerken in die binnen het project vallen. Dit zijn er in totaal meer dan 30! Op alle kunstwerken maken wij meetnetdeformatiepunten, dit zijn vaste punten waarmee wij monitoren of de kunstwerken mogelijk ‘bewegen’.

> Momenteel is de Helperzoomtunnel af, deze tunnel verbindt Helpman/Coendersborg met het Europapark. De tunnel loopt onder het spoor ten zuiden van station Groningen Europapark.

Alle landmeetkundige werkzaamheden in samenwerking met MUG?

Samen met MUG Ingenieursbureau voeren wij alle landmeetkundige werkzaamheden uit. “De samenwerking verloopt goed, we hebben elkaar nodig op zo’n gigantisch project als dit”,  vertelt Richard. We hebben al vaker met MUG Ingenieursbureau samengewerkt, langdurige samenwerkingen passen bij Geomaat en onderschrijven onze kernwaarde partnerschap.

Hoe zetten we de Streetmapper-IV in?

In 2017 hebben we voor de eerste keer de Ring mobiel gescand met onze Streetmapper-IV. Van de ingewonnen data hebben we toen een Digitaal Terreinmodel (DTM) gerealiseerd. In 2020 hebben we het traject opnieuw gescand, toen hebben we heel specifiek alle bomen in kaart gebracht. Zo hebben we de diameter en de kruin van de boom uitgetekend. Ook staan in dit DTM alle faseringen. Alle metingen passen wij iedere keer in zodat er een up-to-date DTM ontstaat. Doordat we met de hand bij meten voegen we ook alle tijdelijke wegen toe aan het DTM. De scan van 2020 hebben we vergeleken met de scan van 2017. Hiervan hebben we een verschillenkaart gemaakt in QGIS. Eén scan wordt dus gebruikt voor verschillende doeleinden. Dit noemen wij éénmalig inwinnen voor meervoudig gebruik!

Inrijden spoordek

Het grootste project op de Ring van de afgelopen tijd was het inrijden van het spoordek bij De Frontier. Het inrijden is goed verlopen. “Het gaat hier om een enorm gevaarte waar wel wat voorbereiding aan vooraf is gegaan voordat het ingereden kon worden. MUG Ingenieursbureau heeft alles gescand, wij hebben gezorgd voor de uitwerking en een deel van de voorbereidingen. Wij hebben alles digitaal ingepast, hierdoor bekeken wij vooraf al hoe het dek eruit gaat zien op de definitieve locatie. Wij hebben ervoor gezorgd dat het spoordek binnen de centimeter geplaatst is, iets waar ik erg trots op ben!”, vertelt Richard vol trots.

Met onze 3D-laserscanner hebben wij 32 standplaatsen om het spoordek gemaakt. Wij hebben gecontroleerd of het bouwwerk past op de definitieve plek. Zo hebben wij de boven- en onderkant gescand en uitgetekend. Het spoordek is op zijn definitieve plek gereden en daarna zijn de palen afgebrand.

“In één week is het treinverkeer stopgezet en hebben wij er samen met het hele team van Combinatie Herepoort voor gezorgd dat het spoordek op zijn plek gereden werd”– aldus Richard.

Ik ben enorm trots op ons team dat zich elke dag inzet om dit gigantische project in goede banen te leiden!

Richard Kainama

Richard Kainama

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien