Actueel

Deformatiemeting: Brug monitoring

Voor de gemeente De Wolden gaan we het komende jaar de Brug Om de Oost regelmatig controleren op eventuele verzakkingen of verschuivingen. Wij verzorgen een gehele brug monitoring door het periodiek uitvoeren van een deformatiemeting van de burg.  Het is belangrijk voor gemeentes en provincies om gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarom schakelen zij ons met regelmaat in om de situatie in kaart te brengen, is er deformatie opgetreden? Wanneer wij tijdens een (jaarlijkse) controle een significante verzakking signaleren, schakelen we snel met opdrachtgever zodat dit opgelost kan worden.

  • Hoogeveen
  • 2018 - 2019
  • Gemeente De Wolden
Verder lezen Sluiten

Controle op verschuivingen of verzakkingen

Kunstwerken werken over de tijd, dit kan zorgen voor verschuivingen en/of verzakkingen. Alhoewel deze veranderingen (meestal) zeer klein zijn en het ontwerp hierop is aangepast, is regelmatig monitoren van belang. De monitoring vindt plaats door het uitvoeren van deformatiemetingen. Deze metingen leveren betrouwbare informatie over de plaats en vorm van objecten door de tijd heen. Op die manier kan de toestand van een object of kunstwerk worden voorspeld. Mocht het kunstwerk zich anders gedragen dan verwacht, kan er tijdig worden ingegrepen om gevaarlijke situaties en eventuele schade te voorkomen.

Brug monitoring

Vanwege deze reden, monitort Geomaat de Brug Om de Oost te Hoogeveen op eventuele deformaties. In het verleden heeft deze brug namelijk regelmatig problemen gegeven; zo kwam het brugdeel klem te zitten tussen de landhoofden. Als oplossing zijn de landhoofden aangepast en werkt de brug nu weer naar behoren. Geomaat gaat deze landhoofden dit jaar regelmatig controleren op deformaties.

Project stadium

Inmiddels is de nulmeting uitgevoerd, welke een betrouwbare en goede basis vormt van de uitgangssituatie voor de gehele monitoring. Dit is uitgevoerd middels diverse meettechnieken, waaronder de GPS, Total Station, Waterpas en Analoge metingen. De metingen zijn geheel conform de specificaties van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Binnenkort starten we met de eerste herhalingsmeting.

> Meer weten over onze expertise landmeten? Lees hier verder.

Deformatiemetingen leveren correcte basisinformatie voor een zorgvuldig beheer én onderhoud van kunstwerken.

Niels Woltman