Actueel

DTM – waterwerken Zoutkamp

Door het combineren van onze expertises landmeten en drone-mapping winnen wij de huidige situatie van Zoutkamp in. Dit doen wij in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest voor het programma Droge Voeten 2050. Dit programma is door Waterschap Noorderzijlvest in het leven geroepen om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen door het doen van aanpassingen. TAUW coördineert het project. Onze specialisten creëren een uiterst nauwkeurige 3D-puntenwolk die verwerkt wordt tot een Digitaal Terrein Model (DTM). Op basis van ons DTM realiseert TAUW het ontwerp van de nieuwe waterwerken in Zoutkamp.

Verder lezen Sluiten

De renovatie is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest. Samen met de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland willen zij de waterveiligheid op orde brengen. En tegelijkertijd de leefbaarheid en bereikbaarheid van het plaatsje Zoutkamp verbeteren. De historische Hunsingosluis in de voormalige zeedijk wordt omgebouwd tot schutsluis, de dijk krijgt weer een regionaal kerende functie en er wordt een groot nieuw gemaal van 1.600 m3/min in deze kering gebouwd. Dit laatste betekent een capaciteitsuitbreiding van 60%.

Combineren expertises

Voor dit project combineren wij onze expertises landmeten en drone-mapping. Door de bundeling van onze expertises leveren wij een zeer compleet ‘data pakket’. Samen met ons zusterbedrijf Eyefly combineren wij onze diensten. Zij winnen de situatie in met de drone, waarna wij voor de digitale uitwerking zorgen. Daarnaast meten we op traditionele wijze een deel van de zachte topo en de aanwezige bomen in. Dit is een zeer waardevolle combinatie voor TAUW. Afgelopen jaar hebben we ook de sluizen in Noord Holland ingewonnen voor TAUW op dezelfde manier.

Digitaal terrein model (DTM)

De ingewonnen 3D-puntenwolk vormt de basis voor het Digitaal terreinmodel. Onze specialisten verwerken en combineren de drone-data en handmatige meetdata tot een volwaardig DTM. Het DTM geeft een gedetailleerde weergave van het projectgebied en de sluis. Alle verhardingen, puntobjecten, bebouwing en zachte topografie zijn hierin opgenomen.

Landmeetkundig uitgangspunt

Het is van groot belang dat de data exact op XYZ ligt. Daarom zijn wij gestart met het maken van een grondslagnetwerk. Onze landmeters hebben ongeveer 45 grondslagpunten gemaakt in het projectgebied. Meerdere malen is er met GPS gemeten om de nauwkeurigheid van de XY te waarborgen. Door middel van waterpassen waarborgen we de gevraagde Z-nauwkeurigheid. Doordat de data precies op XYZ ligt kan de opdrachtgever de gegevens gebruiken om het nieuwe plan zelf in te passen.

Zusterbedrijf Eyefly

Naast de renovatie van de sluis, worden er in heel Zoutkamp aanpassingen gedaan voor het programma Droge Voeten 2050. Het inwinnen met een drone is daarom de beste optie. Zo brengt Eyefly gemakkelijk het hele dorp in kaart vanuit de lucht. Dit doet de piloot met een drone uitgerust met een 100MP camera. Voorafgaand aan het vliegen heeft Eyefly alle bewoners geïnformeerd door een brief.

De drone-data en de statisch ingemeten data versterken elkaar. Dit komt doordat de data exact op elkaar past. Bij het inwinnen van de drone-data wordt er gebruik gemaakt van paspunten. Dit zijn door Geomaat gewaterpaste grondslagpunten die zichtbaar zijn vanuit de lucht. Door het exact op elkaar plaatsen van de data, is de data uiterst nauwkeurig.

Delen die vanuit de lucht slecht meetbaar zijn, heeft onze landmeter ingewonnen door terrestrische metingen. Denk hierbij aan het talud, de watergangen en een gedeelte met allemaal bomen. Een mooie combinatie van oude en nieuwe technieken!

3D-mesh

Eyefly koppelt de ingewonnen foto’s aan elkaar. Waarna ze er vervolgens met behulp van fotogrammetrische software een 3D-mesh van maken. Een 3D-mesh geeft een goed beeld van de gehele project scope. Bovendien is de kwaliteit van de 3D-mesh aanzienlijk! Inzoomen kan tot millimeter niveau. Daarnaast kan de opdrachtgever het nieuwe ontwerp inpassen.

Van deze 3D-mesh maakt TAUW een visualisatie. Deze wordt gebruikt voor het maken van het ontwerp. Maar ook kan deze visualisatie gebruikt worden voor virtual reality. Op die manier kunnen de bewoners van Zoutkamp alvast zien hoe de nieuwe situatie van de sluis eruit gaat zien.

Rijksmonument

De Hunsingosluis in Zoutkamp is een Rijksmonument. Het is dus van groot belang dat de renovatie past in een historisch beschermde omgeving. Uiterste precisie staat centraal bij metingen van sluizen. Al eerder hebben wij samen met TAUW situatiemetingen van sluizen gemaakt. Doordat de samenwerking goed bevalt zijn we ook voor dit project de samenwerking weer aangegaan.

Geomaat heeft de inmeetwerkzaamheden en uitwerking in goed overleg met TAUW uitgevoerd, volgens de vooraf opgegeven specificaties. Ook de details zijn zodanig aangeleverd dat TAUW deze direct kan toepassen in haar ontwerpmodellen voor het verdere projectontwerp – Harry Grevers, projectmanager TAUW

Een prachtig voorbeeld van hoe nieuwe innovatieve en traditionele meetmethoden elkaar kunnen aanvullen en versterken!

Niels Snijdood
Meer actueel
Alles zien