Actueel

DTM+ van de N468

De provincie Zuid Holland voert samen met het hoogheemraadschap Delftland groot onderhoud uit aan de N468 bij Schipluiden. Het gaat om het gedeelte tussen Maasland en de rotonde bij de A4 in de gemeente Midden Delfland. De weg wordt opnieuw ingericht en de dijk wordt verstevigd. In opdracht van TAUW hebben wij een DTM+ gerealiseerd inclusief dwarsprofielen, onderwaterprofielen en alle objecten in de omgeving.

Verder lezen Sluiten

Wat gaat er gebeuren?

Naast dat de N468 een weg is, heeft de weg ook een waterkerende functie. De weg ligt namelijk op een dijkje. Deze waterkerende functie kwam in het gedrang. Hierdoor moet er een nieuw ontwerp voor de weg worden gemaakt waarin de weg wordt verhoogd. De draagkracht van de weg wordt verbeterd en de weg wordt opnieuw ingericht. De waterkering moet over een lengte van ruim 2,5 kilometer versterkt worden in verband met de waterveiligheid. De stabiliteit van de veendijk wordt aan twee kanten verbeterd. Dit gebeurt door het aanbrengen van beschoeiing, damwanden en steunbermen. Er worden kabels en leidingen verlegd en er wordt nieuwe openbare verlichting aangebracht. Voor het ontwerp van deze complexe weg is een DTM+ vereist.

Mobile Mapping  in combinatie met traditioneel inwinnen

We hebben de weg en haar omgeving ingewonnen door middel van Mobile Mapping in combinatie met traditioneel inwinnen. Allereerst hebben we de weg ingewonnen met de Streetmapper-IV. De data die we niet met de Streetmapper konden inwinnen, hebben we traditioneel bij gemeten.

We hebben foto’s gemaakt met de Streetmapper maar ook in het veld zijn er foto’s gemaakt door onze landmeters. Dit hebben we gedaan om zo een volledig beeld te krijgen van de huidige situatie.

Dwarsprofielen en verkanting + wegbreedtes

Om de 50 meter hebben we in het DTM, dwarsprofielen gegenereerd. Dwarsprofielen van de zachte topografie en dwarsprofielen van de weg, zijn in het DTM gecombineerd. Van alle sloten rondom de N468 hebben onze landmeters de slootbodem ingemeten, deze bodemhoogtes inclusief slibdiktes zijn opgenomen in de dwarsprofielen.

Voor het complete beeld was het nodig om een nauwkeurige hoogte van de weg te meten om te zien hoe de weg er nu exact bij ligt. Want waar komt de kerende werking van de weg nou precies in het gedrang? Dit is belangrijk voor het ontwerp. Geomaat heeft een lengteprofiel over de as-lijn van de weg gemaakt en tevens iedere 10 meter de verkanting en wegbreedtes gepresenteerd.

Zelfontwikkelde tools  

Voor dit project hebben we veel gebruik gemaakt van zelfontwikkelde tools. Dit zijn tools ontwikkeld door onze afdeling Proces & Innovatie. We hebben tools gebruikt om de wegbreedtes en verkanting te bepalen, maar ook om automatisch de dwarsprofielen uit het DTM te genereren.

DTM+

Voor TAUW hebben we een DTM+ gerealiseerd. TAUW kan het ontwerp van de weg baseren op ons DTM+. Een DTM+ is een DTM inclusief dwars- en onderwaterprofielen, maar ook hebben we alle putdeksels, paaltjes, verkeersborden, lichtmasten, bomen, etc. in het bestand opgenomen.

Bomen

Van alle bomen in het traject hebben we de stamdiameter bepaald. Dit is het punt waar de boom de grond raakt. Belangrijk om te weten is hoe het zit met de wortels van de boom, want dit kan problemen opleveren voor de wegverbreding. Hierdoor hebben we ook de stamvoet ingemeten, de onderkant van de boom.

Project planning

Begin dit jaar (2021) zijn we gestart met dit project. In maart hebben wij het gedeelte van de N468 ingewonnen met onze Streetmapper-IV. Daarna hebben wij de extra data bij gemeten door middel van traditioneel landmeten. Medio mei zijn alle producten naar alle tevredenheid opgeleverd aan onze opdrachtgever.

Inmiddels is het ontwerp door TAUW definitief gemaakt en naar verwachting starten de werkzaamheden in 2022. De werkzaamheden nemen ongeveer 2 jaar in beslag.

Een mooi project waarin we onze expertises bundelen!

Ronald Bausch

Ronald Bausch

Projectleider Geo & Mobile Mapping
Meer actueel
Alles zien