Producten

Monitoringsplan

Bouwactiviteiten, zoals de bouw of ombouw van wegen, kunstwerken en gebouwen vinden vaak plaats in de buurt van andere omgevingsobjecten. Deze objecten kunnen door de bouwactiviteiten vervormen. Tijdens de bouwwerkzaamheden registreert Geomaat of deze objecten bijvoorbeeld verzakken of verschuiven  (deformatie).

Bestek met eisen

Dergelijke bouwactiviteiten worden uitgevoerd volgens een bestek. Daarin staan eisen, een vooronderzoek met daarin beschreven welke omgevingsobjecten risico lopen, wat de verwachte invloedsfeer is van de bouwactiviteiten en een advies welk type metingen uitgevoerd moet worden.

Monitoringsplan

  1. In dit soort situaties maken we een monitoringsplan en brengen in kaart wanneer we meten, hoe vaak we meten, welk gebied beïnvloed wordt door de werkzaamheden, waar meetpunten worden geplaatst en wat de grenswaarden zijn.
  2. Het monitoringsplan beschrijft veiligheidsmaatregelen, werkvoorschriften en de risico’s voor de omgeving van een bouwproject. Het plan is een waarborg voor de opdrachtgever én eventuele belanghebbenden. Door het opnemen van afspraken die tot doel hebben om de kans op schade te beperken, kunnen extra kosten worden voorkomen.
  3. In het plan is eveneens een communicatieplan opgenomen om bij het overschrijden van grenswaarden of andere calamiteiten de juiste personen zo snel mogelijk te informeren.

Geomaat heeft veel ervaring met het inmeten van kunstwerken, wegen, bruggen, viaducten en gebouwen en met het opstellen van geodetische monitoringsplannen. Wilt u ook een geodetisch monitoringsplan voor uw project? Neem dan contact op met Geomaat.

Kijk  op de Haak om Leeuwarden

Verder lezen Sluiten