Actueel

Samenwerken met Geronimo.AI

Geomaat gaat een samenwerking aan met Geronimo, een jong techbedrijf dat zich bezig houdt met Artificial Intelligence vanuit luchtbeelden. Samen met Geronimo willen wij een verschil maken in het bijhouden van basisregistraties. Het actualiseren van belangrijke digitale kaarten zoals de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een belangrijke taak van de gemeente. Om het proces van het up-to-date houden van de digitale kaarten te versimpelen voor geo-beheerders zorgen wij samen voor een slimme oplossing.

Verder lezen Sluiten

In 2018 hebben vier techneuten van de TU Delft de handen ineengeslagen: ze begonnen Geronimo.AI. Geronimo is een startup die zich richt op technologie en wetenschap waarbij zij Artificial Intelligence centraal zet. Geronimo ziet AI als een praktische tool om kleine en grote uitdaging mee op te lossen.

Basisregistraties

Dagelijks verandert de inrichting van Nederland. Noodzakelijk is exact te weten hoe Nederland er op dit moment uit ziet. Om die reden zijn de basisregistraties in het geo-informatiedomein in het leven geroepen. Dit zijn de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), de basisregistratie topografie (BRT), de basisregistratie grootschalige topografie (BGT), de basisregistratie kadaster (BRK) en de basisregistratie ondergrond (BRO)

Met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) leggen bronhouders alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water en groen eenduidig vast. De BGT is dé virtuele kopie van Nederland waarmee plannenmakers en beheerders de fysieke ruimte doordacht inrichten en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Alle gemeenten, Ministerie van Defensie, Ministerie van Economische Zaken, Rijkswaterstaat, ProRail, de provincies en waterschappen brengen de dagelijks veranderende, fysieke werkelijkheid van Nederland samen in kaart. Zij zijn de 418 bronhouders die als Samenwerkingsverband van Bronhouders voor de BGT (het SVB-BGT) dagelijks werken aan de volledigheid, actualiteit en uniformiteit van de BGT.

Door de samenwerking met Geomaat bieden we een complete dienst aan, zo ontzorgen we de bronhouder maximaal, aldus Luc van den Ende (Geronimo).

Knelpunten

Het bijhouden van deze basisregistraties is een essentiële taak voor iedere bronhouder. Maar er zijn een aantal grote knelpunten voor iedere geo-beheerder:

  • Het behandelen van alle mutaties kost (te) veel tijd.
  • Mutaties zijn complex en zijn op meerdere manier te interpreteren.
  • Onderliggende wet- en regelgeving verandert door de jaren.

De samenwerking Geomaat-Geronimo zorgt voor een slimme oplossing voor geo-beheerders.

Slimme oplossing

Het proces van mutaties signaleren tot het verwerken in de basisregistratie doen wij samen op een slimme en efficiënte manier. Hoe we dat doen? Het begint bij het signaleren van de mutaties. Met andere woorden; wat voor veranderingen zijn er in de nieuwe luchtfoto’s vergeleken met de bestaande basisregistratie? Nu wordt dit nog veelal handmatig uitgevoerd. Geronimo doet dit met automatische mutatiesignalering. Hierbij maken ze gebruik van Artificial Intelligence (machine learning) en luchtfoto’s om afwijking in het BGT en BAG geometrie te vinden. “Door een goed getraind model en slimme software is er sprake van een hoge mate van automatisering, zo vinden we alle mutaties in een korte tijd”, aldus Geronimo. Na een aantal filterstappen is het resultaat een overzicht van alle mutaties. Vals positieven worden eruit gefilterd, waarna we de complexe mutaties voorleggen aan de beheerder. Dat de AI software zo slim is, komt door het veelvuldig trainen van het model over de jaren op meerdere gebieden verspreid door Nederland. Zo heeft Geronimo het model geleerd hoe het een grote verscheidenheid aan mutaties herkent.

De volgende stap is aan Geomaat: het uittekenen en verwerken van de mutaties. Met onze landmeetkundige ervaring is dit goed aan ons besteed. Soms is het nodig om voor een bepaalde mutatie een landmeter in te zetten. In de regel geldt dat wij aan de hand van de automatisch gegenereerde mutatiesignaleringen de aanpassingen in het areaal verwerken in het bronbestand. Waarna hij het vervolgens naar behoren uploaden in de landelijke voorziening.

De samenwerking tussen Geomaat en Geronimo biedt dus een innovatieve en betrouwbare oplossing voor geo-beheerders.

> Momenteel zijn we gestart met de eerste projecten die we samen uitvoeren, bijvoorbeeld voor provincie Groningen. Wij passen graag deze slimme oplossing toe op uw areaal!

De samenwerking met Geronimo past helemaal in de visie van Geomaat om automatisering toe te passen bij repeterende en gestructureerde werkzaamheden zoals een mutatiesignalering.

Jolle Jelle de Vries
Meer actueel
Alles zien