Actueel

Vechtdalverbinding

De Vechtdalverbinding is een traject van 40 kilometer in het gebied tussen Zwolle en Ommen/Hardenberg. Dit is een groot project die in totaal 4 jaar in beslag neemt. Het betreft een uitgebreid pakket aan nieuwbouw en andere aanpassingen aan de infrastructuur. Vanaf het begin van het project zijn wij op locatie betrokken bij dit project in opdracht van BAM Infra en Dura Vermeer.

  • Zwolle
  • BAM Infra - Dura Vermeer
Verder lezen Sluiten

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto’s vanuit het oosten van Overijssel via de N340, N48 en N377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast zijn deze wegen niet duurzaam en veilig ingericht waardoor er regelmatig ongelukken gebeuren. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te kunnen laten doorrijden, heeft de provincie besloten deze wegen aan te passen.

Maatvoering

Medio 2020 is de uitvoering van dit project gestart. Samen met BAM Infra zijn wij verantwoordelijk voor alle maatvoering. Samen met het maatvoeringteam houden wij ons bezig met de betonmaatvoering en de maatvoering van de wegen. Zo is onze maatvoerder civiele kunstwerken Leon al vanaf het begin van dit project aanwezig op locatie. Zo weet hij precies hoe het project loopt en wat er allemaal speelt. Collega Thijme is ook nauw betrokken bij dit project, hij zorgt mede voor de maatvoering van de wegen. Het ontwerp is gerealiseerd door de opdrachtgever. Thijme zorgt ervoor dat alles wordt aangelegd volgens het ontwerp. Goede controle en meedenken is uitermate belangrijk!

Aankomende periode wordt het drukker op het project: er staat namelijk veel asfaltverwerking op de planning. Daarom versterken wij het maatvoeringteam binnenkort met een extra maatvoerder vanaf week 42 tot het einde van het jaar!

Op projectlocatie

Het voordeel van werken op een projectlocatie zijn de korte lijnen, dit is het ingrediënt voor een goede samenwerking. Vanaf de projectlocatie zorgen wij voor de werkvoorbereiding, coördinatie en een deel van de verwerking van de data. Het is goed om zo makkelijk te schakelen tussen binnen en buiten. Zo vertelt Leon dat hij vooral in de ochtend buiten de maatvoering doet, waarna hij ’s middags de data verwerkt en weer verder gaat met de werkvoorbereiding voor de aankomende dagen/ weken. Bovendien is hij ’s middags dan ook snel ter plaatse als dat nodig is tijdens de uitvoering.

Het project loopt op rolletjes doordat het grondig is voorbereid en het projectteam goed samenwerkt– aldus maatvoerder Leon.

Verbeteringen doorstroom

Om het verkeer ook op de langere termijn vlotter en veiliger te laten doorrijden, krijgt de N340 onder andere een vernieuwde aansluiting op de A28, komt er een nieuw wegtracé met 2 x 2 rijbanen vanaf die aansluiting tot aan de Ankummerdijk, een viaduct over het spoor en een vernieuwd knooppunt bij Varsen.

Ook worden op de bestaande N340 een aantal kruispunten zo ingericht dat ze veiliger zijn en meer verkeer kunnen verwerken. De N48 wordt onder andere voorzien van rotondes en weefvakken. Fietsers steken straks veilig over op de N377 door drie fietsoversteken en Balkbrug krijgt een onderdoorgang voor doorgaand verkeer en een dorpsplein dat noord en zuid weer gaat verbinden. Naast deze maatregelen worden ook de vijftien optimalisatiemaatregelen uitgevoerd, waaronder fietstunnels, rotondes, een ecoduct en het verbreden van de parallelwegen.

Als projectleider van deze klus ben ik blij met het voorspoedige verloop.

Gerko Tibbe

Gerko Tibbe

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien