Producten

Digitaal Topografisch Bestand (DTB)

Het Digitaal Topografisch Bestand (DTB) is de beheerkaart van Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het DTB dient als basisbestand voor zowel het beheer en onderhoud tot aan onderzoek en begrotingen. De beheerkaart laat zeer gedetailleerd zien waar objecten staan op én bij rijkswegen en rijksvaarwegen. Denk aan verlichting, verkeersborden, markeringen, oevers en dijken.

Na afronding van een infra project is het van belang dat de beheerkaart van Rijkswaterstaat wordt bijgewerkt: Geomaat zorgt voor het actualiseren van het DTB en vaak ook van het KernGIS (onderdeel 4 van Rijkswaterstaat).

Toepassing DTB data

De DTB data winnen wij in door traditioneel meten of door het meten met de Streetmapper-IV. De wijzigingen van de rijkswegen en rijksvaarwegen worden opgezocht (mutatiesignalering). Een wijziging kan zijn: een nieuw object, een gewijzigd object of een verwijderd object. Deze mutaties verwerken wij in de DTB-beheerkaart. Overige informatie over het gewijzigde object wordt toegevoegd, dit kan informatie zijn zoals: kenmerken van het object, staat van onderhoud van het object, et cetera. Deze informatie verwerken wij in het KernGIS.

De specialisten van Mobile Mapping hebben software ontwikkeld om de informatie voor deze kaarten efficiënt te verwerken in het door de overheid gewenste formaat. Vanuit de 3D-Pointcloud (3D-puntenwolk) karteren wij het vernieuwde areaal.

Asset management door Geomaat

Geomaat verzorgt alle asset management die door Rijkswaterstaat vereist is. Geomaat maakt slimme koppelingen waardoor er administratieve gegevens aan elke asset in de DTB en KernGIS gekoppeld worden, dit noemen wij asset management en valt onder onze kernwaarde: innovatie!

Door het gebruik van DTB data is het gemakkelijker om de gewijzigde situatie vast te leggen. Ook zijn alle administratieve gegevens van het areaal inzichtelijk in KernGIS. De levering van de data doen wij volgens de geldende specificaties van Rijkswaterstaat. 

De DTB Beheerkaart valt onder het Opleverdossier.

DTB KernGIS staat in relatie tot de volgende producten: As-built tekeningen, KernGIS, Garantiebank, BGT.

Referentieprojecten

2023

 • A79 Maastricht – Heerlen
 • Grensmaasproject Grevenbicht
 • Grensmaasproject Nattenhoven

2022

 • A79 Maastricht – Heerlen
 • Ca. 50 DTB mutaties raamcontract Rijkswaterstaat
 • Winterbed Ooijen – Wanssum
 • Grensmaasprojecten
 • A4 VDRQ Schiphol
 • IGO Oost-Nederland
 • Rijnlandroute
 • A12 Grijsoord
 • A15 Papendrecht – Sliedrect
 • 40 TenneT stations

2020 – 2021

 • DTB revisie cluster 50
 • DTB GVO geleiderail Rimob
 • DTB ringvaartviaduct A4-Areaal A9
 • DTB verwerking Detectielussen
 • Bijwerken verlichtingsobjecten verspreid door Nederland
 • DTB Oeverconstructies
 • DTB LBO 2020
 • DTB N200
 • DTB N23
 • DTB Markerwadden
 • DTB Theemswegtrace N15
 • DTB revisie cluster 52
 • Revisie areaalinformatie A12 Grijsoord
Verder lezen Sluiten

Voordelen:

 • actuele situatie weergegeven in tekeningen
 • na openstelling metingen op de weg uitgevoerd
 • door inmeten met Streetmapper-360 geen landmeters op de weg
 • metingen zijn erg nauwkeurig, verkanting is ook aan te tonen
 • Geomaat heeft toetsingssoftware gebaseerd op specificaties/ eisen Rijkswaterstaat

Het DTB in actie