Actueel

Jaarlijkse controle A15

Wij voeren een jaarlijkse controle aan de A15 uit. Als belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied is een inzichtelijke status van deze weg van groot belang. Bovendien heeft de snelweg grote veranderingen ondergaan. Dit met als hoofddoel minder files en een betere doorstroming. De oplossing: een verbreding van de weg.

  • A15 Maasvlakte en Vaanplein
  • Jaarlijks
  • A-lanes A15
Verder lezen Sluiten

A15 MAVA (Maasvlakte-Vaanplein), ook wel A-Lanes A15 genoemd, is een samenwerkingsverband tussen Ballast-Nedam, John Laing, Strabag en Strukton. Deze groep is in opdracht van Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de reconstructie van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein.

Jaarlijkse controle

Een jaarlijkse controle van de A15 is nodig zodat A-Lanes A15 een actueel en nauwkeurig beeld van de weg heeft. Dit tonen zij vervolgens aan RWS. A-Lanes A15 benadert ons om de weg ieder jaar in kaart te brengen. Wij scannen de weg met ons Mobile Mapping systeem. De enorme hoeveelheid data verwerken wij in een nauwkeurige en overzichtelijke 3D-puntenwolk. Op die manier constateren wij veranderingen. Alle eventuele oneffenheden van de snelweg en haar omgeving komen terug in de puntenwolk.

Nieuw uitgangspunt

Vanwege de vele aanpassingen aan de A15 is een nieuw uitgangspunt van de weg nodig. Oftewel, een nul situatie van het areaal. Dit hebben wij vorig jaar uitgevoerd: al rijdend scannen wij de weg in met onze Streetmapper-IV. Naast het inwinnen van een enorme hoeveelheid data, maken we gelijktijdig 360-graden beelden. Op die manier heeft de opdrachtgever een compleet beeld van het areaal. De ingewonnen data gebruiken wij als nul-situatie.

Vergelijken van de data vormt de uitdaging

De uitdaging is het vergelijken van de data over de jaren. Dus, de 3D-puntenwolken van beide jaren leggen we over elkaar heen. Dit komt zeer nauwkeurig: 160 kilometer aan rijbanen moet op de centimeter precies overlappen. Onze specialisten van de afdeling Proces & Innovatie ontwikkelen slimme tools om dit mogelijk te maken. Hiermee inventariseren wij de verschillen (oftewel, de mutaties) ten opzichte van de nul situatie.

Wij presenteren de hoogte van het wegdek iedere 0,5 meter, dit zorgt voor een gedetailleerd overzicht. Dit om een verandering te constateren. Daarnaast inventariseren wij alle gewenste gegevens. Voor ieder project is dit maatwerk. Dit keer brengen wij met de Streetmapper-IV ook de hoogtes en scheefstand van de geleiderail in kaart. Deze moet namelijk voldoen aan eisen vanuit Rijkswaterstaat.

Verder..

inventariseren wij de hellings- en hoogte verschillen op de kunstwerken. Ook hiervoor gebruiken wij weer intern ontwikkelde tools.

Wij presenteren alle deformaties, hellings- en hoogteverschillen in een ArcGIS Online kaart.

Voordelen

Het jaarlijks scannen van het areaal met de Streetmapper-IV kent veel voordelen ten opzichte van traditioneel inmeten. Het gaat veel sneller en efficiënter, dit levert veelal een kostenbesparing op. Bovendien vormt deze data eventueel de basis voor een asfaltontwerp. Daarnaast gebruiken wij de puntenwolk voor het updaten van areaalgegevens zoals in DTB-KernGIS. Wij beschikken over een totaalpakket van geodetische-werkzaamheden en areaal-gegevens die vereist zijn door Rijkswaterstaat.

Ik bespreek graag de mogelijkheden voor uw project!

Alfred Mulder

Alfred Mulder

Projectleider Mobile Mapping
Meer actueel
Alles zien