Home

Unieke C5-IRI tool meet langsonvlakheid

Wil je meer inzicht in de langsonvlakheid van een weg? Wil je na voltooiing van de weg weten of hij voldoet aan de eisen van Rijkswaterstaat? Voor deze vragen ontwikkelde Geomaat de C5-IRI tool, een unieke tool die op de millimeter nauwkeurig de langsonvlakheid van de weg in kaart brengt. Wij zijn gecertificeerd door het CROW.

 • Landelijk
 • Proces & innovatie
Verder lezen Sluiten

Uw probleem, onze aanpak

Wij pakken dit op een slimme manier aan en werken als volgt:

 • We meten snel en nauwkeurig in met de Streetmapper-IV;
 • Wij kunnen uit één meting meerdere producten genereren;
 • We besparen kosten door het gebruik van de C5-IRI tool;
 • Voldoet de weg niet aan de gestelde eisen? Wij maken voor u een asfaltontwerp.

C5-IRI tool

De C5- en de IRI-waarden worden vaak samengenomen maar zijn eigenlijk verschillende waarden die te maken hebben met de langsonvlakheid van een wegoppervlakte. Het verschil is dat de C5 vooral de afwijkingen in de hoogten van het wegoppervlakte meet en de IRI het rijcomfort van de weggebruiker. Geomaat kan dit op een slimme manier inmeten met de Streetmapper-IV, meer info over de C5- en IRI-waarden? Lees hier verder

Geomaat CROW certificaat C5 IRI waarden

CROW

Het CROW zorgt ervoor dat in Nederland de infrastructuur, de openbare ruimten én het verkeer en vervoer goed geregeld zijn. Zij stelt richtlijnen op voor bedrijven die aanpassingen doen aan de infrastructuur in Nederland. Wij hebben van het CROW een certificaat ontvangen, wij tonen dus gecertificeerd de C5- en IRI waarden aan.

CROW-certificaat

De waarden die wij meten komen overeen met het referentieprofiel van het CROW, hierdoor hebben wij een CROW-certificaat mogen ontvangen.

Geomaat nam vorig jaar (2020) deel aan de testdag van het CROW. Wij ontwikkelden de C5-IRI-tool waarmee wij deze gegevens slim uit een pointcloud (puntenwolk) kunnen halen. Deze pointcloud maken wij aan de hand van data ingewonnen door de Streetmapper-IV.

Kort gezegd halen wij op onze manier alle informatie over de C5- en IRI-waarden uit de pointcloud. Dit doen wij door het slim classificeren van de 3D-puntenwolk en een goede simulatie van de Viagraaf.

Hoe we dat doen? Lees verder.

Onze aanpak 

Na aanleg van de weg of bij twijfel of de weg aan onderhoud toe is, scannen wij deze met de Streetmapper-IV. Uit één scan genereren wij veel producten. De gescande data zetten wij over in een 3D-pointcloud (puntenwolk). Uit deze puntenwolk kunnen wij veel informatie over de weg krijgen. We zien snel de lengte- en dwarsprofielen, de verkanting en de eventuele spoorvorming.

Doordat er ook een 360-graden camera bevestigd is op de Streetmapper kunnen wij ook een controlescan van het wegdek inclusief asfaltschadebeelden leveren. In de controlescan van het wegdek detecteren wij automatisch verkanting, spoorvorming en de langsonvlakheid.

Als de weg niet voldoet aan de huidige eisen en dus aan vervanging toe is, dan maken wij een asfaltontwerp. Wij zorgen ervoor dat dit asfaltontwerp aansluit bij de bestaande situatie en we houden rekening met banden, goten, uitritten, et cetera. Ook bepalen wij de frees- en asfaltcijfers en de asfaltdikten.

Streetmapper-IV

Geomaat meet de langsonvlakheid van de weg in met de Streetmapper-IV. De Streetmapper-IV rijdt met het verkeer mee en meet heel nauwkeurig ongeveer 2.000.000 punten per seconde in. Doordat de Streetmapper-IV met het verkeer meerijdt, is het niet nodig om verkeersmaatregelen te nemen. De data van de scan met de Streetmapper-IV zetten we om naar een 3D-pointcloud (puntenwolk). De C5-IRI tool detecteert in die puntenwolk automatisch de langsonvlakheid. De C5-IRI tool is gebaseerd op de uitgangspunten van de Viagraaf en de High Speed Road Profiler (HSRP). Wij brengen de langsonvlakheid duidelijk in kaart!

Na aanleg van de weg: C5-IRI in kaart 

Wanneer de weg is aangelegd en u wilt weten of  de weg voldoet aan de gestelde eisen van Rijkswaterstaat dan kan Geomaat eenvoudig voor u de weg inscannen met de Streetmapper. In de puntenwolk die hieruit komt, detecteren we automatisch de langsonvlakheid met de C5-IRI tool. Ook maken we een as-built/revisietekening van de veranderde situatie en werken we het DTB en Kerngis bij. Voor het hele opleverdossier van Rijkswaterstaat kunt u bij ons terecht!

Voordelen

 • C5-IRI tool is uniek in zijn soort.
 • Wij zijn gecertificeerd door het CROW.
 • Meer producten uit één scan bespaart kosten.
 • Wij maken een asfaltontwerp dat aansluit bij de bestaande situatie.
 • Door onze innovatieve tools detecteren wij sneller.
 • Voor het inwinnen zijn geen verkeersmaatregelen nodig.
 • Eén partij die alles in huis heeft!

C5

C5-waarden zijn de afwijkingen van het wegdek in hoogtes. Dit wordt gemeten aan de hand van het Viagraaf principe. De Viagraaf is een aanhanger die opgebouwd is uit een meetframe en een transportmechanisme waar acht draagwielen aan zijn bevestigd. Deze acht draagwielen volgen het wegprofiel en meten daarmee de langsonvlakheid met een lage snelheid in. Momenteel wordt de   Viagraaf niet meer gebruikt voor het meten van de langsonvlakheid, maar wordt dit vaak gedaan door de High Speed Road Profiler (HSRP). De HSRP is een systeem wat aan de achterkant van een voertuig bevestigd is, de HSRP meet de langsonvlakheid (hoogte en afwijkingen in hoogte) van de weg in door laserstralen die naar de grond stralen en terugkaatsen.

Het C5 principe werkt als volgt, het wegoppervlakte wordt verdeeld in stukken van 100 meter. Om de centimeter bereken je de hoogte van de weg, hierdoor krijg je heel veel verschillende hoogten van de 100 meter wegoppervlakte. Als eerste bepaal je het gemiddelde van al die hoogtes, daarna kijk je  hoeveel de verschillende hoogtes afwijken van het gemiddelde. Als de hoogte van de weg minder dan 5 millimeter afwijkt van het gemiddelde, dan is er niks aan de hand. Wanneer de hoogte van de weg meer dan 5 millimeter afwijkt van het gemiddelde ken je aan deze hoogte de zogeheten C5-waarde toe.

De C5-waarde is dus eigenlijk het aantal meters binnen een wegoppervlakte (van 100 meter) die meer dan 5 millimeter in hoogte verschillen van het gemiddelde.

IRI

IRI staat voor: International Roughness Index en is een internationaal erkend begrip voor het meten van de langsonvlakheid van wegen. De IRI-waarden van de weg bereken je aan de hand van de Golden Car formule. De Golden Car formule is een denkbeeldige auto die over de weg rijdt, hierbij hou je rekening met het gewicht en de vering van de auto. De IRI-waarden hebben te maken met het rijcomfort van de weggebruiker. Deze waarden liggen meestal tussen de 0 en 5. Wanneer de waarden hier niet tussen vallen, dan is het rijcomfort van de weg niet optimaal.

De IRI-waarden zijn de bij elkaar opgetelde verticale bewegingen van het fictieve voertuig ten opzichte van de horizontaal afgelegde weg in meters. De IRI-waarde is internationaal een maat voor het rijcomfort en wordt veelal uitgedrukt in millimeters/meters of in meters/kilometers.

Meer weten? Ik vertel er graag meer over.

Alfred Mulder

Alfred Mulder

Projectleider Mobile Mapping