Home

Prins Clausplein Den Haag

In opdracht van Van Gelder werken we aan het onderhoud van het Prins Clausplein in Den Haag. Het Prins Clausplein is een verkeersknooppunt waar de A4 en A12 op elkaar aansluiten. Op acht viaducten wordt nieuw asfalt aangebracht en de geleiderails en voegen worden vervangen. De viaducten worden in fasen aangepakt. Om hinder te beperken worden de werkzaamheden in het weekend en in de nacht uitgevoerd. Geomaat verzorgt de voorbereiding, freesmodellen en maatvoering tijdens de uitvoering.

  • Den Haag
Verder lezen Sluiten

Wat doet Geomaat?

Wij zijn vanaf het begin tot de oplevering betrokken bij het project. Wij doen de voorbereiding, verzorgen een DTM (Digitaal Terrein Model), freesmodellen en de maatvoering tijdens de uitvoering. Wij realiseren een As-Built revisietekening, en werken het opleverdossier bij: DTB, KernGIS, BGT en doorrijprofielen.

 

DTM en freesmodel

In de voorbereidende fase hebben we alle acht kunstwerken in één keer in beeld gebracht met onze Streetmapper. Vervolgens hebben we een DTM gemaakt. Om het asfalt te kunnen vervangen, wordt eerst in kaart gebracht hoeveel asfalt erop zit. De Wegenscanners meten de dikte van het asfalt. Op basis van deze informatie hebben we een freesmodel gemaakt. Hierin staat precies hoeveel centimeter er op welke plek moet worden weggefreesd. Er moet namelijk een minimaal aantal centimeters blijven zitten zodat deze laatste laag voorzichtig verwijderd kan worden en het beton niet beschadigd raakt door de frees.

Maatvoering van asfalt

Als het freeswerk is afgerond is het tijd om te asfalteren. Wij verzorgen hiervoor de maatvoering. Vooraf hebben we een lassenplan gemaakt. Een las is de plek waar twee lagen asfalt tegen elkaar aan komen. Het is belangrijk dat een las niet onder een wegmarkering of in het rijspoor komt. In het lassenplan staat hoe de asfaltmachine moet asfalteren. Wij zetten stuurlijnen uit zodat het asfalt aangebracht kan worden.

Onderhoud Prins Clausplein Den Haag

Maatvoering van detectielussen

We verzorgen ook de maatvoering voor de detectielussen. Detectielussen zitten in de weg en meten hoeveel voertuigen er overheen rijden en of er een file staat. Tot slot zetten we de drainflexgoten uit. Dit is een waterdichte aansluiting tussen het asfalt en het beton. Bij het zagen van de juiste diepte voor deze goot en de lussen komt veel precisie kijken, want de waterdichte laag op het beton mag niet worden geraakt.

Markering aanbrengen

Als de laatste laag asfalt -de deklaag- is aangebracht, kan de markering aangebracht worden. Wij zetten de stuurlijnen voor de markeringen uit met onze Robot Plotter. Tot slot voeren we een revisiemeting uit en leveren we DTB, KernGIS, BGT en doorrijprofielen op.

Het is gaaf om van begin tot oplevering betrokken te zijn bij het project!

Alfred Mulder

Alfred Mulder

Projectleider Mobile Mapping