Actueel

Windpark Wieringermeer

Windpark Wieringermeer telt als het af is 99 molens en is daarmee het grootste windmolenpark op land. Het windpark levert straks evenveel groene stroom op als 370.000 huishoudens verbruiken. Geomaat was in 2017 al betrokken bij het project, eind 2020 wordt dit project opgeleverd. Benieuwd naar onze bijdrage aan dit gigantische project? Lees dan verder.

Verder lezen Sluiten

Het project Windpark Wieringermeer bestaat in totaal uit 4 fasen. Allereerst moet het land bouwrijp worden gemaakt (fase 1). Daarna worden de wegen, kabels en fundering aangelegd (fase 2). Nu is er een start gemaakt aan het bouwen van de windturbines (fase 3). De laatste fase is het afwerken van het bouwterrein en de nazorg ervan (fase 4).

“Met windpark Wieringermeer wordt een substantiële bijdrage geleverd aan onze ambitie om binnen één generatie fossielvrije energie op te wekken. Daarnaast gaan we een duurzame relatie aan met het gebied Wieringermeer, iets waar we heel erg naar uitkijken!”- Ruben Lindenburg, Projectdirecteur Windpark Wieringermeer

Fase 1- bouwrijp maken 

Geomaat is betrokken bij alle fasen van dit project. In het begin zijn wij betrokken bij het voortraject in 2017. Allereerst hebben wij het hele gebied in kaart gebracht door het maken van een DTM. Dit was ten behoeve van de eerste 50 windmolens, plus voor een ontwerp voor de toegangswegen. Van Gelder heeft op basis van onze DTM een ontwerp gemaakt voor de toegangswegen. Verder hebben wij ons in de eerste fase van het project ontfermt over het maken van machinebesturing. Door machinebesturing in te laden in frees- of graafmachines wordt er semiautomatisch gefreesd of gegraven. Ook hebben wij werkgrenzen uitgezet en de hoofdmaatvoering verzorgd. Het afgeleverde werk controleren we altijd en werken we bij in het opleverdossier.

Fase 2 – wegen, kabels en funderingen 

Doordat wij ook bij de beginfase van dit  project betrokken zijn heeft de BAM ons ingeschakeld om de maatvoering te verzorgen voor het plaatsen van 85 ankerkooien. Aan windmolens én dus ook aan ankerkooien zitten veel verschillende eisen op het gebied van vlakheid en diameter. Een ankerkooi moet 100% vlak staan zodat de windmolen die er bovenop komt te staan niet scheef staat. Wij hebben onder andere de maatvoering verzorgd voor de volgende elementen: poeren, palen, de vorm, de mantelbuizen en dus de ankerkooien.

Samen met BAM hebben we tijdens dit project een slimme meetmethode bedacht voor het inmeten van de ankerkooien. Deze meetmethode is universeel en daardoor toepasbaar op andere projecten. We hebben deze meetmethode ook toegepast op energiepark Haringvliet. 

Flexibiliteit is de kracht van Geomaat en met hun vakkennis is er voor iedere uitdaging een passende oplossing – Peter Kootstra, projectleider bij Van Gelder

Fase 3 – bouwen windturbines

Door de combinatie HPV en Van Gelder zijn wij betrokken bij één van de laatste fasen binnen het project. Momenteel zijn wij bezig met het inmeten van kabels en leidingen. Het betonwerk is inmiddels opgeleverd, hierdoor zijn andere partijen druk bezig met het plaatsen van de windmolens. Hiervoor moeten toegangswegen worden verwijderd of aangepast en kraanopstelplaatsen verlaagd of verplaatst. Bij al deze werkzaamheden verzorgen wij de maatvoering.

Fase 4 – Afwerken bouwterrein en nazorg

Geomaat is betrokken bij alle fasen binnen het project en dus ook bij de laatste fase. De afwerking van het bouwterrein en de nazorg ervan. Wij ondersteunen de ontwerpafdeling van Van Gelder met het maken van het ontwerp. Ook voeren wij nog wat extra meetwerk uit. Net als in de voorgaande fasen zetten wij ook in deze fase weer alles uit en meten we alles in voor het opleverdossier.

Kortom alle facetten van een Infra-Totaal project!

Het is fantastisch om betrokken te zijn bij alle fasen van zo’n groot project!

Pier Kooistra

Pier Kooistra

Projectleider Infra
Meer actueel
Alles zien