Producten

Mutatiesignalering

Een mutatie is het verschil tussen de huidige situatie van het areaal- en het bestaande kaartmateriaal van het areaal. Wij signaleren mutaties door een scan te maken met de Streetmapper-IV. Uit deze data maken wij een 3D-pointcloud (puntenwolk). Door deze pointcloud en de 360-graden beelden is het mogelijk om de huidige situatie vast te leggen. De mutaties bepalen we door de huidige situatie te vergelijken met het bestaande kaartmateriaal van het areaal.

Toepassing mutatiesignalering

Door mutatiesignalering is het mogelijk om de huidige situatie vast te leggen en daarmee het areaal bij te werken. Hierdoor krijgen we inzicht in de (gescande) gebieden.

Het is mogelijk om de huidige 2D-kaarten (met de ingewonnen data) te updaten naar 3D-kaarten. Dit doen wij door de 2D-areaal gegevens te voorzien van hoogte componenten (vanuit de 3D-pointcloud) met als resultaat een 3D-bestand van het areaal. Zie hiervoor het product: conversie 2D- naar 3D-model.

Wij verzorgen voor een opdrachtgever vaak jaarlijkse controles. Bij een jaarlijkse controle maken wij elk jaar een ronde met de Streetmapper-IV door het gebied om het areaal up-to-date te houden en mutaties tijdig te signaleren.

Meerwaarde Geomaat

Mutatiesignaleringen worden vaak geleverd voorafgaand aan een revisie. Voorbeelden van revisies zijn: DTB, BGT en Kerngis.

Een mutatiesignalering maken we ook wanneer het beheer van een gebied wordt overgedragen aan een andere partij. Er moet dan in kaart gebracht worden hoe het areaal er momenteel uitziet en wat de mutaties zijn, dit wordt bijgewerkt in het bijbehorende beheersysteem.

De verwerking van de mutaties valt onder het opleverdossier van Rijkswaterstaat.

Referentieprojecten

2022

  • BGT mutatiesignalering Provincie Utrecht

2021

  • Stadsbaantunnel
  • Pilot Europoort
Verder lezen Sluiten

Voordelen

  • actuele data/beelden van de uitgangsituatie
  • eenvoudig inwinnen met de Streetmapper-IV
  • areaal op orde
  • jaarlijkse monitoring mogelijk vanaf beeldscherm
  • mogelijkheid voor het updaten van een 2D-areaal naar een 3D-areaal